Hoppa till innehållet
Entreprenörskap och innovation
David Sjödin, projektledare och biträdande professor, Linus Thomson, doktorand och Vinit Parida, professor, ska tillsammans jobba med projektet DigiProcess som handlar om att stötta digitaliseringen i regionens små och medelstora företag. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskare ska stötta digitaliseringen i regionens småföretag

Publicerad: 22 november 2019

Forskare vid Luleå tekniska universitet ska hjälpa små och medelstora företag i processindustrin i norra Sverige och Finland att utveckla nya digitala tjänster och affärsmodeller som går ut på att företagen samarbetar mer med varandra.

– Det finns ett stort omställningsbehov i regionens industri, särskilt hos de mindre företagen. De behöver bli bättre på att använda sig av nya digitala teknologier, till exempel artificiell intelligens och automation. På så vis kan företagen skapa nya tjänsteerbjudanden och nå en större global marknad, säger David Sjödin, projektledare och docent i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Forskarna menar att företagen behöver utveckla så kallade ekosystemaffärsmodeller, som går ut på att flera företag samverkar för att tillsammans kunna möta kundernas behov.

Använda nya digitala teknologier
Forskarna kommer också att erbjuda stöd för företagen i att utveckla nya tekniska piloter och testa tekniska lösningar.

– Det skulle till exempel kunna vara ett system som använder artificiell intelligens för att förutsäga när en maskin håller på att gå sönder, eller digitala platformar som möjliggör informationsdelning mellan företag. Vi försöker stimulera företagen att ta till sig av nya digitala teknologier och dess möjligheter, säger David Sjödin.

Projektet kommer att genomföras i samarbete med cirka 50 små och medelstora företag som producerar tjänster till processindustrin samt 15 av deras stora kunder i norra Sverige och Finland, till exempel Boliden, Smurfit Kappa och SCA. När det gäller små och medelstora företag kommer forskarna identifiera lämpliga sådana under projektets gång.

– Vi har redan identifierat ett flertal intressanta partners men söker också efter fler företag i regionen som är intresserade av att vara med i den här typen av projekt, säger David Sjödin.

Forskare med lång erfarenhet
Forskningsgruppen inom entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet har lång erfarenhet av att arbeta med digital affärsmodellinnovation i industriella ekosystem hos stora företag (t.ex. Volvo, Ericson, ABB). Dessa erfarenheter tar de nu med sig till de mindre företagen.

– Små och medelstora företag har helt andra utmaningar än stora företag när det gäller att utforma digitala affärsmodeller. Föreställ dig till exempel en förhandling mellan ett företag med tre anställda och ett företag med flera tusen anställda. De har helt olika förutsättningar när det gäller förhandlingar och samverkan, säger Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation.

Kontakt

Vinit Parida

Parida, Vinit - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492469
David Sjödin

Sjödin, David - Biträdande professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491819
Linus Thomson

Thomson, Linus - Doktorand

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493318

I media: