Hoppa till innehållet
Inga Herrmann
Inga Herrmann

Inga Herrmann

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
inga.herrmann@ltu.se
0920-492528
T3010 Luleå

Inga arbetar med decentraliserade och hållbara vatten- och avloppssystem vilket innefattar småskalig avloppsbehandling, källsorterande system och avancerad dagvattenbehandling.

Ingas forskningsfokus ligger på källsorterande avlopp och resursåtervinning från avloppssystem samt på natur- och markbaserad rening av avloppsvatten och bad-, tvätt- och diskvatten. I sina projekt undersöker hon bl a hantering och återanvändning av bad-, disk- och tvättvatten samt hur växtnäring kan återvinnas från svartvatten. Både reningsprocesser och systemanalyser ingår i arbetet.

 

Pågående projekt som Inga bidrar till

Publikationer

Artikel i tidskrift

Enhancing stormwater treatment through ultrafiltration: impact of cleaning chemicals and backwash duration on membrane efficiency (2023)

Kaykhaii. S, Herrmann. I, Hedström. A, Nordqvist. K, Heidfors. I, Viklander. M
Water Reuse
Artikel i tidskrift

Factors affecting effluent quality in on-site wastewater treatment systems in the cold climates of Finland and Sweden (2023)

Kinnunen. J, Rossi. P, Herrmann. I, Ronkanen. A, Heiderscheidt. E
Journal of Cleaner Production, Vol. 404
Artikel i tidskrift

Flexible and Resource-Recovery Sanitation Solutions: What Hindered Their Implementation? A 40-Year Swedish Perspective (2023)

Söderholm. K, Vidal. B, Hedström. A, Herrmann. I
The Journal of urban technology, Vol. 30, nr. 1, s. 23-45
Artikel i tidskrift

Greywater treatment in a green wall using different filter materials and hydraulic loading rates (2023)

Sami. M, Hedström. A, Kvarnström. E, McCarthy. D, Herrmann. I
Journal of Environmental Management, Vol. 340