Hoppa till innehållet

Stort internationellt intresse för universitets isforskning

Publicerad: 14 mars 2023

Många är intresserade av isforskningen som bedrivs vid Luleå tekniska universitet, både inom forskarvärlden och av allmänheten i stort. Under februari besökte en tysk TV-delegation från TV-bolaget NDR Sverige för att följa och ta del i några av de många vinteraktiviteter som pågår i området runt norra Bottenviken.

Under en dag följde teamet doktoranden och byggmaterialforskaren Vasiola Zhaka för att ta del av hennes isforskning.

– Vi besökte isbrytarleden i närheten av Luleå hamn där isläget undersöktes och iskärnor borrades ut för att undersökas närmare vid MCE-laboratoriet. På laboratoriet studerade vi isens strukturella uppbyggnad och slutligen testades hållfastheten, säger Vasiola Zhaka.

Främjar hållbarheten

– Syftet med min forskning är att ta reda på vilka faktorer som påverkar återuppbyggnaden efter att isen brutits upp. Resultaten kan användas för att uppskatta de krafter som isbrytare, hamnar, broar, plattformar och andra konstruktioner utsätts för. Genom att bättre förstå vilka krafter en isbrytare utsätts för kan kaptenen anpassa motorkraften och på så vis främja hållbarheten kring våra isfarleder, säger Vasiola Zhaka, forskare inom byggmaterial vid Luleå tekniska universitet.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

I filmen ovan börjar inslaget om isforskning cirka 15.30 mnuter in i filmen.

Inom forskningsämnet byggmaterial studeras hållbara byggnadsmaterial och deras tillämpning, återvinning och återanvändning samt tillämpad byggfysik, med särskilt fokus på arktiska förutsättningar.

Vid Luleå tekniska universitet har man forskat på snö och is i många år. De handlar om allt från vintertester av nya bilar till byggkonstruktioner eller hur snö och is kan användas för kylning. Stora växlingar i temperatur ger hela tiden nya förutsättningar för forskarna.

Vasiola Zhaka

Vasiola Zhaka, Doktorand

Telefon: 0920-492875
Organisation: Byggmaterial, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jonny Nilimaa

Jonny Nilimaa, Universitetslektor

Telefon: 0920-491576
Organisation: Byggmaterial, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar