Inga Herrmann
Inga Herrmann

Inga Herrmann

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Inga.Herrmann@ltu.se
0920-492528
F1108 Luleå

Inga arbetar med hållbara småskaliga vattensystem. Hennes fokus ligger på småskalig avloppsbehandling och avancerad dagvattenbehandling.

Under sina doktorandstudier utvecklade Inga testmetoder för sorbenter som används för behandling av fosfor i småskaliga avloppssystem. Hennes arbete omfattade laboratorieexperiment med olika filtermaterialer samt hydro-geokemisk transportmodellering. Hon fortsatte i samma spår och tittar nu på småskaliga avloppssystem i fält där hon undersöker fosforfiltrens funktion och bakterieutsläpp från markbäddar. Hon tittar också på småskaliga avloppssystem från ett hållbarhetsperspektiv där hon jämför olika tekniker med multikriterieanalys. Hon har nyligen breddat sitt forskningsområde och undersöker olika metoder för avancerad dagvattenbehandling.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Phosphorus reduction in filters for on-site wastewater treatment (2018)

Vidal. B, Hedström. A, Herrmann. I
Journal of Water Process Engineering, ISSN: 2214-7144, Vol. 22, s. 210-217
Konferensbidrag

What are the drivers to decentralize wastewater treatment systems? (2018)

A Swedish perspective
Vidal. B, Herrmann. I, Sharp. L, Hedström. A
Paper presented at : IWA 15th International Specialised Conferences on Small Water and Wastewater Systems, 14-18 October 2018, Haifa, Israel
Konferensbidrag

An environmental approach to compare on-site sanitation systems (2017)

Vidal. B, Kärrman. E, Hedström. A, Herrmann. I
Paper presented at : IWA joint conference: S2Small International IWA Conference on Sustainable Solutions for Small Water and Wastewater Treatment Systems, Nantes, October 22-26, 2017
Artikel i tidskrift

Discharge of indicator bacteria from on-site wastewater treatment systems (2017)

Herrmann. I, Vidal. B, Hedström. A
Desalination and Water Treatment, ISSN: 1944-3994, Vol. 91, s. 365-373
Konferensbidrag

Removal of small particles from urban snow melt mixture by coagulation/flocculation and sedimentation (2017)

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Ingår i: 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage, Conference Proceedings, 2017, 2017