rektor

Tillämpad AI, artificiell intelligens

"Luleå tekniska universitet är ledande inom tillämpad AI och vår region kan erbjuda en perfekt testbädd för utveckling av hållbara AI-innovationer som gynnar samhället i stort."

Professor Birgitta Bergvall-Kåreborn,
rektor vid Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet har ett starkt ekosystem i AI, ett ekosystem som direkt kopplar grundforskning med verkliga applikationer och demonstrationer av AI inom industrisektorn och bortom, och därigenom bidrar till en säker och mätbar stark inverkan av AI-innovationer i vardagen.

Uppdaterade presentationer för partners och ambassadörer åt Luleå tekniska universitet finns här

Våra presentationer av AI Innovation Hub Day finns tillgängliga här

Nyheter

Prova!

iMuSciCA är ett banbrytande tillvägagångssätt för att använda musik för att främja kreativitet och djupare inlärning och därigenom skapa en ny grund i de europeiska STEAM-kursplanerna.
DIVAServices är en RESTful Web Service Framework för metoder för dokumentbildsanalys.