Hoppa till innehållet
Farid Akhtar
Farid Akhtar

Farid Akhtar

Professor
Luleå tekniska universitet
Materialteknik
Materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
farid.akhtar@ltu.se
0920-491793
E313 Luleå

Om mig: Jag har B. Sc. och M. Sc. i metallurgi och materialteknik från universitetet för teknik och teknik Lahore Pakistan. Jag fick doktorsexamen i materialvetenskap och teknik från University of Science and Technology Beijing, Kina under 2007 under överinseende av professor Guo Shiju. Jag genomförde doktorandforskning i professor Lennart Bergströms grupp vid Institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet 2007. Senare arbetade jag som forskare vid Institutionen för material och miljökemi. Jag har gått med i Luleå tekniska universitet i mars 2014.

Forskningsfokus:

Min forskning fokuserar på syntes och bearbetning av porösa material för gasseparation och lagring och utformning och skräddarsy av mikrostruktur och egenskaper hos metalliska, intermetallisk och keramiska material för högtemperaturtillämpningar. Titta på pågående projekt och publikationer för mer information.

Tillgängliga positioner:

 • Jag har postdoktorella stipendier tillgängliga för bearbetning och karaktärisering av porös keramik. Skicka ditt CV till mig om du är motiverad och har lämplig bakgrund.
 • En doktorandposition kommer att finnas tillgänglig från juni 2017 om strukturering av porösa adsorbenter för gaslagring. Kontakta mig om du är intresserad och har lämplig bakgrund.
 • Jag har möjligheter för masterstudenter att genomföra masterprojekt om bearbetning och karaktärisering av porös keramik. Det kommer att utföras i samarbete med våra industripartner. Vi erbjuder också ekonomiskt stöd. Skicka ditt CV till mig om du är motiverad och har lämplig bakgrund.

Nuvarande gruppmedlemmar / studenter:

Postdoktor:

 • Dr Kamran Saeidi, 2017-pågående
 • Dr Dariush Nakjoo, 2016-pågående

Doktorander:

 • Fröken Hanzhu Zhang, 2016, Huvudansvarig.
 • Herr Sajid Ali, 2016, Huvudansvarig.
 • Fröken Kritika Narang, 2016, Huvudhandledare.
 • Fröken Nadja Maria Vinkel, 2016, Medsynsman

Tidigare gruppmedlemmar / studenter:

Postdoktor:

 • Dr. Fangyuan Gai, strukturering av metall-organiska ramverk. 2015-2016.
 • Dr Dilshod Shakarova, "Syntes av nano-zeoliter för snabb CO2-adsorption" Huvudansvarig, postdoktorsk stipendiat finansierad av Svenska institutet från september 2012 till februari 2014.

Doktorander:

 • Neda Keshavarzi; Doktorand vid Institutionen för material och miljökemi, Stockholms universitet. Graderad 2014.
 • Arto Ojuva; Doktorand vid Institutionen för material och miljökemi, Stockholms universitet. Graderad 2014.

Masterstudenter:

 • Alexe Rene, Pulserad nuvarande behandling av högtemperatur och hög entropi intermetalliska legeringar. 30hp, 2016, Luleå tekniska universitet. Status: Slutförd ..
 • Virginie Perrot, Strukturering av adsorbenter för uppgradering av biogas. 30hp, 2016, Luleå tekniska universitet. Status: Slutfört.
 • Romain Saintlan, Återvinning av MoSi2 värmeelement för att bearbeta MoO3-baserade fotokatalytiska material. 30hp, 2016, Luleå tekniska universitet. Status: Slutfört.
 • Kristina Fodor, 30hp, Optimering av adsorbenter för uppgradering och lagring av biogas. 2016, Luleå tekniska universitet. Status: Slutfört.
 • Walid Haziz, bearbetning, mikrostruktur och mekaniska egenskaper hos porös keramik med användning av expanderbara polymersfärer som mall. 2015, Luleå tekniska universitet. Status: Slutfört. Avhandlingen utfördes i samarbete med AKZO-NOBEL AB.
 • Marcus Bauer, Huvudansvarig, 2013, Frysgjutning av zeolit ​​A för gasavskiljning. Examensarbete 30hp. Stockholms universitet. Status: Slutfört
 • Sajid Ahmed, huvudansvarig 2012, Spark-plasmasintring av silentit-1-stöd för gradient för alla zeolitmembran. Examensarbete 30hp. Stockholms universitet. Status: Slutfört.
 • Damian Hodel, Huvudansvarig, 2011, Porositetskarakterisering av silikit-1-stöd i gradienten för alla zeolitmembran genom bildanalys. Examensarbete 30hp. Stockholms universitet. Status: Slutfört.
 • Neda Keshavarzi, Huvudansvarig, 2010-2011, Mycket porösa hierarkiskt porösa zeolitmonoliter för CO 2 -fångst. Examensarbete 45hp. Stockholms universitet. Status: Slutfört.
 • Yaser Rehman, Huvudansvarig, 2009, Trycklös konsolidering av hierarkiskt porösa diatomitmonoliter, masterprov. Högskolan för teknik och teknik Lahore.Status: Slutfört.
 • Muhammad Adil, Huvudansvarig, 2009, Sintring, mikrostruktur och mekaniska egenskaper hos TiC-armerade stålmatriskompositer, Examensarbete, Principal. Högskolan för teknik och teknik Lahore. Status: Slutfört.

Undervisning:

Jag är examinator av följande kurser på Engineering Materials

Pågående projekt:

NANOCONTROL (2017-2021) , Nanoskala-design av ammoniakbärare för luftföroreningar som finansieras av Formas.

HighGradeGas (2016-2020) - Mycket strukturerat material för uppgraderad biogas och förvaring, finansierad av Innovation Fund Denmark. http://energiforskning.dk/en/node/8620

TMTEST (2016-2020) - Termomekanisk och Tribologi Infrastruktur finansierad av Stiftelsen Strategisk Forskning. http://stratresearch.se/en/research/ongoing-research/research-infrastructure-fellows-2014/project/7194/ och http://www.paneuropeannetworks.com/wp-content/uploads/2016/08/ST21 -Dept-ESM_21275-pro.pdf

Functional Intermetallics (2016-2018) - Funktionella intermetalliska material för energianvändningar från nya processrutter. Ett bilateralt projekt mellan Kina University of Mining and Technlogy China och Luleå tekniska universitet Sverige finansierat av STINT Sweden och NSFC China.

länkar:

Uppkommande händelser:

Nyheter:

Publikationer

Artikel i tidskrift

Freeze-casting of highly porous cellulose-nanofiber-reinforced γ˗Al2O3 monoliths (2021)

Hudelja. H, Konegger. T, Wicklein. B, Čretnik. J, Akhtar. F, Kocjan. A
Open Ceramics, Vol. 5
Artikel i tidskrift

Porous Strontium Chloride Scaffolded by Graphene Networks as Ammonia Carriers (2021)

Cao. Z, Akhtar. F
Advanced Functional Materials
Artikel i tidskrift

Preparation and high‐temperature oxidation resistance of multilayer MoSi2/MoB coating by spent MoSi2‐based materials (2021)

Zhu. L, Wang. X, Ren. X, Kang. X, Akhtar. F, Feng. P
Journal of The American Ceramic Society
Artikel i tidskrift

Preparation of Porous NiAl Intermetallic with Controllable Shape and Pore Structure by Rapid Thermal Explosion with Space Holder (2021)

Cai. X, Li. Z, Jiao. X, Wang. J, Kang. X, Feng. P, et al.
Metals and Materials International
Artikel i tidskrift

Tribological performance of Ti6Al4V at elevated temperatures fabricated by electron beam powder bed fusion (2021)

Alvi. S, Neikter. M, Antti. M, Akhtar. F
Tribology International, Vol. 153