Mikael Sjödahl
Mikael Sjödahl

Mikael Sjödahl

Professor, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Experimentell mekanik
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Mikael.Sjodahl@ltu.se
0920-491220
E801 Luleå

Min grundexamen tog jag 1989 som Civilingenjör i Maskinteknik med inriktning mot tillämpad mekanik vid dåvarande Luleå Tekniska Högskola. Efter 1 ½ år som utvecklingsingenjör i flygmekanik på FFV i Eskilstuna återvände jag till Luleå som doktorand i Experimentell mekanik där jag disputerade 1995 på en avhandling om Digital Speckle Fotografi, numera mer känt som bildkorrelation. Efter tjänster som först Forskarassistent och senare Lektor befodrades jag till professor i Experimentell mekanik 2003. Sedan 2004 fungerar jag som ämnesföreträdare för ämnet. Jag har publicerat i storleksordningen 120 artiklar i internationella tidskrifter och varit medförfattare till två böcker om Specklemätmetoder.

Min forskningsverksamhet är i huvudsak inriktad mot Digitala Specklemätmetoder och experimentella helfältsmetoder inom materialmekanik, strömningslära och produktionsteknik. Dynamiska egenskaper hos laserspeckler och metoder att isolera och extrahera information ur dessa snabbt varierande fält har länge varit ett stort intresse. Nuvarande inriktning på forskningen inkluderar tredimensionell avbildning, sant tredimensionella töjningsfält samt robusthet i interferometriska mätningar.

Min undervisning sker i huvudsak på forskarutbildningsnivå genom kurserna Avbildning, Korrelationsoptik och Moderna experimentella metoder, men också på avancerad nivå inom grundutbildningen genom kursen Teknisk vågfysik. Jag är också delansvarig för inriktningen mot Fysikaliska mätmetoder och sensorsystem på Y-programmet.

Publikationer

Konferensbidrag

Comparison between process simulation and deformation measured by defocused speckle photography (2018)

Wahl. J, Gren. P, Bergström. P, Lindbäck. T, Magnusson. M, Domeij. K, et al.
Ingår i: Speckle 2018, VII International Conference On Speckle Metrology, SPIE - International Society for Optical Engineering, 2018, 108341K
Artikel i tidskrift

Improved particle position accuracy from off-axis holograms using a Chebyshev model (2018)

Öhman. J, Sjödahl. M
Applied Optics, ISSN: 1559-128X, Vol. 57, nr. 1, s. A157-A163
Konferensbidrag

Measurement of selective species concentration using spectroscopic holography (2018)

Amer. E, Gren. P, Ramser. K, Sjödahl. M
Ingår i: Speckle 2018, VII International Conference on Speckle Metrology, SPIE - International Society for Optical Engineering, 2018, 108340P
Artikel i tidskrift

Optical Attenuation Characterization of Water Contaminated Lubricating Grease (2018)

Dittes. N, Pettersson. A, Sjödahl. M, Casselgren. J, Marklund. P, Lugt. P
Tribology Transactions, ISSN: 1040-2004, Vol. 61, nr. 4, s. 726-732
Artikel i tidskrift

Quantitative measurement of thin phase objects (2018)

comparison of speckle deflectometry and defocus-variant lateral shear interferometry
Sjödahl. M, Amer. E
Applied Optics, ISSN: 1559-128X, Vol. 57, nr. 14, s. 3645-3652