Hoppa till innehållet
Ico Broekhuizen
Ico Broekhuizen

Ico Broekhuizen

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
ico.broekhuizen@ltu.se
0920-493570
T3035 Luleå

Ico Broekhuizens forskning fokuserar på modellering av dagvattensystem med särskilt fokus på blå-grön infrastruktur och avrinningsområden som innefatter en del blå-grön infrastruktur. Viktiga forskningsområden här är kraven på data som modeller är baserade på, kalibrering och validering av modeller, och hur man kan uppskatta osäkerheten i modeller. Ico använder olika modeller såsom SWMM, MIKE URBAN, HYDRUS och MIKE SHE. Eftersom modeller baseras på mätdata så utforskas även olika sätt att mäta olika variabler i dagvattensystem.

Tidigare läste Ico masterprogrammet Planering och Byggande i Krävande Klimat på LTU, där han arbetade med modellering av vind, solsken och mikroklimat i städer. Innan dess skrev han ett examensarbete för sitt bachelorprogram om att använda tidsserieanalys för att förutse höga grundvattennivåer i urbana områden.

Bredvid sin forskning underviser Ico i en del olika kurser på LTU och är utbildningsledare för civilingenjörsprogrammet Vattensystem och miljö.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Performance comparison of green roof hydrological models for full-scale field sites (2021)

Broekhuizen. I, Sandoval. S, Gao. H, Mendez-Rios. F, Leonhardt. G, Bertrand-Krajewski. J, et al.
Journal of Hydrology X, Vol. 12
Artikel i tidskrift

Reducing uncertainties in urban drainage models by explicitly accounting for timing errors in objective functions (2021)

Broekhuizen. I, Leonhardt. G, Viklander. M
Urban Water Journal, Vol. 18, nr. 9, s. 740-749
Konferensbidrag

Adapting weighing-bucket rainfall observations to urban applications (2020)

Broekhuizen. I, Leonhardt. G, Viklander. M
Paper presented at : Virtual ICUD2020: Young researcher webinar, Online, December 8-10, 2020
Artikel i tidskrift

Event selection and two-stage approach for calibrating models of green urban drainage systems (2020)

Broekhuizen. I, Leonhardt. G, Marsalek. J, Viklander. M
Hydrology and Earth System Sciences, Vol. 24, s. 869-885