Inga Herrmann
Inga Herrmann

Inga Herrmann

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Inga.Herrmann@ltu.se
0920-492528
R117 Luleå

Inga arbetar med hållbara småskaliga vattensystem. Hennes fokus ligger på småskalig avloppsbehandling och avancerad dagvattenbehandling.

Under sina doktorandstudier utvecklade Inga testmetoder för sorbenter som används för behandling av fosfor i småskaliga avloppssystem. Hennes arbete omfattade laboratorieexperiment med olika filtermaterialer samt hydro-geokemisk transportmodellering. Hon fortsatte i samma spår och tittar nu på småskaliga avloppssystem i fält där hon undersöker funktionen av olika typer av anläggningar. Hon tittar på småskaliga avloppssystem från ett hållbarhetsperspektiv och arbetar med källsorterande system. Hon har även breddat sitt forskningsområde och undersöker metoder för avancerad dagvattenbehandling, t.ex. filter- och membranteknik samt kemisk fällning.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Assessing the sustainability of on-site sanitation systems using multi-criteria analysis (2019)

Vidal. B, Hedström. A, Barraud. S, Kärrman. E, Herrmann. I
Environmental Science: Water Research & Technology, Vol. 5, s. 1599-1615
Artikel i tidskrift

Treatment of road runoff by coagulation/flocculation and sedimentation (2019)

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Water Science and Technology, Vol. 79, nr. 3, s. 518-525
Konferensbidrag

Microorganisms in sand filters for on-site wastewater treatment (2018)

Herrmann. I, Wilen. B, Larsson. C, Forsberg. B, Hedström. A, Viklander. M
Paper presented at : 15th International Specialised Conferences on Small Water and Wastewater Systems (SWWS), 14-18 Oct 2018, Haifa, Israel
Artikel i tidskrift

Phosphorus reduction in filters for on-site wastewater treatment (2018)

Vidal. B, Hedström. A, Herrmann. I
Journal of Water Process Engineering, Vol. 22, s. 210-217