Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För Teknologie Masterexamen inom huvudområdet Väg- och Vatten med inriktning mot jord- och bergbyggnad (120 högskolepoäng) krävs minst 90 hp obligatoriska kurser på avancerad nivå samt examensarbete 30 hp inom huvudområdet Väg- och Vatten. Av de obligatoriska kurserna är 15 hp valbara.

I utbildningen erbjuds en nybörjakurs i svenska om 3 högskolepoäng för utländska studenter. Kursen ingår inte i examen och läses utöver obligatoriska kurser i utbildningen.

Omfattning

Programmets omfattning är 120 Högskolepoäng

Examen

Förkunskapskrav

Akademisk examen om minst 180 hp i vilken ingår kurser om minst 60 hp i något av de följande ämnena: gruvteknik, anläggningsteknik, naturresursteknik, samt minst 22,5 hp i matematik.

Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet

Platsfördelning:
Akademiska: 100%

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 105 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D7001B Gruvautomation 7,5 Avancerad nivå
D7004B Drift och underhållsteknik 7,5 Avancerad nivå
G7003B Miljögeoteknik, förorenad mark 7,5 Avancerad nivå
G7006B Grundläggningsteknik 7,5 Avancerad nivå
G7008B Geoteknik fk 7,5 Avancerad nivå
O7022K Gruvgeologi 7,5 Avancerad nivå
T7001B Bergmekanikens grunder 7,5 Avancerad nivå
T7002B Dimensionering av bergkonstruktioner 7,5 Avancerad nivå
T7008B Brytningsmetoder 7,5 Avancerad nivå
T7025B Projektkurs i Jord och Berg 7,5 Avancerad nivå
X7003B Examensarbete i Väg- och vattenbyggnad, master 30,0 Avancerad nivå

Val inom obligatoriska kurser: 15 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
G7004B Damm II - dammar och dammsäkerhet 7,5 Avancerad nivå Valbar
G7010B Jordmodellering med finita elementprogrammet PLAXIS 7,5 Avancerad nivå Valbar
T7006B Tillämpad sprängteknik 7,5 Avancerad nivå Valbar
T7026B Gruvdesign och brytningsekonomi 7,5 Avancerad nivå Valbar

Valbar kurs som ges utanför krav för examen - för icke skandinavisk student: 3 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 3 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
S0046P Svenska för internationella studenter 1 3,0 Grundnivå Valbar