Hoppa till innehållet
Linnéa Bergenudd
Linnéa Bergenudd

Linnéa Bergenudd

Bibliotekarie
Luleå tekniska universitet
Universitetsbiblioteket, Pedagogiskt stöd och användarsupport
Verksamhetsstöd
linnea.bergenudd@ltu.se
0920-493667
B1226a Luleå

Jag arbetar som bibliotekarie på universitetsbiblioteket, bland annat med lärandestöd och undervisning till studenter. Jag handleder och håller workshoppar inom medie- och informationskunnighet, främst avancerade sökningar i medicinska databaser. Jag arbetar också med att utveckla och uppdatera bibliotekets lärmoduler i Canvas och ansvarar för ämnesguiderna på universitetsbibliotekets webbsida. Jag utvecklar också instruktionsfilmer som lärandestöd på webben. 

Jag arbetar också med bibliotekstjänster mot Region Norrbotten, bland annat med handledning, sökuppdrag och workshoppar. Jag ansvarar också för utveckling och uppdatering av innehållet på Medicinska e-biblioteket.

Förutom detta arbetar jag också en hel del med kommunikation, bland annat med fotografier till webbsidor och material till sociala medier. Jag ansvarar också för materialet på den stora skärmväggen ute i biblioteket.

Du når mig enklast via mejl eller chatt i Teams.