Hoppa till innehållet
Inga Herrmann
Inga Herrmann

Inga Herrmann

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Inga.Herrmann@ltu.se
0920-492528
T3010 Luleå

Inga arbetar med decentraliserade och hållbara vattensystem vilket innefattar småskalig avloppsbehandling, källsorterande system och avancerad dagvattenbehandling.

Under sina doktorandstudier utvecklade Inga testmetoder för sorbenter som används för behandling av fosfor i småskaliga avloppssystem. Hennes arbete omfattade laboratorieexperiment med olika filtermaterialer samt hydro-geokemisk transportmodellering. Inga fokuserar nu på decentraliserade hållbara avlopps- och dagvattensystem där hon undersöker funktionen och effektiviteten av olika typer av reningstekniker. Hon analyserar även systemen från ett hållbarhetsperspektiv.

Pågående projekt som Inga bidrar till

Publikationer

Rapport

Markbaserad rening - design, funktion och bedömningkriterier vid tillsyn (2021)

Herrmann. I, Marklund. S, Englund. M, Ljung. E, Hedström. A
Artikel i tidskrift

Enhancing stormwater sediment settling at detention pond inlets by a bottom grid structure (BGS) (2020)

Milovanovic. I, Vojtěch. B, Hedström. A, Herrmann. I, Picek. T, Marsalek. J, et al.
Water Science and Technology, Vol. 81, nr. 2, s. 274-282
Artikel i tidskrift

Laboratory scale evaluation of coagulants for treatment of stormwater (2020)

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Journal of Water Process Engineering, Vol. 36
Artikel i tidskrift

Removal of metals and hydrocarbons from stormwater using coagulation and flocculation (2020)

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Water Research, Vol. 182
Artikel i tidskrift

Assessing the sustainability of on-site sanitation systems using multi-criteria analysis (2019)

Vidal. B, Hedström. A, Barraud. S, Kärrman. E, Herrmann. I
Environmental Science: Water Research & Technology, Vol. 5, s. 1599-1615