Hoppa till innehållet
Catrine Kostenius
Catrine Kostenius

Catrine Kostenius

Professor, Hälsovetenskap
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad och medicinsk teknik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Catrine.Kostenius@ltu.se
0920-493288
S312 Luleå

Presentation av mig själv

Min bakgrund är inom barnhälsovård och pedagogik med särskilt intresse för hälsofrämjande arbete. Jag är professor i Hälsovetenskap och arbetar som forskare och lärare vid Luleå Tekniska Universitet. Jag arbetar också deltid på Norrbottens Kommuner som utvecklingsledare för folkhälsostrategiarbetet med fokus på barn och unga - Hälsoskolan i Norrbotten. Aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt inkluderar ChatPal där vår multidisciplinära forskargrupp undersöker hur psykisk hälsa kan främjas med hjälp av AI teknologi. Projektet Forskningscirklar i Piteå kommun handlar om hälsofrämjande skolutveckling. Den forskning jag bedriver kan bland annat kopplas till utbildningar vid institutionen för Hälsa, lärande och teknik. Vidare, är jag affilierad professor i pedagogik med inriktning mot hälsa vid Högskolan i Halmstad. Där arbetar vår forskargrupp med hälsofrämjande forskning och utveckling i allmänhet och också med särskilt fokus på HBTQ personers hälsa.

AKTUELLT JUST NU

 

ai
Marcus Liwicki, Catrine Kostenius och Karolina Parding, professorer vid Luleå tekniska universitet.

Chat Pal

ChatPal är treårigt, tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsprojekt som sker med stöd av Northern Periphery and Arctic Programme i samverkan med Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten. De internationella parterna är University of Eastern Finland, Cork Institute of Technology, Ulster University och en rad aktörer inom hälso- och sjukvården i Skottland, Finland och på Nordirland. ​Luleå tekniska universitets professorer Karolina Parding, Catrine Kostenius och Marcus Liwicki kommer att genomföra projektet tillsammans med ett flertal kollegor från sina respektive forskargrupper. ​ChatPal projektet ingår i satsningen ​Hälsoskolan i Norrbotten som sker i samverkan med Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet. 

Interreg

Läs mer här: 

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Alla är med! Möjliggörare och medskapare i hälsofrämjande skolutveckling (2021)

Kostenius. C, Nyström. L
Ingår i: Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling
Kapitel i bok, del av antologi

"När hela hjärtat var med" - personal och elever arbetade hälsofrämjande på Töreskolan (2021)

Andersson. A, Öhman. H, Gardelli. Å, Nyström. L, Kostenius. C
Ingår i: Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling
Artikel i tidskrift

The Nordic perspective on migration and empowerment (2021)

Misund Dahl. B, Buch Mejsner. S, Eklund Karlsson. L, Kostenius. C, Laverack. G, Myglegård Andersen. H, et al.
Health Promotion International, Vol. 36, nr. 1, s. 216-222
Kapitel i bok, del av antologi

Vid gränsen och över gränserna - ett hälsofrämjande drama i två akter (2021)

Forsman. K, Kostenius. C
Ingår i: Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling
Artikel i tidskrift

Addressing Sustainable Health Promotion in Theory and Practice (2020)

Nordic Contexts – Nordic Perspectives
Liveng. A, Thualagant. N, Kostenius. C, Kokko. S
Socialmedicinsk tidskrift, Vol. 97, nr. 3, s. 364-372