Hoppa till innehållet
Catrine Kostenius
Catrine Kostenius

Catrine Kostenius

Professor
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad och medicinsk teknik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Catrine.Kostenius@ltu.se
0920-493288
S312 Luleå

Presentation av mig själv

Min bakgrund är inom barnhälsovård och pedagogik med särskilt intresse för hälsofrämjande arbete. Jag är professor i Hälsovetenskap och arbetar som forskare och lärare vid Luleå Tekniska Universitet. Jag arbetar också deltid på Norrbottens Kommuner som utvecklingsledare för folkhälsostrategiarbetet med fokus på barn och unga - Hälsoskolan i Norrbotten. Aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt inkluderar ChatPal där vår multidisciplinära forskargrupp undersöker hur psykisk hälsa kan främjas med hjälp av AI teknologi. Projektet Forskningscirklar i Piteå kommun handlar om hälsofrämjande skolutveckling. Den forskning jag bedriver kan bland annat kopplas till utbildningar vid institutionen för Hälsa, lärande och teknik. Vidare, är jag affilierad professor i pedagogik med inriktning mot hälsa vid Högskolan i Halmstad. Där arbetar vår forskargrupp med hälsofrämjande forskning och utveckling i allmänhet och också med särskilt fokus på HBTQ personers hälsa. Jag är anlitad som sakkunnig av SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) i ett regeringsuppdrag om att främja barn och ungas psykiska hälsa, medlem i NHPRN (Nordic Health Promotion Research Network) och jag är stolt representerant för Sverige i forskarnätverket SHE (Schools for Health in Europe).

AKTUELLT JUST NU

 

ai
Marcus Liwicki, Catrine Kostenius och Karolina Parding, professorer vid Luleå tekniska universitet.

Chat Pal

ChatPal är treårigt, tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsprojekt som sker med stöd av Northern Periphery and Arctic Programme i samverkan med Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten. De internationella parterna är University of Eastern Finland, Cork Institute of Technology, Ulster University och en rad aktörer inom hälso- och sjukvården i Skottland, Finland och på Nordirland. ​Luleå tekniska universitets professorer Karolina Parding, Catrine Kostenius och Marcus Liwicki kommer att genomföra projektet tillsammans med ett flertal kollegor från sina respektive forskargrupper. ​ChatPal projektet ingår i satsningen ​Hälsoskolan i Norrbotten som sker i samverkan med Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet. 

Interreg

Läs mer här: 

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Alla är med! Möjliggörare och medskapare i hälsofrämjande skolutveckling (2021)

Kostenius. C, Nyström. L
Ingår i: Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling
Artikel, forskningsöversikt

Health-related integration interventions for migrants by civil society organizations: an integrative review (2021)

Pelters. P, Lindgren. E, Kostenius. C, Lydell. M, Hertting. K
Ingår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being
Kapitel i bok, del av antologi

"När hela hjärtat var med" - personal och elever arbetade hälsofrämjande på Töreskolan (2021)

Andersson. A, Öhman. H, Gardelli. Å, Nyström. L, Kostenius. C
Ingår i: Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling
Artikel i tidskrift

School Nurses’ Experiences With Health Dialogues (2021)

A Swedish Case
Kostenius. C
The Journal of School Nursing