Hoppa till innehållet

Mötesplats Social Innovation

Vad är egentligen en social innovation? Enkelt uttryckt handlar det om innovationer som skapar nya lösningar på rådande samhällsutmaningar. Bibliotek, folktandvård, brandkår och förskola är idag självklara funktioner i våra liv och de har alla vuxit fram som svar på olika samhällsbehov.

Sociala innovationer vid Luleå tekniska universitet

En del av samhällets sociala innovationer tar vi för givna, andra öppnar upp ögonen för hur en människans idé kan förändra - och förbättra - vardagen för många. Tillsammans med näringsliv och samhälle utvecklar Luleå tekniska universitet nya kunskaper, verktyg och innovationer.

 

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.