Hoppa till innehållet
Inga Herrmann
Inga Herrmann

Inga Herrmann

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Inga.Herrmann@ltu.se
0920-492528
T3010 Luleå

Inga arbetar med decentraliserade och hållbara vatten- och avloppssystem vilket innefattar småskalig avloppsbehandling, källsorterande system och avancerad dagvattenbehandling.

Ingas forskningsfokus ligger på källsorterande avlopp och resursåtervinning från avloppssystem samt på natur- och markbaserad rening av avloppsvatten och bad-, tvätt- och diskvatten. I sina projekt undersöker hon bl a hantering och återanvändning av bad-, disk- och tvättvatten samt hur växtnäring kan återvinnas från svartvatten. Både reningsprocesser och systemanalyser ingår i arbetet.

 

Pågående projekt som Inga bidrar till

Publikationer

Dataset

On-site greywater treatment systems - influent and effluent quality (2023)

Sami. M, Hedström. A, Kvarnström. E, Herrmann. I
Artikel i tidskrift

Polymer-assisted hydraulic dredging for quality control of stormwater pond sediment and reject water – Influence of polymer choice and its preparation (2023)

Nyström. F, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Journal of Water Process Engineering, Vol. 51
Artikel i tidskrift

Stormwater treatment using an ultrafiltration membrane and pulsatile fluid flow (2023)

Kaykhaii. S, Herrmann. I, Hedström. A, Nordqvist. K, Viklander. M
Urban Water Journal
Artikel i tidskrift

Circular Economy in Wastewater Management—The Potential of Source-Separating Sanitation in Rural and Peri-Urban Areas of Northern Finland and Sweden (2022)

Lehtoranta. S, Laukka. V, Vidal. B, Heiderscheidt. E, Postila. H, Nilivaara. R, et al.
Frontiers in Environmental Science, Vol. 10