Hoppa till innehållet

Civilingenjör Teknisk design

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Var med och utveckla framtidens hållbara produkter, tjänster, miljöer och system. Kreativa, innovativa och självständiga designingenjörer som kan skapa hållbara lösningar med utgångspunkt från såväl människors som samhällets behov och förutsättningar är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Genom gästföreläsare och industrinära projekt får du en direkt introduktion till ditt kommande yrkesliv. Programmet ger en gedigen och balanserad bas inom hållbar och användarcentrerad design med närliggande områden. Ett väletablerat internationellt samarbete med universitet och forskningsinstitut i Europa och övriga världen, gör det möjligt att förlägga en termin av studierna utomlands. Utbildningen inom Teknisk design vid Luleå tekniska universitet har över 30 års erfarenhet av att utbilda ingenjörer som idag är verksamma över hela världen, till exempel som produkt- och produktionsutvecklare

Utbildningens innehåll

Under de tre första åren blandas programspecifika designkurser med innehåll inom designmetodik, designteori, hållbar design, UX-relaterad design, skissteknik och modellbyggnad med grundläggande kurser inom matematik, ekonomi, fysik och teknik. Under det fjärde och femte året läser du någon av inriktningarna produktdesign eller UX-design och läser då uteslutande kurser inom inriktningsområdet. Att kunna samarbeta med andra och kommunicera i tal-, bild- och skrift är mycket viktigt för en civilingenjör i teknisk design. En stor del av undervisningen sker därför i form av projektarbeten med övningar inom muntlig, skriftlig och visuell kommunikation. Lärarna på teknisk design arbetar i hög grad med projektbaserad och studiobaserad undervisning, både i form av verklighetsnära projekt och i direkta samarbeten med företag.

Inriktningar

Produktdesign lär dig utveckla framtidens produkter. Du får gedigna kunskaper och färdigheter inom konstruktion, industridesign och hållbar design samt metoder och verktyg som hjälper dig att hantera hela processen från identifiering av användarbehov till prototyputveckling och slutprodukt. Du kommer att kunna förstå, testa och utvärdera och produkt- och tjänstekoncept gentemot användarbehov och samhällets mål för hållbar utveckling. Efter denna inriktning kan du till exempel jobba som produktutvecklare och industridesigner.
 
UX-design lär dig utveckla framtidens digitala och interaktiva lösningar. Du får gedigna kunskaper och färdigheter i skissteknik, prototypande, visualiseringar, interaktion och digitala färdigheter för att kunna utforska, förstå, testa utvärdera och realisera UX-lösningar gentemot användarbehov och samhällets mål för hållbar utveckling. Efter denna inriktning kan du till exempel jobba som produktutvecklare, interaktionsdesigner och UX-designer.

Var kan jag jobba?

Du kan jobba som produktutvecklare, industridesigner, studioingenjör, design manager, konstruktör, interaktionsdesigner, user experience-expert och mycket annat. På mindre företag kan din roll omfatta både konstruktion och förberedande arbete samt slutlig design, i ett större företag strategisk utveckling och projektledning.

Anmälan
Civilingenjör Teknisk design
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80020
2023-04-17
40

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Peter Törlind

Peter Törlind, Biträdande professor, Excellent lärare

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492412
Åsa Wikberg-Nilsson

Åsa Wikberg-Nilsson, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare, Excellent lärare

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491342