Hoppa till innehållet
Mikael Sjödahl
Mikael Sjödahl

Mikael Sjödahl

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Experimentell mekanik
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Mikael.Sjodahl@ltu.se
0920-491220
E801 Luleå

Min grundexamen tog jag 1989 som Civilingenjör i Maskinteknik med inriktning mot tillämpad mekanik vid dåvarande Luleå Tekniska Högskola. Efter 1 ½ år som utvecklingsingenjör i flygmekanik på FFV i Eskilstuna återvände jag till Luleå som doktorand i Experimentell mekanik där jag disputerade 1995 på en avhandling om Digital Speckle Fotografi, numera mer känt som bildkorrelation. Efter tjänster som först Forskarassistent och senare Lektor befodrades jag till professor i Experimentell mekanik 2003. Sedan 2004 fungerar jag som ämnesföreträdare för ämnet. Jag har publicerat i storleksordningen 120 artiklar i internationella tidskrifter och varit medförfattare till två böcker om Specklemätmetoder.

Min forskningsverksamhet är i huvudsak inriktad mot Digitala Specklemätmetoder och experimentella helfältsmetoder inom materialmekanik, strömningslära och produktionsteknik. Dynamiska egenskaper hos laserspeckler och metoder att isolera och extrahera information ur dessa snabbt varierande fält har länge varit ett stort intresse. Nuvarande inriktning på forskningen inkluderar tredimensionell avbildning, sant tredimensionella töjningsfält samt robusthet i interferometriska mätningar.

Min undervisning sker i huvudsak på forskarutbildningsnivå genom kurserna Avbildning, Korrelationsoptik och Moderna experimentella metoder, men också på avancerad nivå inom grundutbildningen genom kursen Teknisk vågfysik. Jag är också delansvarig för inriktningen mot Fysikaliska mätmetoder och sensorsystem på Y-programmet.

Publikationer

Konferensbidrag

Depth-resolved speckle correlation using quasi-incoherent imaging interferometry (2021)

Dembele. V, Wahl. J, Sjödahl. M, Ramser. K
Paper presented at : OSA Imaging and Applied Optics Conference 2021, virtual, July 19-23, 2021
Artikel i tidskrift

In-line quality control utilizing close-range photogrammetry and a CAD-model (2021)

Sjödahl. M, Bergström. P, Fergusson. M, Soderholm. K, Andersson. A
Engineering Research Express, Vol. 3, nr. 3
Artikel i tidskrift

Photogrammetry for Free Surface Flow Velocity Measurement (2021)

From Laboratory to Field Measurements
Hang. T, Bergström. P, Sjödahl. M, Hellström. J, Andreasson. P, Lycksam. H
Water, Vol. 13, nr. 12
Artikel i tidskrift

Robustness of Laser Speckles as Unique Traceable Markers of Metal Components (2021)

Sjödahl. M, Olsson. E
Digital, Vol. 1, nr. 1, s. 54-63
Artikel i tidskrift

Corrosion Sensor for Water-Contaminated Grease (2020)

Dittes. N, Sjödahl. M, Pettersson. A, Lang. D
Tribology Transactions, Vol. 63, nr. 5, s. 891-896