rektor

Tillämpad AI

"Luleå tekniska universitet är ledande inom tillämpad AI och vår region kan erbjuda en perfekt testbädd för utveckling av hållbara AI-innovationer som gynnar samhället i stort."

Professor Birgitta Bergvall-Kåreborn,
rektor vid Luleå tekniska universitet

Vårt nav inom tillämpad artificiell intelligens utgör ett starkt och aktivt ekosystem som på ett direkt sätt kopplar ihop forskning med verkliga applikationer. Du hittar våra tillämpningar inom flera olika industrisektorer och ämnesområden. Vår ambition är att bidra med säkra och betydelsefulla AI-innovationer som har en reell inverkan på människors vardag. 

Våra presentationer av AI Innovation Hub Day är online:

https://drive.google.com/drive/folders/1OjK6KddcZOCojctBnKtNyW02k797mPhH?usp=sharing

Prova!

iMuSciCA är ett banbrytande tillvägagångssätt för att använda musik för att främja kreativitet och djupare inlärning och därigenom skapa en ny grund i de europeiska STEAM-kursplanerna.
DIVAServices är en RESTful Web Service Framework för metoder för dokumentbildsanalys.