Hoppa till innehållet

Utvecklas med hjälp av universitetet

Luleå tekniska universitet bidrar med forskning och utbildning som utvecklar samhället genom att utgå från omvärldens behov och utmaningar.

Ända sedan starten för 50 år sedan har den kunskap som finns vid Luleå tekniska universitet tillfört nytta i näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor och organisationer genom nära samarbeten. Det är vi är mycket stolta över. Resultatet av vår forskning och utveckling ska bidra till ett konkurrenskraftigt och hållbart samhälle.

Så här kan du utvecklas tillsammans med oss

Låt universitetets kunnande bli draghjälp i din organisations resa mot ökad tillväxt och konkurrenskraft. När du gör det bidrar du samtidigt med värdefulla erfarenheter från din verksamhet. Möjligheterna är många om du vill samarbeta. Våra forskare och studenter finns här för att hjälpa dig ta nästa steg.

Klassrumsmiljö
Locka färska talanger

Presentera din verksamhet för studenter genom en lunchföreläsning eller workshop på universitetet.

Exjobb
Våra studenter - dina problemlösare

Låt en student ta sig an dina utmaningar.

Uppdragsutbildning
Vidareutbilda dina medarbetare

Stärk organisationen med ledande vidareutbildning för yrkesverksamma.

Studenter
Bli mentor åt en student

Dela med dig av dina kunskaper och bygg nätverk med studenter.

Nyexad_student
Anställ en nyexaminerad akademiker

Företag med behov av kompetens får möjlighet att anställa en nyexaminerad akademiker under ett år.

uppdragsforskning
Uppdragsforskning

Universitetet kan genomföra forskning på uppdrag från exempelvis företag eller organisationer med specifika utvecklingsbehov.

Hör av dig!

Vi vill lära känna dig och förstå dina behov. Kontakta oss så tar vi tillsammans reda på hur våra forskare och studenter kan bidra till din organisations fortsatta utveckling.