Hoppa till innehållet
Magnus Ericsson
Magnus Ericsson med första numret av Raw Materials Report och senaste numret av arvtagaren Mineral Economics. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Världsledande tidskrift om gruvekonomi ges ut vid universitetet

Publicerad: 12 januari 2023

Forskningsämnet nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet ger sedan 1998 ut den vetenskapliga tidskriften Mineral Economics – Raw Materials Report i samarbete med Råvarugruppen. Den är en av de ledande tidskrifterna i världen inom området ekonomi- och policyfrågor vad gäller mineral och metaller. Men tidskriftens historia sträcker sig tillbaka till 1970-talets början. Det berättar dess chefredaktör, Magnus Ericsson, adjungerad professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet.

Råvarugruppen startade i svallvågorna av 1968 av ett gäng samhällsengagerade kamrater. Magnus Ericsson var med sedan starten. Gruppen ville förstå råvarornas betydelse för de forna kolonialländernas frigörelse med oljekrisen som fond.

– Vi hade en idé om att de enorma naturresurserna i form av mineraler kunde bidra till de mineralrika afrikanska ländernas ekonomiska utveckling om de bara fick kontroll över sin egen gruvindustri, säger Magnus Ericsson.

1981 startade Råvarugruppen den engelskspråkiga tidskriften Raw Materials Report för att knyta kontakter runt om i världen. Från början gjorde redaktionen det mesta jobbet själva, från att sätta och redigera till att ragga prenumeranter och sköta bokföring. Artiklar kom från forskare världen över.

Knöts till Luleå tekniska universitet

Under 1990-talet erfor tidskriften en nedgångsperiod. Läsekretsen av aktivister började falla ifrån. Gruppen kring tidskriften bestämde sig därför för att göra om den till en vetenskaplig publikation, och knyta den till Luleå tekniska universitet med Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi, som  chefredaktör och förlaget Springer som utgivare. Under samma period fick tidskriften sitt nuvarande namn.

Även om den primära målgruppen är forskare så har Mineral Economics läsare även bland politiker och i näringslivet.

– Vår målsättning är att skapa en dialog mellan olika aktörer, men också mellan olika forskningsområden. Tidskriften behandlar inte bara ekonomiska frågor utan även policyfrågor, legala frågor och sociala frågor med anknytning till mineralutvinning.

En tidning i tiden

Med tanke på den pågående utfasningen av fossila bränslen  tror Magnus Ericsson att tidskriften går en ljus framtid till mötes.

– Vi står inför att klara omställningen från en kolväteberoende energiförsörjning till en energiproduktion som är beroende av mineraler. Luleå tekniska universitet har en viktig roll att fylla i denna omställning och Mineral Economics kan bidra till att hålla dörrarna öppna till den internationella forskarvärlden.

I december 2022 gav redaktionen ut ett specialnummer som behandlar hela värdekedjan – från prospektering till återvinning. Specialnumret är tillgängligt för alla, även de som inte är prenumeranter.