Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Rymdfarkostdesign, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För masterexamen från programmet Rymdfarkostdesign (120 Hp) krävs obligatoriska kurser (90 Hp) samt examensarbete (30 Hp). Praktik under utbildningstiden rekommenderas men är ej ett krav för examen.

För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. I utbildningen erbjuds en nybörjarkurs i svenska om 3 högskolepoäng för utländska studenter. Kursen ingår inte i examen och läses utöver obligatoriska kurser i utbildningen.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp inom rymdteknik, flygteknik, mekatronik, rymdfysik, fysik, elektronik, elektroteknik, mekanik eller till dessa näraliggande områden. Kurser på högskolenivå inom elektronik eller mekanik, samt minst 22,5 hp i matematik krävs. Matematikkunskaperna skall innefatta linjär algebra, flervariabel analys och ordinära differentialekvationer.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 120 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
E7003R Rymdelektronik 7,5 Avancerad nivå
P7003R Examensarbete - rymdteknik 30,0 Avancerad nivå
P7012R Projektkurs: Rymdfarkostdesign 7,5 Avancerad nivå
P7013R Projektkurs: Rymdfarkoster och instrumentering 1 7,5 Avancerad nivå
P7015R Projektkurs: Rymdfarkoster och instrumentering 2 7,5 Avancerad nivå
R7018R Omborddatorer för rymdfarkoster 7,5 Avancerad nivå
R7021R Rymdkommunikation 7,5 Avancerad nivå
R7023R Framdrivning med rymdapplikationer 7,5 Avancerad nivå
R7024R Rymdmaterial och strukturer 7,5 Avancerad nivå
R7025R Ban- och attityddynamik 7,5 Avancerad nivå
R7026R Rymdfarkostkontroll 7,5 Avancerad nivå
R7029R Rymdsystemteknik 7,5 Avancerad nivå
R7030R Styrning, navigering och reglering av rymdfarkoster 7,5 Avancerad nivå

Valbar kurs som ges utanför krav för examen - för icke skandinavisk student

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0046P Svenska för internationella studenter 1 3,0 Grundnivå Valbar