Hoppa till innehållet
Ico Broekhuizen
Ico Broekhuizen

Ico Broekhuizen

Forskare
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
ico.broekhuizen@ltu.se
0920-493570
T3035 Luleå

Ico Broekhuizens forskning fokuserar på modellering av avloppssystem med särskilt fokus på små och medelstora urbana avrinningsområden. Syftet med hans nuvarande arbete är att ta fram riktlinjer för hur kommuner och konsulter kan på ett tillförlitligt sätt modellera urbana avloppssystem som innefattar grön infrastruktur. Viktiga forskningsområden här är kraven på data som modeller är baserade på, kalibrering och validering av modeller, och hur man kan uppskatta osäkerheten i modeller. Projektet använder både distribuerade avloppsmodeller (MOUSE och SWMM) och den mer generalla och detaljerade MIKE SHE modellen.

Före sina doktorandstudier läste Ico masterprogrammet Planering och Byggande i Krävande Klimat på LTU, där han arbetade med modellering av vind, solsken och mikroklimat i städer. Ämnet för examensarbetet var användningen av olika program för vindsimulering inom stadsplanering. Innan dess skrev han ett examensarbete för sitt bachelorprogram om att använda tidsserieanalys för att förutse höga grundvattennivåer i urbana områden.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Performance comparison of green roof hydrological models for full-scale field sites (2021)

Broekhuizen. I, Sandoval. S, Gao. H, Mendez-Rios. F, Leonhardt. G, Bertrand-Krajewski. J, et al.
Journal of Hydrology X, Vol. 12
Artikel i tidskrift

Reducing uncertainties in urban drainage models by explicitly accounting for timing errors in objective functions (2021)

Broekhuizen. I, Leonhardt. G, Viklander. M
Urban Water Journal
Konferensbidrag

Adapting weighing-bucket rainfall observations to urban applications (2020)

Broekhuizen. I, Leonhardt. G, Viklander. M
Paper presented at : Virtual ICUD2020: Young researcher webinar, Online, December 8-10, 2020
Artikel i tidskrift

Event selection and two-stage approach for calibrating models of green urban drainage systems (2020)

Broekhuizen. I, Leonhardt. G, Marsalek. J, Viklander. M
Hydrology and Earth System Sciences, Vol. 24, s. 869-885