Hoppa till innehållet
Farid Akhtar
Farid Akhtar

Farid Akhtar

Professor
Luleå tekniska universitet
Materialteknik
Materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
farid.akhtar@ltu.se
0920-491793
E313 Luleå

Om mig: Jag har B. Sc. och M. Sc. i metallurgisk och materialteknik från University of Engineering and Technology Lahore Pakistan. Jag fick min doktorsexamen i materialvetenskap och teknik från University of Science and Technology Beijing, Kina 2007 under handledning av professor Guo Shiju. Jag genomförde postdoktoral forskning i professor Lennart Bergströms grupp vid Institutionen för material- och miljökemi vid Stockholms universitet 2007. Senare arbetade jag som forskare vid Institutionen för material- och miljökemi. Jag har börjat på Luleå tekniska universitet i mars 2014.

Forskningsfokus:

Min forskning fokuserar på syntes och bearbetning av porösa material för gasseparation och lagring och design och skräddarsy mikrostruktur och egenskaper hos metalliska, intermetalliska och keramiska material för högtemperaturapplikationer. Titta på pågående projekt och publikationer för mer information.

Tillgängliga positioner:

 • Jag har postdoktorala stipendier tillgängliga för bearbetning och karakterisering av porösa material. Skicka ditt CV till mig om du är motiverad och har lämplig bakgrund.
 • Jag har möjligheter för masterstudenter att genomföra examensarbete om bearbetning och karakterisering av porös keramik. Det kommer att utföras tillsammans med våra industripartners. Vi erbjuder också ekonomiskt stöd. Skicka ditt CV till mig om du är motiverad och har lämplig bakgrund.

Nuvarande gruppmedlemmar / studenter:

Postdoktorer:

 • Dr. Akeem Akinwekomi, 2021-pågående
 • Dr Sadegh Nabavi, 2021-pågående
 • Dr. Qiuwei Xing, 2019-pågående
 • Dr. Hanbin He, 2019-pågående

Doktorander:

 • Zhejian Cao, pågående 2017, huvudhandledare
 • Miss Ana-Carolina Feltrin, 2020-pågående, huvudhandledare
 • Miss Marina Cirans I Oset, 2019-pågående, huvudhandledare
 • Mr. Nasir Shezad, pågående 2020, huvudhandledare
 • Miss Libania Velarde Arnez, 2020-pågående, medhandledare
 • Herr Zeyu Li, 2018-pågående, huvudhandledare

Tidigare gruppmedlemmar / studenter:

Postdoktorer:

 • Dr. Saleh Hooshmand, hierarkiskt porös keramik. 2017-2019
 • Dr. Kamran Saeidi, SLM för rostfritt stål. 2017-2019
 • Dr. Dariush Nakjoo, strukturering av porösa sorbenter för CO2-fångst. 2016-2018
 • Dr Fangyuan Gai, Strukturering av metallorganiska ramar. 2015-2016.
 • Dr. Dilshod Shakarova, ”Syntes av nano-zeoliter för snabb koldioxidadsorption” Huvudhandledare, postdoktor finansierad av Svenska institutet från september 2012 till februari 2014.

Doktorander:

 • Dr Hanzhu Zhang, 2016-2020, huvudhandledare. Jobbar nu på SSAB.
 • Dr Sajid Ali, 2016-2020, huvudhandledare, för närvarande postdoktor vid Chalmers universitet.
 • Dr. Kritika Narang, 2016-20, Huvudhandledare, arbetar för närvarande på NorthVolt.
 • Dr. Sadegh Nabavi, 2018-2020, huvudhandledare, arbetar för närvarande som postdoktor vid Engineering Materials vid LTU.
 • Miss Nadja Maria Vinkel, 2016, medhandledare
 • Neda Keshavarzi; Doktorand vid Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet. Examen 2014.
 • Arto Ojuva; Doktorand vid Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet. Examen 2014.

Masterstudenter:

