Obligatoriska kurser
Högskoleingenjör Bilsystemteknik

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För högskoleingenjörsexamen från programmet bilsystemteknik (180 högskolepoäng) krävs (obligatoriska kurser): baskurser 37,5 hp, kärnkurser 112,5 hp samt examensarbete 15 hp. Utbildningen innehåller 15 hp valfritt utrymme.

För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Praktik under utbildningstiden rekommenderas men är ej ett krav för examen.   Undervisninsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs. 

Omfattning

Programmets omfattning är 180 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).
Eller:
Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0060T Mekanik och experimentella metoder 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
M0050M Matematiska grunder och derivator 7,5 Grundnivå
M0051M Integraler, vektorer och matriser 7,5 Grundnivå
M0052M Differentialekvationer och transformteori 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 112,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0028E Programmering och digitalisering 7,5 Grundnivå
E0004E Mätteknik 7,5 Grundnivå
E0009E Bilens system 2 7,5 Grundnivå
E0013E Grundkurs i elektroteknik 7,5 Grundnivå
M0009T Ingenjörskonst 7,5 Grundnivå
M0010T Datorstödd konstruktion 7,5 Grundnivå
M0014T Bilens system 1 7,5 Grundnivå
M0017T Teknikprojekt 1 7,5 Grundnivå
M0018T Teknikprojekt 2 7,5 Grundnivå
M0019T Fordonsdynamik 7,5 Grundnivå
M0020T Teknikprojekt 3 7,5 Grundnivå
M0032T Mekanik och hållfasthetslära 7,5 Grundnivå
M0033T Fordonsdynamik 2 7,5 Grundnivå
R0001E Grundläggande reglerteknik 7,5 Grundnivå
T0004T Metalliska och Polymera material, grundkurs 7,5 Grundnivå

Examensarbete: 15 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
E0002T Examensarbete i Bilsystemteknik, högskoleingenjör 15,0 Grundnivå

Valfritt utrymme: 15 Högskolepoäng

Valfritt utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.