Hoppa till innehållet
Samverkan

Samverka med universitetet

Ett samarbete med Luleå tekniska universitet kan se ut på många olika sätt.

Med resurser från universitetet får du tillgång till studenter och forskare med spetskompetens och kunskap från de senaste rönen.

Tillgång till ny och inkluderande metod för verksamhets- affärs-, produkt- och tjänsteutveckling. Likväl kan vi skräddarsy uppdragsutbildning och tillhandahålla nydanande och spännande labb och testmiljöer.

Exempel på några olika möjligheter

  • Forskningsprojekt Vi tar in experter på ett område som är intressant för din organisation.
  • Industridoktorand Anställ en doktorand som forskar kring en fråga relevant för dig.
  • KTP-projekt Anställ en nyexaminerad för strategistk utvecklingsarbete i ditt företag.
  • Bli mentor till en student i universitetets uppskattade mentorskapsprogram
  • Uppdragsforskning Ta hjälp av en forskare för att lösa företagets utmaningar
  • Uppdragsutbildning Gör din organisation redo för framtiden
  • Studiebesök Studenter besöker ditt företag inom ramen för en kurs eller ett projekt.
  • Gästföreläsning Berätta om din organisation och dess verksamhet. Skapa synlighet och hitta talanger.
  • Studentkurs En grupp studenter arbetar för att lösa din utmaning under 5-10 veckor.
  • Examensarbete En till två studenter arbetar med din frågeställning under 10-20 veckor.