Hoppa till innehållet

Fälttest av självkörande drönare i bergrum

Publicerad: 26 september 2019

För första gången visade robotikgruppen vid Luleå tekniska universitet fältförsök med autonom drönarflygning i gruvliknande miljö. Forskargrupper runt om i världen har framgångsrikt flugit autonoma drönare inomhus i labb, men få har kunskapen att flyga autonomt utomhus och i mörka och ostrukturerade bergrum eller gruvgångar.
Se unik film från fältförsöket.

 Foto: Marcell Koeppe

– Våra drönare flyger autonomt, det innebär att så fort drönaren lämnat marken finns det ingen pilot som styr den. Drönaren är programmerad att analysera sin omgivning och att fatta egna beslut, till exempel för att självständigt kunna undvika hinder, säger Christoforos Kanellakis, doktorand i reglerteknik vid Luleå tekniska universitet.

Minskar risker i gruvor

Autonoma drönare kan komma att användas inom många olika områden, till exempel för riskfyllda inspektioner,  som idag utförs av människor i otillgängliga miljöer. En autonom drönare kan till exempel skickas in i gruvor direkt efter sprängning eller ras, in i byggnader efter en jordbävning eller högt upp i vindkraftverk. Förutom säkerhetsaspekten kan självkörande drönare få betydelse genom att minska kostnader och troligen att säkerhets - eller underhållsarbete utförs snabbare än av människor. Dessutom är det sannolikt att drönarens analyser är mer precisa.

Applied AI Excellence Centre

Forskningen inom flygrobotik med autonoma drönare är kopplad till Luleå tekniska universitetets center för tillämpad AI forskning; Applied AI Excellence Centre. Sedan universitetet startade 1971 har Luleå tekniska universitet på många sätt varit nära förknippad med en tillämpad och experimentell forskning och utveckling som sker i nära samarbete med externa aktörer. Tack vare närheten till industrier som gruvnäringen, rymd, trä och skogs och energi har universitetet en teknisk profil och en framträdande roll både nationellt och internationellt.

– Luleå tekniska universitet är ledande inom tillämpad AI och Norrbotten erbjuder en perfekt testbädd för utveckling av hållbara AI-innovationer som gynnar samhället i stort, sade Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Uppvisning av komplicerad forskning

De publika fältförsöken med autonoma drönare som Luleå tekniska universitet hölls inne i bergrummen, visar att robotikgruppens drönare, klarar den svåra uppgiften att navigera självständigt i bergrum eller i en gruva. Lokaliseringen är ett delikat problem för drönaren att lösa, eftersom drönaren inte vet var den befinner sig i relation till omgivningen, vilket kräver mycket beräkningskraft och komplicerade styralgoritmer.

– Drönaren använder information från flera sensorer ombord för att lösa lokaliseringsproblemet. I vårt fältförsök beordras drönaren att gå framåt längs tunneln. Vi har utvecklat algoritmer, som korrekt ska kunna reglera drönarens riktning. Detta är en riktig utmaning som hela forskarsamhället inom robotik strävar efter att lösa, så även vårt team, säger Christoforos Kanellakis.

I samma lag som NASA

Arbetet med autonoma drönare vid Luleå tekniska universitet sker i nära samarbete med bland annat NASA. Robotikgruppen vid Luleå tekniska universitet deltog nyligen i NASA:s lag i den prestigefulla tävlingen Subterranean Challenge, där de kom på andra plats i världen. Forskningen inom flygrobotik med autonoma drönare är kopplad till Luleå tekniska universitetets center för tillämpad AI forskning; Applied AI Excellence Centre.

– Luleå tekniska universitet är ledande inom tillämpad AI och Norrbotten erbjuder en perfekt testbädd för utveckling av hållbara AI-innovationer som gynnar samhället i stor, sade Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

I media

Taggar