Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Underhållsteknik, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng obligatoriska kurser varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå inkluderande examensarbete krävs för teknologie masterexamen, huvudområde Underhållsteknik.

Under första läsperioden behandlas huvudområdet Underhållsteknik vetenskapliga grund. Första året omfattar vidare avancerade underhållstekniker och metoder så som Internet of Things, tillståndsövervakning, operationsanalys, tillförlitlighetsananalys och eUnderhåll. Det andra året omfattar en projektkurs med tonvikt på industriella tillämpningar samt fördjupade studier av tillståndsbaserat underhåll. Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom huvudområdet.

I utbildningen erbjuds en nybörjakurs i svenska om 3 högskolepoäng för utländska studenter. Kursen ingår inte i examen och läses utöver obligatoriska kurser i utbildningen. 

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Akademisk examen; kandidat med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning alternativt högskoleingenjörsexamen eller motsvarande utländsk examen, om minst 180 hp. Kurser om minst 60 hp i några av de följande områdena ska ingå: Drift och underhållsteknik, Energiteknik, Maskinteknik, Materialteknik, Väg- och vattenbyggnad, Träteknik eller motsvarande kunskaper, samt minst 15 hp i matematik.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 97,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0001B Tillämpad operationsanalys 7,5 Grundnivå
D0020B Sakernas internet och signalanalys för tillståndsövervakning 7,5 Grundnivå
D7007B Underhållsteknik 7,5 Avancerad nivå
D7008B Tillståndskontroll och tillståndsbaserat underhåll 7,5 Avancerad nivå
D7012B Avancerad tillförlitlighetsteknik 7,5 Avancerad nivå
D7013B Mänskliga faktorer för underhåll 7,5 Avancerad nivå
D7015B Industriell AI och eUnderhåll - Del I: Teorier & koncept 7,5 Avancerad nivå
D7016B Industriell AI och eUnderhåll - Del II: Praktisk implementering 7,5 Avancerad nivå
L7001A Experimentell akustik och dynamik 7,5 Avancerad nivå
X7013B Examensarbete i Underhållsteknik, master 30,0 Avancerad nivå

Val inom obligatoriska kurser: 22,5 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 22,5 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D7001B Gruvautomation 7,5 Avancerad nivå Valbar
E7012E Mekatronik 7,5 Avancerad nivå Valbar
F0040T Hållbara energisystem 7,5 Grundnivå Valbar
F7011T Energitekniska anläggningar och system 7,5 Avancerad nivå Valbar
M7010T Dynamik i mekaniska system 7,5 Avancerad nivå Valbar
M7012T Brottmekanik och utmattning 7,5 Avancerad nivå Valbar
R7003E Reglerteknik 7,5 Avancerad nivå Valbar
R7008E Industriell automation 7,5 Avancerad nivå Valbar
S7001E Stokastiska signaler 7,5 Avancerad nivå Valbar
T7001T Deformation och brott 7,5 Avancerad nivå Valbar
T7016T Materialmekanik 7,5 Avancerad nivå Valbar

Valbar kurs som ges utanför krav för examen - för icke skandinavisk student

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0046P Svenska för internationella studenter 1 3,0 Grundnivå Valbar