Hoppa till innehållet

Stort intresse för klimatverktyg

Publicerad: 8 januari 2021

En nyss avslutad analys vid Luleå tekniska universitet, i syfte att stötta kommuners arbete med att nå transportsektorns klimatmål, har redan väckt intresse på flera håll. Forskningsprojektet har genomförts i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten och dess kommuner, som redan önskar mer av samma sak

– Ja det var flera kommuner i Västerbotten som var direkt intresserade av om det går att uppdatera resultaten om tre till fem år, och sen har vi konkret intresse från annat håll att genomföra liknande projekt. Dessutom ser vi att regioner och kommuner i andra delar av Sverige blir mer och mer intresserade av den här typen av avancerade stöd, säger Jonas Forsberg doktorand i energiteknik vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik.

Hur kan Västerbotten nå transportsektorns klimatmål är frågeställningen i projektet ”Fossila transporter i Norr” som drivs av en rad partners i Västerbotten. Utgångspunkten är utsläpp av växthusgaser från person- och godstransporter i Västerbotten, undantaget flyg och sjöfart. Luleåforskarna har engagerats för att i samarbete med kommunerna bygga en modell över transport-energisystemet. Modellen baseras på plattformen TIMES, och arbetet bygger vidare på ett tidigare EU-projekt, ”Surecity”, i vilket Luleå tekniska universitet ansvarade för utvecklingen av en generisk modell som testades på Malmö kommun och två andra europeiska städer, och som forskarna nu ytterligare förfinat och applicerat på Västerbotten

– Det som är nytt och unikt med modellen är dels att vi tittar på 15 kommuner samtidigt och att vi skiljer mellan aktiviteter som kommunen kan påverka direkt respektive indirekt, samt dels att vi i vår modell har en så pass hög detaljeringsnivå för transportsektorn, säger Anna Krook Riekkola, biträdande professor i energiteknik.

Modeller bra stöd

En annan del av arbetet visar hur analysen bäst presenteras. Fokus i deras forskning har varit transportsektorns klimatmål 2030, men det är viktigt med ett längre tidsperspektiv så att föreslagna åtgärder även leder mot målet om ett klimatneutralt samhälle år 2045. Att beakta en längre tidsperiod är även viktigt då dagens fordonspark, som delvis består av nya diesel- och bensinbilar, inte byts ut över en natt. Detta gäller även för de fordon vi köper under de närmaste åren. För att ”satsa rätt” behöver man utforska olika framtida möjligheter, under olika förutsättningar.

– Det är därför vi tycker att modeller kan vara ett bra stöd för omställningsarbetet i vilka man kan testa många olika antaganden över hur framtiden kan utvecklas, säger hon.

De båda forskarna konstaterar att det kommit fram mycket detaljer i deras analyser, till exempel vad som skiljer i förutsättningar från en kommun till en annan, samt hur styrningen på kommunal, regional och statlig nivå måste samverka.

Anna Krook-Riekkola

Anna Krook-Riekkola, Biträdande professor

Telefon: 0920-492552
Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Jonas Forsberg

Jonas Forsberg, Doktorand

Telefon: 0920-493590
Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik