Hoppa till innehållet

Fadderföretag

Publicerad: 2 december 2013

Utbildningen sker i samarbete med flera fadderföretag. För dem är underhållsteknik ett prioriterat område där det finns många möjligheter till jobb i flera branscher.

Företagen deltar i programmet med exempelvis:
  • Gästföreläsare
  • Studiebesök
  • Möjligheter till projektarbete och examensarbete
Genom företagskontakterna finns goda möjligheter till sommarjobb så att du kan få värdefulla kunskaper i ditt framtida yrke som underhållsingenjör.
 

SSAB

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med kunderna. SSAB utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Metso Outotec

Metso Outotec är en föregångare inom hållbar teknologi, kompletta lösningar och tjänster för ballastproduktion, mineralbearbetning, metallförädling och återvinningsindustrier världen över. 

LKAB

Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) förkortas LKAB och är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Vi är ett av Sveriges äldsta industriföretag och ägs till 100 procent av svenska staten.

Boliden

Vi är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller – från brytning av malm (mineraler) till produktion och leverans av högkvalitativ metall till Industrin.

SCA

Vi odlar och planterar träd som kommer att växa i ett århundrade innan de skördas för att bli förnybara och återvinningsbara produkter med lägsta möjliga kolspår. Detta långsiktiga perspektiv tar vi med oss i allt vi gör. Vi sköter våra skogar så att deras biologiska mångfald bevaras, samtidigt som de växande träden binder atmosfärens koldioxid.

SCA är betydelsefullt för det svenska samhället, en viktig arbetsgivare med starka band till de samhällen i norr där våra industrier och verksamheter är belägna. Vi skapar arbete, utvecklar infrastruktur och vi skapar exportinkomster av en förnybar naturresurs.

ABB

ABB är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

Saab Support and Services

When Saab was founded in 1937, our primary aim was to provide military aircraft for Sweden. Today, we serve the global market with world-leading products, services and solutions from military defence to civil security. With operations on every continent, Saab continuously develops, adapts and improves new technology to meet customers’ changing needs.

Support and Services offers reliable and cost-efficient service and support for all of Saab's markets. This includes support solutions, technical maintenance and logistics as well as products, solutions and services for military and civil missions.

Skellefteå Kraft‎

Skellefteå Kraft är en av Sveriges fem största elproducenter och störst bland de kommunägda kraftbolagen. Vår pro­duktion är koncentrerad till norra Sverige och vi har egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi.

Vi producerar el från förnybara energikällor. Till allra största delen kommer elen från norrländsk vattenkraft och vind­kraft.