Hoppa till innehållet
Foto: Tomas Bergman
Paul Christakopoulos, professor i biokemisk processteknik, Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik, Magnus Sjöblom, forskare i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskare ska fånga in och omvandla koldioxid

Publicerad: 28 februari 2018

Forskare vid Luleå tekniska universitet är involverade i tre nya projekt, som alla handlar om att med biokemiska metoder fånga in koldioxid.
– Det här är nya innovativa metoder med hög potential att kunna tillämpas inom ett område som är en global angelägenhet, säger Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik.

Luleå tekniska universitet deltar som enda svenska universitet i det prestigefulla EU-finansierade forskningsprojektet BioRECO2VER, som sker i nära samarbete med processindustrier i Europa. Målet är att med hjälp av storskaliga och miljövänliga metoder minska koldioxidutsläpp från industrier. 

– Vår uppgift på Luleå tekniska universitet är att visa att vi – med hjälp av miljövänlig teknik som vi utvecklar – kan fånga in och avskilja koldioxid ur rökgaserna med biokemiska metoder. Sedan ska andra forskare i Europa omvandla koldioxiden och visa att det fungerar även på storskalig nivå, säger Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet.

Skickar rökgas till Luleå

Inom kort kommer gasflaskor med komprimerad koldioxidhaltig rökgas att anlända till Luleå tekniska universitet. 
– Vi är den enda forskargruppen inom det här stora samarbetet som kommer att arbeta med att fånga koldioxiden från rökgaser, och vi gör det med hjälp av enzymer, säger Ulrika Rova. 

Forskningen vid Luleå tekniska universitet är första steget i kedjan i det europeiska projektet. Ulrika Rova och hennes forskarkollegor Paul Christakopoulos och Magnus Sjöblom har utvecklat en tillämpbar teknik för avskiljning av koldioxid från rökgaser med hjälp av effektiva enzymer som ger hög infångningsförmåga och har hög stabilitet i extrema miljöer, som just rökgaser. Nu vill forskarna optimera tekniken genom att utveckla nya enzymer som är mer tåliga för själva processindustrin.  

Breda användningsområden

Målet med BioRECO2VER är att visa att det är storskaligt, tekniskt och ekonomiskt möjligt att med hjälp av energieffektiva och hållbara biokemiska metoder fånga in koldioxid direkt från industrin, för att med industriell bioteknik därefter omvandla koldioxiden till baskemikalier med breda användningsområden, som isobuten och laktat. 

EU:s målsättning är att sänka utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent fram till år 2030 jämfört med 1990 års utsläppsnivåer. Den ambitionsnivån kräver kraftiga nedskärningar av koldioxidutsläpp, framför allt från de sektorer som är huvudansvariga för Europas utsläpp: kraftproduktion, industri, transport, byggnader och konstruktion samt jordbruk.

– Det är väldigt viktigt för oss forskare att samarbeta direkt med stora ledande industrier i Europa, säger Ulrika Rova.

Parallellt med projektet BioRECO2VER, utvecklar Luleåforskarna i samarbete med Jyri-Pekka Mikkola, professor i teknisk kemi vid Umeå universitet, tekniken ytterligare i ett projekt finansierat av Energimyndigheten. I det projektet är fokus på att utveckla mer kostnads- och energieffektiva lösningsmedel som kan absorbera större mängder koldioxid per viktenhet snabbare än konventionella aminbaserade lösningsmedel. Projektet, som leds av Magnus Sjöblom, är ett samarbete med forskare inom Bio4Energy.

Omvandla till etanol

I ett tredje projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, arbetar forskargruppen inom biokemisk processteknik för att utveckla innovativa metoder för att med hjälp av mikroorganismer selektivt omvandla koldioxid och förnybar el till etanol.

– En attraktiv form av energilagring är flytande bränsle med en hög energidensitet som effektivt kan transporteras, säger Ulrika Rova.

Medverkande forskare från Luleå tekniska universitet är i samtliga tre projekt Magnus Sjöblom, forskare i biokemisk processteknik, Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik, och Paul Christakopoulos, professor i biokemisk processteknik.

Text: Katarina Karlsson och Richard Renberg.

I media:

Taggar