Hoppa till innehållet
Mötesplats Social innovation Vinnovaprojekt

Mötesplats Social Innovation (MSI)

Luleå tekniska universitet är del av Mötesplats Social Innovation (MSI). MSI är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och socialt entreprenörskap. Tillsammans med akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer bygger vi kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar.

Vision

En värld av mångfald där samhällsutmaningar driver innovation

Mission

Från insikt till effekt – vi utforskar och främjar social innovation

Varför Mötesplats Social Innovation (MSI)

För att möta våra samhällsutmaningar behöver vi systematiskt utforska, främja och bygga kapacitet för innovation som har positiva samhällseffekter som främsta mål och drivkraft. Samhällsutmaningar driver innovation inom och mellan organisationer och kräver samarbeten i nya konstellationer för att vårt samhälle ska fortsätta att utvecklas, för att vi ska få fortsatt hållbar tillväxt och för att våra gemensamma funktioner ska förändas i takt med att den tid vi lever i förändras och förnyas.