Catrine Kostenius
Catrine Kostenius

Catrine Kostenius

Professor, i Hälsovetenskap
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad och medicinsk teknik
Institutionen för hälsovetenskap
Catrine.Kostenius@ltu.se
0920-493288
S312 Luleå

Presentation av mig själv

Min bakgrund är inom barnhälsovård och pedagogik med speciellt intresse för hälsofrämjande arbete. Jag är professor i ämnet Hälsovetenskap och arbetar som forskare vid Luleå Tekniska Universitet och som flexitforskare vid Norrbottens Kommuner leder jag forskningsprojektet Samverkande hälsoarbete för barn och unga i Norrbotten. Den forskning jag bedriver kan bland annat kopplas till utbildningar vid institutionen för Konst kommunikation och lärande och institutionen för Hälsovetenskap. Jag är också affilierad professor i pedagogik med inriktning mot hälsa vid Högskolan i Halmstad. Tillsammans med kollegor har jag under de senaste åren byggt upp Hälsovägledarprogrammet som ger en kandidatexamen i hälsopromotion. 

AKTUELLT JUST NU

 

ai
Marcus Liwicki, Catrine Kostenius och Karolina Parding, professorer vid Luleå tekniska universitet.

Chat Pal

ChatPal är treårigt, tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsprojekt som sker med stöd av Northern Periphery and Arctic Programme i samverkan med Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten. De internationella parterna är University of Eastern Finland, Cork Institute of Technology, Ulster University och en rad aktörer inom hälso- och sjukvården i Skottland, Finland och på Nordirland. ​Luleå tekniska universitets professorer Karolina Parding, Catrine Kostenius och Marcus Liwicki kommer att genomföra projektet tillsammans med ett flertal kollegor från sina respektive forskargrupper. ​ChatPal projektet ingår i satsningen ​Hälsoskolan i Norrbotten som sker i samverkan med Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet. 

Interreg

Welcome to the 10th Nordic Health Promotion Conference at Luleå university of Technology, Luleå Sweden

Läs mer här: 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Schoolchildren’s play (2020)

A tool for health education
Sjöblom. M, Jacobsson. L, Öhrling. K, Kostenius. C
Health Education Journal, Vol. 79, nr. 1
Konferensbidrag

A method to give voice to young people with experience of mental ill-health (2019)

Lindgren. E, Gabrielsson. S, Kostenius. C
Ingår i: 5TH HORATIO FESTIVAL OF PSYCHIATRIC NURSING, 2019
Konferensbidrag

Existential health (2019)

A valuable dimension when promoting health throughout the life-course in Sweden
Kostenius. C, Melder. C
Ingår i: WAIORA, Promoting Planetary Health and Sustainable Development for All, 2019
Konferensbidrag

"Hälsoskolan" (2019)

the national government, local authorities and university in a joint effort to promote health literacy in arctic children and youth
Kostenius. C, Lundqvist. C, Nyström. L, Henriksson. A, Nordstrand. A
Ingår i: WAIORA, Promoting Planetary Health and Sustainable Development for All, 2019
Konferensbidrag

"On top of the world" (2019)

promoting health and equity in children andyouth in the arctic region
Kostenius. C
Ingår i: WAIORA, Promoting Planetary Health and Sustainable Development for All, 2019