Hoppa till innehållet
Ico Broekhuizen
Ico Broekhuizen

Ico Broekhuizen

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
ico.broekhuizen@ltu.se
0920-493570
T3035 Luleå

Ico Broekhuizens forskning fokuserar på modellering av dagvattensystem med särskilt fokus på blå-grön infrastruktur och avrinningsområden som innefatter en del blå-grön infrastruktur. Viktiga forskningsområden här är kraven på data som modeller är baserade på, kalibrering och validering av modeller, och hur man kan uppskatta osäkerheten i modeller. Ico använder olika modeller såsom SWMM, MIKE URBAN, HYDRUS och MIKE SHE. Eftersom modeller baseras på mätdata så utforskas även olika sätt att mäta olika variabler i dagvattensystem.

Tidigare läste Ico masterprogrammet Planering och Byggande i Krävande Klimat på LTU, där han arbetade med modellering av vind, solsken och mikroklimat i städer. Innan dess skrev han ett examensarbete för sitt bachelorprogram om att använda tidsserieanalys för att förutse höga grundvattennivåer i urbana områden.

Bredvid sin forskning underviser Ico i en del olika kurser på LTU och är utbildningsledare för civilingenjörsprogrammet Vattensystem och miljö.

Forskningsprojekt

Publikationer

Konferensbidrag

Evaluation of Snow Management using Green Infrastructure in Subarctic Climate (2022)

Hedlund Nilsson. E, Broekhuizen. I, Muthanna. T, Viklander. M
Paper presented at : EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022
Artikel i tidskrift

Performance comparison of green roof hydrological models for full-scale field sites (2021)

Broekhuizen. I, Sandoval. S, Gao. H, Mendez-Rios. F, Leonhardt. G, Bertrand-Krajewski. J, et al.
Journal of Hydrology X, Vol. 12
Artikel i tidskrift

Reducing uncertainties in urban drainage models by explicitly accounting for timing errors in objective functions (2021)

Broekhuizen. I, Leonhardt. G, Viklander. M
Urban Water Journal, Vol. 18, nr. 9, s. 740-749