 • Fröken Freja Hansson, Detektion av föroreningar i vatten med hjälp av ytförbättrad Raman-spektroskopi, 2021.
 • Herr Romain Couval, Uppskalning av en testvätska för att testa bränslesystemets robusthet mot mjuka partiklar i biodieslar, 2021.
 • Arailym Umirova, porös keramik för värmeisolering, 2021
 • Från 2018-2020 handledde jag över 20 examensarbeten och projektstudenter.
 • Vivek Kumar, mikroporösa organiska polymerer för gaslagring, 30hk, 2017, Luleå tekniska universitet. Status: Slutförd.
 • Valeri Petkov, 30 hk, 2017, Luleå tekniska universitet. Status: Slutförd.
 • Oriol Artola Pla, Nanolaminated chemeleon coatings av ALD, 30hk, 2017, Luleå tekniska universitet. Status: Slutförd.
 • Matthieu Billaud, Bearbetning, mikrostruktur och egenskaper för TiAL intermetallic, 30hk, 2017, Luleå tekniska universitet. Status: Slutförd.
 • Marina Ciurans Oset, Bearbetning och karakterisering av porös keramik utvecklad med expanderbara polymersfärer. 30hp, 2017, Luleå tekniska universitet. Status: Slutförd.
 • Julia Nilsson, Design och tillverkning av isoleringsmaterial med extremt låg värmeledningsförmåga, 30hk, 2017, Luleå tekniska universitet.Status: Slutförd.
 • Daniel Costas, Karakterisering av legeringar med hög entropi, 30 hk, 2017, Luleå tekniska universitet. Status: Slutförd.
 • Catherine Le, Performance Evaluation of Ion-exchangeed zeolit adsorbents in swing adsorption for CO2 dioxide separation, 30hp, 2017, Luleå University of Technology. Status: Slutförd.
 • Amara Dil, Syntes av porösa material för lagring av metangas, 30 hk, 2017, Luleå tekniska universitet. Status: Slutförd.
 • Alexe Rene, pulserande strömbearbetning av intermetalliska legeringar med hög temperatur och hög entropi. 30hk, 2016, Luleå tekniska universitet. Status: Slutförd.
 • Virginie Perrot, Strukturering av adsorbenter för uppgradering av biogas. 30hk, 2016, Luleå tekniska universitet. Status: Slutförd.
 • Romain Saintlan, Återvinning av MoSi2-värmeelement för att bearbeta MoO3-baserade fotokatalytiska material. 30hk, 2016, Luleå tekniska universitet. Status: Slutförd.
 • Kristina Fodor, 30 hk, Optimering av adsorbenter för uppgradering och lagring av biogas. 2016, Luleå tekniska universitet. Status: Slutförd.
 • Walid Haziz, bearbetning, mikrostruktur och mekaniska egenskaper hos porös keramik med expanderbara polymersfärer som mall. 2015, Luleå tekniska universitet. Status: Slutförd. Avhandlingen utfördes i samarbete med AKZO-NOBEL AB.
 • Marcus Bauer, huvudansvarig, 2013, frysgjutning av zeolit A för gasseparation. Examensarbete 30hp. Stockholms universitet. Status: Slutförd
 • Sajid Ahmed, huvudansvarig 2012, gnistplasmasintring av gradient silicalite-1-stöd för allazeolitmembran. Examensarbete 30hp. Stockholms universitet. Status: Slutförd.
 • Damian Hodel, Principal Supervisor, 2011, Porosity characterization of Gradient silicalite-1 supports for all-zeolit membranes by image analysis. Examensarbete 30hp. Stockholms universitet. Status: Slutförd.
 • Neda Keshavarzi, huvudansvarig, 2010-2011, mycket porösa hierarkiskt porösa zeolitmonolit för CO 2 -infångning. Examensarbete 45hp. Stockholms universitet. Status: Slutförd.
 • Yaser Rehman, huvudhandledare, 2009, trycklös konsolidering av hierarkiskt porösa diatomitmonoliter, magisteruppsats. University of Engineering and Technology Lahore. Status: Slutförd.
 • Muhammad Adil, Principal Supervisor, 2009, Sintring, mikrostruktur och mekaniska egenskaper hos TiC-armerade stålmatriskompositer, Examensarbete, Principal. University of Engineering and Technology Lahore. Status: Slutförd.

Undervisning:

Jag granskar följande kurser som erbjuds på Engineering Materials

Pågående projekt:

Hållbar Isolering (2020-2022), Hållbart isoleringsmaterial för postisolering av byggnader. Finansierad av VINNOVA.

Plasma Atomized WC (2019-2023), Plasma Atomized Tungsten Carbide for Wear Resistant Coatings, finansierad av Swedish Foundation for Strategic Research.

Nano Biogas (2019-2022), nanoskala, hierarkiskt porösa bärare för avancerad biometan. Finansierat av Science Council VR.

NANOCONTROL (2017-2021) , nanoskala design av ammoniakbärare för luftföroreningskontroll finansierad av Formas.

HighGradeGas (2016-2020) - Högstrukturerade material för uppgraderad biogas och lagring, finansierad av Innovation Fund Denmark. http://energiforskning.dk/en/node/8620

TMTEST (2016-2020) - Termomekanisk och tribologisk infrastruktur finansierad av Stiftelsen för strategisk forskning.http://stratresearch.se/en/research/ongoing-research/research-infrastructure-fellows-2014/project/7194/och http://www.paneuropeannetworks.com/wp-content/uploads/2016/08/ST21 -Dept-ESM_21275-pro.pdf

Funktionell intermetallik (2016-2018) - Funktionella intermetalliska material för energitillämpningar från nya behandlingsvägar. Ett bilateralt projekt mellan China University of Mining and Technlogy China och Luleå University of Technology Sweden finansierat av STINT Sweden och NSFC China.

Länkar:

Uppkommande händelser:

 • http://www.applied-energy.org/icae2018/#Programm

  Porösa material för uppgradering och lagring av biogas

  "Porösa material för uppgradering och lagring av biogas" behandlar specifikt de senaste framstegen och utmaningarna inom biogasuppgradering och -lagring genom nya material och deras struktur, inklusive forskning och utveckling om syntes och formning, adsorption och membrantester, hållbarhet, teknoekonomisk utvärdering, modellering och livscykelanalys.

Nyheter:

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

A phase conversion method to anchor ZIF-8 onto a PAN nanofiber surface for CO2 capture (2022)

Li. Z, Cao. Z, Grande. C, Zhang. W, Dou. Y, Li. X, et al.
RSC Advances, Vol. 12, nr. 2, s. 664-670
Artikel, forskningsöversikt

A review on activated carbon modifications for the treatment of wastewater containing anionic dyes (2022)

Azam. K, Shezad. N, Shafiq. I, Akhter. P, Akhtar. F, Jamil. F, et al.
Ingår i: Chemosphere
Artikel i tidskrift

Ab initio aided design of novel quaternary, quinary and senary high-entropy borocarbides (2022)

Hedman. D, Feltrin. A, Miyamoto. Y, Akhtar. F
Journal of Materials Science, Vol. 57, nr. 1, s. 422-443
Artikel i tidskrift

Calcium/strontium chloride impregnated zeolite A and X granules as optimized ammonia sorbents (2022)

Cao. Z, Cai. X, Feltrin. A, Feng. P, Kaiser. A, Akhtar. F
RSC Advances, Vol. 12, nr. 54, s. 35115-35122