Hoppa till innehållet
Cecilia Wallmark
Cecilia Wallmark

Cecilia Wallmark

Verksamhetsledare, Verksamhetsledare, Center for Hydrogen Energy Systems Sweden , CH2ESS
Luleå tekniska universitet
Centralt TVM
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
cecilia.wallmark@ltu.se
0920-492847
Luleå

Verksamhetsledare för Center for Hydrogen Energy Systems Sweden - CH2ESS

Bakgrund

Dr. Cecilia Wallmarks drivkraft är att arbeta för en framtid med mer hållbara energi- och transportsystemlösningar. I mars 2022 har hon återkommit till universitetsvärlden efter sex år i industrin och 11 år som energisystemkonsult, med samlade erfarenheter av vätgas sedan 1999.

Hennes nuvarande roll är verksamhetsledare för Luleå tekniska universitets vätgassatsning, CH2ESS. I denna roll samordnar hon vätgasrelaterade forskning, kontakter med näringsliv, andra institut och universitet och offentlig sektor, samt utbildning med inslag av vätgas.

Som forskare på Kungliga Tekniska högskolan (KTH), arbetade Cecilia Wallmark med utveckling och utvärdering av bränslecellssystem, därefter sex år inom Opcon-koncernen med utveckling och affärsstrategier inom energi- och miljöteknik, bland annat som VD för Opcon Autorotor som tillverkade kundanpassade luftsystem för bränslecellsfordon. I sin roll på Sweco som gruppchef för Energy Strategies, 2011-2022, har hon lett affärsutveckling inom transport, industri och fastighetssektorerna avseende förnybar energiförsörjning och energieffektivisering. Genomförda projekt har bland annat innefattat nationella och regionala energiplaner, utveckling av forskningsplattformar, analys av eleffektproblematik utifrån elfordonsbehov, omställning av fordonsflottan, elektromobilitet och laddinfrastruktur, scenarieanalyser samt teknisk och ekonomisk bedömning.

Cecilia Wallmark initierade och ledde The Sweco Hydrogen Team, inkluderande utveckling av kompetens och projekt inom vätgas och bränsleceller för tio länder i Europa. Tidigare projekt har inkluderat utvecklingsarbete av infrastruktur längs EUs TEN-T-korridorer, värdering och utveckling av produkters TRL-nivåer och samverkan mellan många parter i värdekedjan kring introduktion av vätgas, biogas och elektrifiering för olika sektorer. De senaste åren har hon drivit över 60 olika vätgasprojekt för myndigheter, branschorganisationer, industrier, energibolag, regioner, kommuner, entreprenörer och konsortier. Under 2021 samordnade hon hindersanalysen som grund till Energimyndighetens förslag: Nationell strategi för fossilfri vätgas.

Forskning

Åren 1999-2005 arbetade Cecilia Wallmark som forskare på Energiprocesser, Institutionen för Kemiteknik på KTH. Forskningsämnet var bränslecellsbaserade energisystem. I forskningen ingick att bygga upp ett testlab för forskning och utveckling av bränslecellssystemkomponenter, termodynamisk modellering av bränslecellssystem och behovsdatabaserad simulering i Matlab, tillämpning av exergi- och pinchanalys samt ekonomiska bedömningar.

Hon disputerade 2004 med avhandlingen “Design and evaluation of stationary polymer electrolyte fuel cell systems.“

Under åren 2011-2022 som konsult på Sweco har Cecilia Wallmark bland annat varit bihandledare för en doktorand, samt skapat forskningsprojekt inom acceptans, säkerhet och styrmedel för vätgas.

Undervisning

På KTH undervisade Cecilia Wallmark inom civilingenjörs-utbildningskurser för industriella energiprocesser och termodynamik samt i bränslecellssystem för doktorander i Sverige. Utöver detta har hon varit exjobbshandledare och projektgruppshandledare i omgångar.

