Innovationskontoret samverkan

Samverka med universitetet

Öka effektiviteten och kompetensen i din verksamhet med hjälp av universitetet. Du kan utveckla din verksamhet i samverkan med studenter, doktorander och forskare i bland annat kurser och projekt.

Använd de unika möjligheterna som Luleå tekniska universitet erbjuder. Här kan du träffa framtida anställda, få tillgång till forskare med spetskompetens som är relevant för din verksamhet och ta del av nya utvecklingsmetoder.

Omfattningen av ditt samarbete kan vara allt i från ett seminarium till ett strategiskt partnerskap där universitetet och ni utvecklas tillsammans.

LTUs innovationskontor fungerar som din guide till samarbetet och involverar rätt experter baserat på ditt behov.