Hoppa till innehållet
Amir Garmabaki
Amir Garmabaki

Amir Garmabaki

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Drift och underhållsteknik
Drift, underhåll och akustik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
amir.garmabaki@ltu.se
0920-493429
T2051 Luleå

Kort information

Amir Garmabakis huvudsakliga vetenskapliga intressen kretsar kring optimering och statistiska dataanalysaspekter av tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållsbarhet och säkerhet, underhållsmodellering, återstående livslängdsberäkning, mjukvarusäkerhetsbedömning (multi-upgradation-teknik) och klimatförändringar. De senaste åren har forskningsfokus varit på utvecklingen av datadrivet tillvägagångssätt för hantering av prognoshälsa genom integrering av klimatpåverkan syftar till val av rätt anpassningsstrategi. Forskningsintresset under doktorsexamen studier involverade tillförlitlighet utvärdering av multi-uppgradering programvara och marknadsföringshantering & successiv generation av teknik. Amir har också varit involverad i forskningsprojekt relaterade till tillståndsbedömning och hälsa för linjära tillgångar och deras inbördes samband med andra tillgångar inom infrastrukturen.

Pågående projekt

Publikationer

Konferensbidrag

Climate Change Impact Assessment on Railway Maintenance (2022)

Garmabaki. A, Odelius. J, Thaduri. A, Famurewa. S, Kumar. U, Strandberg. G, et al.
Ingår i: Proceedings of the 32nd European Safety and Reliability Conference (ESREL 2022), Research Publishing, 2022, S25-01-126
Artikel i tidskrift

Adapting Railway Maintenance to Climate Change (2021)

Garmabaki. A, Thaduri. A, Famurewa. S, Kumar. U
Sustainability, Vol. 13, nr. 24
Artikel i tidskrift

Impact of climate change on railway operation and maintenance in Sweden (2021)

A State-of-the-art review
Thaduri. A, Garmabaki. A, Kumar. U
Maintenance, Reliability and Condition Monitoring (MRCM), Vol. 1, nr. 2, s. 52-70
Artikel i tidskrift

Underground pipelines and railway infrastructure (2020)

failure consequences and restrictions
Garmabaki. A, Marklund. S, Thaduri. A, Hedström. A, Kumar. U
Structure and Infrastructure Engineering, Vol. 16, nr. 3, s. 412-430
Artikel i tidskrift

A mixture frailty model for maintainability analysis of mechanical components (2019)

a case study
Zaki. R, Barabadi. A, Qarahasanlou. A, Garmabaki. A
International Journal of Systems Assurance Engineering and Management, Vol. 10, s. 1646-1653
Konferensbidrag

A Survey on Underground Pipelines and Railway Infrastructure at Cross-Sections (2019)

Garmabaki. A, Kumar. U, Thaduri. A, Hedström. A, Laue. J, Marklund. S, et al.
Ingår i: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL 2019), s. 1094-1101, Research Publishing Services, 2019
Artikel i tidskrift

Mobile User Indoor-Outdoor Detection Through Physical Daily Activities (2019)

Esmaeili Kelishomi. A, Garmabaki. A, Bahaghighat. M, Dong. J
Sensors, nr. 3
Artikel i tidskrift

Sustainable production process (2019)

An application of reliability, availability, and maintainability methodologies in automotive manufacturing
Soltanali. H, Garmabaki. A, Thaduri. A, Parida. A, Kumar. U, Rohani. A
Journal of Risk and Reliability, Vol. 233, nr. 4, s. 682-697
Konferensbidrag

Combined RAMS and LCC analysis in railway and road transport infrastructures (2018)

Calle Cordón. Á, Jiménez-Redondo. N, Morales-Gámiz. J, García-Villena. F, Peralta-Escalante. J, Garmabaki. A, et al.
Ingår i: Proceedings of 7th Transport Research Arena TRA, 2018
Artikel i tidskrift

Reliability model for frequency converter in electrified railway (2018)

Mahmood. Y, Garmabaki. A, Ahmadi. A, Verma. A
International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 94, s. 385-392
Konferensbidrag

An approach to Symbolic Modelling (2017)

a Railway Case study for Maintenance Recovery Level Identification
Ahmadi. M, Seneviratne. D, Garmabaki. A
Ingår i: Proceedings of MPMM 2016, 6th International Conference on Maintenance Performance Measurement and Management, 28 November 2016, Luleå, Sweden, s. 187, Luleå tekniska universitet, 2017
Konferensbidrag

Data driven RUL estimation of rolling stock using intelligent functional test (2017)

Garmabaki. A, Seneviratne. D, Ahmadi. M, Barabadi. A, Kumar. U
Ingår i: Risk, Reliability and Safety, Innovating Theory and Practice - Proceedings of the 26th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2016, s. 1994-1999, CRC Press, 2017
Konferensbidrag

Failure and repair data analysis of power distribution systems (2017)

a case study
Aliyari. M, Barabadi. A, Barababadi. R, Garmabaki. A
Ingår i: Risk, Reliability and Safety, Innovating Theory and Practice - Proceedings of the 26th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2016, s. 2046-2053, CRC Press, 2017
Artikel i tidskrift

Integration of RAMS in LCC analysis for linear transportinfrastructures (2017)

A case study for railways
Calle-Cordón. Á, Jiménez-Redondo. N, Morales-Gámiz. F, García-Villena. F, Garmabaki. A, Odelius. J
IOP Conference Series, Vol. 236
Artikel i tidskrift

Optimal Reliability Equivalence Factor for Reliability System improvement Using Memetic Algorithm (2017)

Ramezani. Z, Pourdarvish. A, Garmabaki. A, Kapur. P
International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering (IJRQSE), Vol. 24, nr. 6
Konferensbidrag

Software Fault Detection in Control Systems (2017)

Garmabaki. A, Birk. W, Lindström. J
Ingår i: Risk, Reliability and Safety, Innovating Theory and Practice - Proceedings of the 26th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2016, s. 2006-2012, CRC Press, 2017
Artikel i tidskrift

A Reliability Decision Framework for Multiple Repairable Units (2016)

Garmabaki. A, Ahmadi. A, Block. J, Pham. H, Kumar. U
Reliability Engineering & System Safety, Vol. 150, s. 78-88
Artikel i tidskrift

Designing for performability (2016)

An icing risk index for Arctic Offshore
Barabadi. A, Garmabaki. A, Zaki. R
Cold Regions Science and Technology, Vol. 124, s. 77-86
Konferensbidrag

Maintenance Optimization Using Multi-Attribute Utility Theory (2016)

Garmabaki. A, Ahmadi. A, Ahmadi. M
Ingår i: Current Trends in Reliability, Availability, Maintainability and Safety, An Industry Perspective, s. 13-25, Encyclopedia of Global Archaeology/Springer Verlag, 2016