Samverkan

Samverkan och tjänster

Hör av dig till oss så får du veta mer om våra tjänster.

Samverkan och innovation: innovationskontoret@ltu.se
Externfinansiering: grantsoffice@ltu.se
Uppdragsutbildning: uppdragsutbildning@ltu.se