Hoppa till innehållet

Cirkulär ekonomi och hållbara affärsmodeller i fokus

Publicerad: 17 december 2018

I ett nytt projekt, finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, ska Luleå tekniska universitets forskare Thomas Zobel och Åsa Ericson undersöka hur återanvändning kan bli mer centralt för företag som säljer sport- och friluftsprodukter. Målet är att öka företagens kunskap om digitalisering och hållbara affärsmodeller. 

Det treåriga projektet fokuserar på sport- och fritidsprodukter, till exempel friluftsplagg, och hur företag som verkar inom branschen ska förhålla sig till att fler och fler aktörer erbjuder bytes- och andrahandsmarknader, liksom att privatpersoner använder sociala medier för att sinsemellan byta varor. Denna så kallade delningsekonomi står i dag ofta helt vid sidan av tillverkaren eller den första återförsäljaren, men i projektet ska forskarna bland annat undersöka hur företag kan få en ekonomi i och fungerande logistik för breddade tjänster som lagning och andrahandsförsäljning.

Ända beteenden och sätt att tänka

Projektet har tre centrala delar: att belysa konsekvenserna av en bytesmarknad inom sport- och fritidsprodukter, konkretisera dessa i förslag på åtgärder samt att utveckla lärande och reflekterande affärslogik baserat på digital tjänsteinnovation. 

– Företagen behöver mer kunskap om digital tjänsteinnovation och hur de kan förändra sina informationssystem så att användning och återanvändning blir mer centralt i affärsmodellerna. Vi börjar med producenterna, för att de sedan ska kunna påverka konsumenterna. Det handlar om att ändra tänkesätt och beteenden – allt behöver ske i huvudet först och det är en utmaning, säger Åsa Ericson, professor i informationssystem.

Det återvunna plagget utsågs till årets julklapp 2018, bara kort efter att en rapport med en ny beräkningsmodell för utsläpp kallad PRINCE släppts. Resultaten i rapporten, som är beställd av Naturvårdsverket, visar att 80 procent av utsläppen av farliga kemikalier och 65 procent av utsläppen av växthusgaser kopplade till svensk konsumtion sker i utlandet.

– Det vi normalt tittar på i forskningen här i Sverige är de övriga 35 procenten, som vi försöker minska och effektivisera. Det är självklart viktigt, men vad gör vi åt de resterande 65 procenten? Vi vet att produktion och konsumtion alltid påverkar miljön, men vi saknar fortfarande praktisk kunskap om hur vi får dessa att samexistera och hur hållbara värdekedjor kan skapas, säger Thomas Zobel, professor i kvalitetsteknik med lång erfarenhet från forskning om hållbar utveckling med fokus på företags miljömässiga och sociala ansvar.

Han fortsätter:

– Vårt projekt handlar om att förändra affärsmodeller och göra dem mer hållbara. För att vi ska kunna ställa om till ett hållbart näringsliv är det avgörande att hållbarhetsfrågorna på allvar integreras i det som skapar värde för företaget och inte blir ett påhäng från sidan lite för syns skull.

"En drömpartner"

I projektet samarbetar forskarna bland annat med det svenska outdoorföretaget Houdini Sportswear.

– Det är en drömpartner att ha med – det är ett företag som ligger i framkant när det gäller all typ av hållbarhetsarbete kopplat till konfektion och är det första företaget som utvärderar sin verksamhet utifrån planetära gränser, baserat på forskning från Stockholm Resilience Center. De tar ansvar för sina produkter även när de är uttjänta av den första konsumenten och säljer till exempel begagnade kläder och har en struktur kring det, säger Thomas Zobel.

I media:

Taggar