Hoppa till innehållet

Fadderföretag

Publicerad: 2 december 2013

Utbildningen sker i samarbete med flera fadderföretag. För dem är underhållsteknik ett prioriterat område där det finns många möjligheter till jobb i flera branscher.

Företagen deltar i programmet med exempelvis:
  • Gästföreläsare
  • Studiebesök
  • Möjligheter till projektarbete och examensarbete
Genom företagskontakterna finns goda möjligheter till sommarjobb så att du kan få värdefulla kunskaper i ditt framtida yrke som underhållsingenjör.
 

SSAB

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med kunderna. SSAB utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

LKAB

Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) förkortas LKAB och är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Vi är ett av Sveriges äldsta industriföretag och ägs till 100 procent av svenska staten.

Boliden

Vi är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller – från brytning av malm (mineraler) till produktion och leverans av högkvalitativ metall till Industrin.

Smurfit Kappa

Smurfit Kappa är branschledare med drygt 350 produktionsenheter världen över, med verksamheter i 23 länder i Europa och 13 länder i Amerika.  Vi är det ledande företaget i Europa inom tillverkning av wellpappförpackningar, wellpappråvara och ”bag in box”.

Smurfit Kappa Piteå är Europas största kraftlinerbruk och Piteås största privata arbetsgivare. Vi producerar årligen över 700 000 ton kraftliner, vilket är ett papper som används för att tillverka högklassig wellpapp. Kraftliner görs i huvudsak av nyfiber, det vill säga träråvara. Vår kraftliner har god tryckbarhet, god styrka i fuktiga miljöer och är kemiskt och biologiskt rena.

Vattenfall Vattenkraft AB

Vattenfall äger och driver ett hundratal vattenkraftverk, varav de flesta finns i Sverige och en del finns i Finland, Tyskland och Nederländerna. 

Vattenkraft är det överlägset största förnybara energislaget inom EU. Vattenkraft är ekonomiskt attraktiv, erbjuder leveranssäkerhet och släpper ut väldigt lite koldioxid. Den flexibla vattenkraften är viktig i ett energisystem som i allt högre utsträckning består av vind- och solkraft. Vattenfall har sekellånga traditioner av vattenkraftsverksamhet och har fortfarande en ledande ställning inom utvecklingen av vattenkraft i Sverige. Vattenkraft är ett av våra viktigaste områden, och vi är öppna för de tillväxtmöjligheter som finns i Europa.

Scania Industrial Maintenance AB

Scania är marknadsledande när det gäller utvecklingen av hållbara transporter med det bredaste utbudet av motorer för alternativa drivmedel för buss och lastbil. 

Scania Industrial Maintenance arbetsuppgifter sträcker sig från produktion- och fastighetsunderhåll till att driva industriella projekt. Vi ökar produktionens driftsäkerhet och långsiktiga lönsamhet. Inom industriellt underhåll har du möjlighet att jobba inom ett brett område där du har möjlighet att växa med uppgiften.

Skellefteå Kraft AB

Skellefteå Kraft är en av Sveriges fem största elproducenter och störst bland de kommunägda kraftbolagen. Vår pro­duktion är koncentrerad till norra Sverige och vi har egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi.

Vi producerar el från förnybara energikällor. Till allra största delen kommer elen från norrländsk vattenkraft och vind­kraft.