Publikationer

 • Internationell och nationell sammanställning av vätgas och vätgasklusters utveckling Slutrapport 2022-02-14, Elin Lindblad, Annie Olofsson, Cecilia Wallmark, Erica Edfeldt Wehjte, Linn Arvidsson och David Frost, 2022
 • Scenarier, kostnader och åtgärder för drivmedelsinfrastruktur i omställningen till hållbara transporter, Cecilia Wallmark, Yuri Joelsson, Elin Lindblad, Julia Lindberg, Erica Edfeldt och Mattias Goldmann, Sweco, 2021
 • PM Energiförsörjning- Utredningsstudie övergång till eldriven busstrafik, Cecilia Wallmark, Kajsa Roxbergh, Maria Xylia, Anton Sjögren och Mikael Andersson, Sweco 2019
 • Bilaga PM Energiförsörjning. Kostnadsbedömning av gasturbindrift för hantering av effekttoppar på depå, Marie Swenman, Martin Görling, Cecilia Wallmark, Sweco 2019
 • Elfordon, elnät och vätgas 2030 i Östergötland, Delprojektrapport - Hållbara transporter i Östergötland, Cecilia Wallmark, Johan Bergerlind, Niklas Andersson, Mårten Larsson, Mattias Nordström, Martin Görling, Maria Xylia, 2018
 • Vätgas för Green HyWay, Cecilia Wallmark och Farzad Mohseni, Sweco 2018
 • Vätgas i Green Drive Region, Mårten Larsson, Cecilia Wallmark, Farzad Mohseni och Daniel Bügel, Sweco 2017
 • Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – Hur realiserar vi målet? Cecilia Wallmark, Mattias Goldmann, Fores med 2030-sekretariatet, Peter Berglund Odhner, Sweco, Sonja Forward, VTI, Kerstin Hoyer, Energiforsk, 2016
 • Strategisk innovationsagenda – Vätgas för fordon, Cecilia Wallmark/Sweco, Björn Aronsson/Vägas Sverige, Peter Leisner/SP, 2016
 • Scenarier för gasanvändning i transportsektorn till 2030, Mårten Larsson och Cecilia Wallmark, Sweco, 2016
 • Vinster med gas, Farzad Mohseni och Cecilia Wallmark, Rapport för Svenskt Näringsliv, 2014
 • Vätgasinfrastruktur för Transporter - Fakta och konceptplan för Sverige 2014-2020, Cecilia Wallmark, Farzad Mohseni, Geert Schaap mfl/Sweco, TEN-T, HIT-1 NIP-SE, 2014-12-31
 • Vätgasinfrastruktur för transporter, HIT-Forsk om acceptans, säkerhet och styrmedel, Projektnr 38475-1, Projektledare: Cecilia Wallmark och Mattias Nordström/Sweco, Finansierat av Energimyndigheten
 • Förnybara drivmedel – Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv, Sonja Forward, Jonna Nyberg, Inger Forsberg, Mattias Nordström, Cecilia Wallmark, Erik Wiberg och Sven Wolf, vti 2015-03
 • Vätgas i Stockholm 2014-2020, En rapport för Länsstyrelsen och aktörer i Stockholm, 2015, Cecilia Wallmark, Farzad Mohseni, Martin Görling och Mårten Larsson/Sweco
 • Vätgas i Sundsvall 2014-2020, Cecilia Wallmark och Farzad Mohseni/Sweco 2015
 • Towards a comprehensive hydrogen infrastructure for fuel cell electric cars in view of EU GHG reduction targets, Marcel Weeda, Hein de Wilde, Reinhold Wurster, Ulrich Bünger, Geert Schaap, Cecilia Wallmark and Floris Mulder, 2014
 • A Syncronised Implementation Plan for Europe, Marcel Weeda, Hein de Wilde, Reinhold Wurster, Ulrich Bünger, Geert Schaap, Cecilia Wallmark, 2014
 • SIP Article 2, Marcel Weeda, Hein de Wilde, Reinhold Wurster, Ulrich Bünger, Geert Schaap, Cecilia Wallmark and Floris Mulder, 2014
 • Energy system analysis of the implications of hydrogen fuel cell electric vehicles in the Swedish road transport system, Mårten Larsson, Farzad Mohseni, Cecilia Wallmark, Stefan Grönkvist, Per Alvfors, WHEC 2014, 20th World Hydrogen Energy Conference 2014
 • Key Factors in Planning a Sustainable Energy Future Including Hydrogen and Fuel Cells Lars Hedström, Maria Saxe, Anders Folkesson, Cecilia Wallmark, Kristina Haraldsson, Mårten Bryngelsson and Per Alvfors. DOI: 10.1177/0270467606290294, Bulletin of Science Technology Society 2006; 26; 264. A http://bst.sagepub.com/cgi/content/abstract/26/4/264.
 • Design and evaluation of stationary polymer electrolyte fuel cell systems

