Möt en student

"Utbildningen öppnar möjligheter att förbättra och förändra dagens underhållsarbete"

Publicerad: 9 februari 2016

Jonas Lindqvist från Luleå 37 år läser till Högskoleingenjör inom underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Varför valde du att studera underhållsteknik?

Området är väldigt brett då behovet av underhåll finns i de flesta branscher. Detta öppnar möjligheter att förbättra och förändra dagens underhållsarbete då många företag idag inte har en effektiv och genomtänkt strategi för detta. Det finns mycket att göra och jobbmöjligheterna är mycket goda. Detta var de största anledningarna varför jag valde denna utbildning.

Vad har du för planer efter studietiden?

Då jag före mina studier kommer från arbetslivet så är mitt mål att komma ut i arbete så snabbt som möjligt. Då branschens behov av underhållsingenjörer är stort så gäller det i första hand att bestämma sig vilket område som känns mest intressant, där man även kan utvecklas och få stimulerande arbetsuppgifter.   

Har du några tips till framtida studenter på Luleå tekniska univeristet?

Då det är en teknisk utbildning så skulle jag rekommendera att damma av de matematiska kunskaperna då det är viktigt att ha en bra grund att stå på innan studierna startar då det ger en mycket behagligare start och en större trygghet. Det är aldrig för sent att börja studera, finns motivationen och inställningen så klarar man av det.

Positivt är även att det finns massor av aktiviteter för de som kommer från andra orter på universitetet och att transportmöjligheterna är goda inom staden.