Hoppa till innehållet

Minibevameter mäter snöegenskaper visar Johan Casselgren, biträdande professor.

Smart verktyg mäter snökvalitet

Publicerad: 1 mars 2021

Den kallas bevameter och är en miniversion av en större variant avsedd för mätningar av snö. Forskare och studenter vid Luleå tekniska universitet har arbetat vidare på bevametern och skalat ner den väsentligt. Framför allt för att den ska vara lätt att tas med i fält och generera nytta inom en rad områden.

– Den är utvecklad för att kunna jämföra snö på olika testbanor och är en ny typ av bärbar bevameter som är designad och byggd för att mäta snöegenskaper i fält, säger Johan Casselgren, biträdande professor i strömningslära och experimentell mekanik vid Luleå tekniska universitet.

Forskarna vill med den nya minibevametern kunna mäta snöegenskaper som sen kan användas för att förstå hur de olika snötyperna på testbanorna skiljer sig. Det är idag svårt att hitta data om mekaniska egenskaper hos snö relaterade till bromsprov på testbanor. Därför har forskarna antagit utmaningen att få fram ett instrument som kan ta hänsyn till att snöns egenskaper förändras hela tiden. Snön ändras på grund av åldrande, klimatförhållanden och yttre påverkan.

– Mätproceduren är svår eftersom gammal snö ofta innehåller lager med olika densitet och hårdhet, säger han.

Användbart verktyg

Det rent praktiska med det nya mätverktyget är att den enkelt kan kopplas till en dator och är handhållen. Resultat från inledande mätningar visar att instrumentet fungerar för insamling av nödvändiga data som kan ligga till grund för modellering av snöns skjuv-egenskaper kopplat till temperatur.

– Med vissa förbättringar är den bevameter vi konstruerat ett mycket användbart verktyg som kan användas vid fältmätningar av snöegenskaper relaterat till bland annat testbanor för fordons- och däck-test, säger Johan Casselgren.

Minibevametern kan även vara ett mätverktyg av snökvalitet och göra nytta i det stora samarbetsprojekt som Luleå tekniska universitet ingått med SOK, Sveriges Olympiska Kommitté. Ett nytt innovativt och dynamiskt skid- och snölabb för att utveckla världens snabbaste skidor är en viktig del i det samarbetet.