Hoppa till innehållet
LTU genre

Universitetets kvalitetsarbete får positivt omdöme av UKÄ

Publicerad: 15 mars 2023

Luleå tekniska universitets kvalitetsarbete får positivt omdöme av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Det samlade omdömet är godkänt även om de också identifierar vissa förbättringsområden. Det betyder att UKÄ bedömer att universitetets kvalitetsarbete i huvudsak är väl beskrivet, väl argumenterat för och väl fungerande i praktiken.

Rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn är nöjd med resultatet och betonar att universitetet arbetar aktivt för att upprätthålla hög standard och strävar efter kontinuerlig förbättring.  

UKÄ:s bedömargrupp identifierade flera styrkor i universitetets kvalitetsarbete. Där ingår det systematiska arbetet med uppföljning och kvalitetsutveckling, ett särskilt kvalitetsråd för att stödja fortsatt utveckling och pedagogiskt stöd vid kurs- och programutveckling. Även välkomstaktiviteter för nya studenter, satsning på jämställdhet, nära samband mellan forskning och utbildning, och samverkan med arbetslivet identifieras som styrkor.  

"Granskningar är alltid bra"

Bedömargruppen identifierade också områden som kan förbättras. Några exempel är att universitetet behöver beskriva hur arbetet med kontinuerliga förbättringar går till, hur olika styrdokument hänger ihop och hur resultaten från olika utvärderingar kan kommuniceras internt. Även möjligheterna för förtroendevalda studenter och doktorander att delta i olika forum bör förbättras.  

Slutligen betonar UKÄ i sitt beslut vikten av att universitet utvecklar kvalitetssäkringssystemet och ser över informationsinhämtningen så att den ger bästa möjliga resultat i samband med kvalitetsarbetet.  

 – Granskningar är alltid bra, så att vi vet att vi är på rätt väg och även får veta vad vi kan förbättra ytterligare, säger Brigitta Bergvall-Kåreborn, rektor.   

Luleå tekniska universitet ska redogöra för sina åtgärder för UKÄ inom två år.