Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Högskoleingenjör Bilsystemteknik

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Teknikområdet Bilsystemteknik bygger på en grundläggande bas av kunskaper inom ingenjörsämnena matematik och fysik och innefattar en inriktning mot fordonssystem och fordonsteknik. Teknikområdet definieras som kunskaper, metoder och processer för att utveckla, analysera och testa fordonssystem. Utbildningen beaktar även hur andra faktorer som ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet (inkluderande jämställdhet) inverkar på teknikområdet. Moderna fordon består av en mängd komplexa tvärfunktionella och samverkande system, där samverkan mellan utformning, material och reglersystem är hårt optimerad för att möta samhällets krav på säkerhet, prestanda, pris och miljöpåverkan. Teknikområdet omfattar kunskaper, färdigheter och värderingsförmågor för att kunna simulera och testa funktionen hos fordon och fordonssystem, att analysera resultat och att utforma nya lösningar. Den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten omfattar därmed flera områden, såsom fordonsteknik, fordonsdynamik, datorstödd konstruktion, elektroteknik, materialteknik, mätteknik, sensorer och reglerteknik. För högskoleingenjörsexamen från programmet bilsystemteknik (180 högskolepoäng) krävs (obligatoriska kurser): baskurser 37,5 hp,kärnkurser 112,5 hp samt examensarbete 15 hp. Utbildningen innehåller 15 hp valfritt utrymme. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs.

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0060T Mekanik och experimentella metoder 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
M0050M Matematiska grunder och derivator 7,5 Grundnivå
M0051M Integraler, vektorer och matriser 7,5 Grundnivå
M0052M Differentialekvationer och transformteori 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 112,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0028E Programmering och digitalisering 7,5 Grundnivå
E0004E Mätteknik 7,5 Grundnivå
E0009E Bilens system 2 7,5 Grundnivå
E0013E Grundkurs i elektroteknik 7,5 Grundnivå
M0009T Ingenjörskonst 7,5 Grundnivå
M0010T Datorstödd konstruktion 7,5 Grundnivå
M0014T Bilens system 1 7,5 Grundnivå
M0019T Fordonsdynamik 7,5 Grundnivå
M0032T Mekanik och hållfasthetslära 7,5 Grundnivå
M0033T Fordonsdynamik 2 7,5 Grundnivå
M0034T Teknikprojekt 1 7,5 Grundnivå
M0035T Teknikprojekt 2 7,5 Grundnivå
M0036T Teknikprojekt 3 7,5 Grundnivå
R0001E Grundläggande reglerteknik 7,5 Grundnivå
T0028T Materiallära för ingenjörer 7,5 Grundnivå

Examensarbete: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
E0002T Examensarbete i Bilsystemteknik, högskoleingenjör 15,0 Grundnivå

Valfritt utrymme: 15 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.