Tina Koohnavard
Foto: Tina Koohnavard

Examensarbete prisas av Unionen

Publicerad: 3 augusti 2015

Tina Koohnavard avslutade sina civilingenjörsstudier inom teknisk design vid Luleå tekniska universitet med att tilldelas ett stipendium på 10 000 kronor i samband med att Unionens Student utsåg landets fem bästa uppsatser på kandidat-, magister- och masternivå.

Unionens Uppsatsstipendium delas ut en gång per år med syfte att inspirera de som tar klivet in på arbetsmarknaden att vara en aktiv del i utvecklingen av svenskt arbetsliv. Samtidigt bidrar Unionens Uppsatsstipendium med att synliggöra den stora kompetensen som finns på landets högskolor och universitet.

Juryns motivering till Tina Koohnavards uppsats Work Environment at Bosch Rexroth – Ergonomic Improvements in The Piston Production är följande: 

"Genom en ingenjörs ögon undersöker ”Work Environment at Bosch Rexroth” på ett imponerande grundligt sätt vad som kännetecknar en god arbetsmiljö och ger förslag på konkreta åtgärder för implementering. Det större resonemanget kring vikten av ett systematiskt, synligt och kreativt arbetsmiljöarbete gör studien relevant även utanför den aktuella arbetsplatsen och branschen."

– Jag har alltid funderat över varför arbetsmiljön i kontorslandskap och produktionsanläggningar skiljer sig mycket trots att de ofta befinner sig i samma byggnad. Ett ergonomiskt tänk borde finnas med tidigt i alla designprocesser och få en tydligare roll då det skapar en hel del förbättringar. Min uppsats ger ett helhetsperspektiv i ergonomi och är ett exempel på hur man kan implementera olika metoder för att utforma en god arbetsplatsdesign i en produktionsmiljö. Resultaten av datainsamlingen visade att ergonomi har en tydlig koppling till fysisk- och mental belastning. Jag använde detta som underlag för att visa hur man kan tillämpa ergonomiska aspekter men också systematisk layoutplanering för att designa en produktionsmiljö. Det resulterade i två slutgiltiga layoutförslag, en nulägeslösning och en framtidslösning. Båda lösningarna var relevanta för att stärka företagets framtidsvision om att fortsätta sträva efter en bättre arbetsmiljö, säger Tina Koohnavard.