Andreas Lindahl från Eslöv läser Rymdteknik inriktning flygteknik, Henrik Grundström från Göteborg läser Teknisk design inriktning produktdesign, Fredric Carlsvärd från Alingsås och Ragnar Skoglund från Halmstad läser Rymdteknik inriktning flygteknik.

Studenter förverkligar dröm om jetmotor

De fick möjligheten och tog den. Det handlar om fyra studenter som läser sitt fjärde år på civilingenjörsprogrammet vid LTU, dels inom Rymdteknik, dels inom Teknisk design. De skapade en 15 poängskurs i flygmotorteknik där de designar en småskalig jetmotor. I projektet testar de sina ingenjörskunskaper inför arbetslivet – och förverkligar en gammal dröm.

Huvudmålet i projekt Renata, som Fredric Carlsvärd är projektledare för, har varit att på ritbordet designa en brännkammare och utloppsmunstycke mot två redan befintliga turboaggregat. Det unika med Renatas TTX2T design (Twin Turbo Cross Tubularcombustor) är att brännkammarkonfigurationen är länkad mellan två turboaggregat, detta för att bland annat minska tillverkningskostnader och flödesförluster. Det gör också att motorn blir relativt kort.

– Det finns många uppfattningar om vad det innebär att konstruera en jetmotor. Antingen tycker man det är en svår och komplicerad teknologi, eller så tror man att det är betydligt enklare än vad det är. Båda dessa uppfattningar är delvis korrekta, men det finns givetvis orsaker till varför marknaden styrs av några få men stora jetmotortillverkare. Det knepiga är att konstruera en motor som genererar höga energiuttag i form av temperaturer och gasflöden, samt att omsätta flödet till kinetisk energi tillräckligt effektivt för att skapa en riktad kraft. Det finns otroligt många parametrar som påverkar denna energiomvandling vilket är grunden till varför jetmotorteknologi lätt kan bli aningen komplicerad, säger Fredric Carlsvärd.

IMG_3955.jpg
Projektledare Fredric Carlsvärd

Projektet heter Renata, på engelska står det för "Reaction Engine for Aerospace Technology Alpha".

– Ända sedan jag var liten har jag varit intresserad av jetmotorer, jag lånade massor av böcker på Kungliga biblioteket i Stockholm, och nördade in mig, så där som man kan. Jag minns än i dag när jag slog upp böckerna med bilder på jetmotorer- wow, men jag förstod inte då hur tekniken egentligen fungerade och hur komplicerad den verkligen är, säger Fredric Carlsvärd.

Air_direction.jpg
Det unika med Renatas TTX2T design (Twin Turbo Cross Tubularcombustor) är att brännkammarkonfigurationen är länkad mellan två turboaggrega.

Via datorverktyg har gruppen skapat CAD- strukturer, CFD- analyser och matematiska beräkningar till att framställa viktiga designparametrar. Tanken är att deras konstruktion ska kunna drivas med gasformigt bränsle, som vätgas, naturgas eller propan. Den största utmaningen har varit att konstruera själva bränslesystemet.

Övriga studenter i projektet är Andreas Lindahl från Eslöv som läser Rymdteknik inriktning flygteknik, Henrik Grundström från Göteborg som läser Teknisk design inriktning produktdesign och Ragnar Skoglund från Halmstad som läser Rymdteknik inriktning flygteknik.

Projektgruppen hoppas att kursen startar något på LTU som kan få en fortsatt utveckling.

– Nu ska vi försöka se till att nästkommande studenter vill ta vid där vi slutar, och faktiskt bygger jetmotorn, säger Fredric Carlsvärd.