Hoppa till innehållet
Slaggtruck - examensarbetare
Felicia Aneer & Carl Hansols framför hytten Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hyttdesign för en 60 tons slaggtruck

Publicerad: 12 juli 2016

Under våren har Felicia Aneer & Carl Hansols som läser Produktdesignsavslutningen på Teknisk Design jobbat med att ta fram ett nytt hyttkoncept till en 60 tons slaggtruck åt Nybergs Mekaniska Verkstad (NMV).

Projektet baseras på en förstudie som gjordes hösten 2015, där 6 studenter (bland annat Carl) tog fram ett exteriört koncept för en slaggtruck. Felicia och Carl har nu vidareutvecklat konceptet, och även gjort detalj- och interiördesign. Examensarbetet är omfattande och de har gjort en djup förstudie där de bland annat har gjort intervjuer med olika intressenter, besök och intervjuer med anvädare på SSAB i Luleå, Boliden samt i Finland.

De har även gjort en mängd besök för att studera hur liknande maskiner är designade samt att få inspiration, de har till exempel studerat lastmaskiner och traktorer. Felicia säger att ”förstudien har varit helt avgörande, det gäller att samla in så mycket information för att kunna göra en produkt som blir relevant för användaren,speciellt när det är ett område som man inte kan någonting om från början”. Carl poängterar att många av designbesluten grundats på argument som de har fått under förstudien.

Utmaningar

Felicia berättar att den största utmaningen i projektet var ”att från början inte kunna någonting om produkten, jag visste inte ens vad en slaggtruck var. Det har nog även varit det roligaste – att det går att komma så långt, från att inte veta någonting, om man använder en strukturerad process”. Felicia berättar om processen, det var tur att vi i princip var klara med förstudien och även hade skrivit teoribiten redan vid mittredovisningen, annars hade vi nog inte hunnit så långt som vi gjorde. En annan utmaning är att förstå de regler, standarder, lagar och direktiv som påverkar fordonet, en slaggtruck ligger emellan flera olika direktiv så det är en utmaning att sovra och förstå tex vilka arbetsmiljö direktiv som är viktiga, här har vi fått mycket stöd från NMV.

Under förstudien har studenterna anpassat och tagit fram egna metoder och inte riktigt nöjt sig med de metoder som finns beskrivna i läroböckerna. Carl berättar ”vi har anpassat metoderna efter situationen och då har de blivit så pass off från den ursprungliga metoden att vi har valt att döpa om dem”. Felicia fortsätter: ”att när vi börjar använda metoderna så märker vi att de får ett eget liv och utvecklas, de situationsanpassas och då får vi försöka återberätta det” 

Process_final.jpg
Utvecklingsprocessen för examensarbetet

Reflektioner från uppdragsgivare

Kenth Mukka, konstruktionschef på NMV ”Resultatet är över förväntan, det kommer att bli en produkt och under 2017 så kommer kunderna att få en hytt med det här utseendet”.

Kenth berättar att den stora fördelen att jobba med universitetet är: ”att få någon som inte har varit inblandad i produktionen tidigare får se på ett problem med helt nya ögon, inte har några förutfattade meningar, inte låst sig vid tekniska lösningar och få tänka fritt – det har gett resultat!”.

Hannes Wikström på NMV och har varit industriell handledare: ”Tacksamt läge när studenterna kommer, de har läst så mycket design, kan alla programvaror, samtidigt har vi en hög teknisk nivå på det vi gör så vi behöver inte lägga så mycket fokus att kommunicera och lära upp studenterna, utan vi kan lägga fokus på det studenterna kan och vi inte kan”

Prototyper

I projektet byggde studenterna en fullskalig prototyp i verkstaden, Hannes betonar att: ”jag tror att det är så nyttigt att göra det, man lär sig så mycket om varför saker ser ut som det gör, det har ju oftast en förklaring på hur det tillverkas. De får en förståelse för hur man designar för att det skall kunna tillverkas”.

Om slutresultatet säger Hannes: ”Det är ju jättebra, vi har hunnit mycket längre än jag trodde, vi hade ju ett ambitiöst mål med vad vi skulle hinna, men vi har även hunnit med de små detaljerna, dekaler och gravyr – att göra lite extra på allting”

Felicia berättar om upplevelsen att bygga prototypen: ”Att på förmiddagen sitta och konstruera något och sedan komma ner i verkstaden och ha den i handen på eftermiddagen har varit otroligt lärorikt, även att se alla de tillverkningsmetoder som finns på NMV”

Under projektet har de använt sig av laserskärning, bockning, svetsning, etsning, nitning, limning, de har även använt sig av 3D-scanning och 3D-printning. I projektet har de även varit ansvariga för att kommunicera med underleverantörer för att få lämpliga displayer, reglage, samt stolar och övrig inredning, Felicia berättar: ” Mycket tid gick åt att lokalisera leverantörer av inredning som stol, ratt, handkontroller för styrning” Carl berättar: ” det går ju inte heller att ta första bästa heller, vi har ju scannat av marknaden och vi måste även där ta ett beslut om vilka designfeatures vi faktiskt vill ha och reflektera över designen på komponenterna fast man själv inte har designat dem”