(Doctoral Thesis) Cecilia Wallmark. KTH - Royal Institute of Technology 2004, TRITA-KET R194,
ISSN 1104-3466, ISRN KTH/KET/R-194-SE, ISBN 91-7283-745-4.

 • A pinch and exergy analysis of the configuration of a stationary fuel cell system Cecilia Wallmark and Per Alvfors. Proceedings of the 17th International Conference on Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy and Process Systems, Volume 2, p.703, ECOS 2004, Guanajuato, Mexico, July 7-9, 2004.
 • Integration of the components in a small-scale stationary research PEFC system Cecilia Wallmark, Sofia Enbäck, Markku Rissanen, Per Alvfors and Göran Lindbergh.
  Journal of Power Sources, 159:1 (2006) 613-625.
 • Description and modelling of the solar-hydrogen-biogas-fuel cell system in GlashusEtt Lars Hedström, Cecilia Wallmark, Per Alvfors, Markku Rissanen, Bengt Stridh and Josefin Ekman. Journal of Power Sources 131 (2004) 340-350.
 • Small-scale fuel cell systems in buildings - Technical, environmental and economic aspects Bengt Ridell, Cecilia Wallmark, Kjell Jonasson, Urban Axelsson, Anders Holm, Anders Johnsson and Jonas Greberg. Elforsk rapport 03:04, www.elforsk.se, February 2003 (In Swedish).
 • First experimental results from a stationary research PEFC system
  Cecilia Wallmark, Sofia Enbäck, Markku Rissanen, Per Alvfors and Göran Lindbergh
  Proceedings of the 2002 Fuel Cell Seminar, Palm Springs 18-21 November 2002.
 • Technical design and economic evaluation of a stand-alone PEFC system for buildings in Sweden Cecilia Wallmark and Per Alvfors. Journal of Power Sources 118 (2003) 358-366.
 • A dynamic exergy evaluation of a fuel cell system in a building Cecilia Wallmark and Per Alvfors. Proceedings of the 15th International Conference on Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, ECOS 2002, Volume I, Berlin, Germany, 3-5 July 2002.
 • An investigation of the economy of fuel cells for distributed generation in Sweden Mikael Ohlsson, Cecilia Wallmark and Per Alvfors. Proceedings of the 15th International Conference on Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, ECOS 2002, Volume II, Berlin, Germany, 3-5 July 2002
 • Design of stationary PEFC system configurations to meet heat and power demands Cecilia Wallmark and Per Alvfors.  Journal of Power Sources, 106 (2002) 83-92
 • Fuel cells for distributed generation – Technology review and market perspectives Jari Ihonen, Cecilia Wallmark and Markku Rissanen. Proceedings of the First International Symposium on Distributed Generation, Stockholm, 11-13 June 2001, cospp, Vol 2, Issue 5, Sept-Oct, pp.35-39, 2001.