Hoppa till innehållet
Mikael Sjödahl
Mikael Sjödahl

Mikael Sjödahl

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Experimentell mekanik
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Mikael.Sjodahl@ltu.se
0920-491220
E801 Luleå

Min grundexamen tog jag 1989 som Civilingenjör i Maskinteknik med inriktning mot tillämpad mekanik vid dåvarande Luleå Tekniska Högskola. Efter 1 ½ år som utvecklingsingenjör i flygmekanik på FFV i Eskilstuna återvände jag till Luleå som doktorand i Experimentell mekanik där jag disputerade 1995 på en avhandling om Digital Speckle Fotografi, numera mer känt som bildkorrelation. Efter tjänster som först Forskarassistent och senare Lektor befodrades jag till professor i Experimentell mekanik 2003. Sedan 2004 fungerar jag som ämnesföreträdare för ämnet. Jag har publicerat i storleksordningen 120 artiklar i internationella tidskrifter och varit medförfattare till två böcker om Specklemätmetoder.

Min forskningsverksamhet är i huvudsak inriktad mot Digitala Specklemätmetoder och experimentella helfältsmetoder inom materialmekanik, strömningslära och produktionsteknik. Dynamiska egenskaper hos laserspeckler och metoder att isolera och extrahera information ur dessa snabbt varierande fält har länge varit ett stort intresse. Nuvarande inriktning på forskningen inkluderar tredimensionell avbildning, sant tredimensionella töjningsfält samt robusthet i interferometriska mätningar.

Min undervisning sker i huvudsak på forskarutbildningsnivå genom kurserna Avbildning, Korrelationsoptik och Moderna experimentella metoder, men också på avancerad nivå inom grundutbildningen genom kursen Teknisk vågfysik. Jag är också delansvarig för inriktningen mot Fysikaliska mätmetoder och sensorsystem på Y-programmet.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Correlation properties of a spatially quasi-incoherent imaging interferometer (2022)

Dembele. V, Wahl. J, Sjödahl. M, Ramser. K
Applied Optics, Vol. 61, nr. 19, s. 5806-5812
Artikel i tidskrift

Experimental investigation of face mask filtration in the 15–150 μm range for stationary flows (2022)

Öhman. J, Gren. P, Sjödahl. M, Lundström. S
Journal of Applied Physics, Vol. 131, nr. 4
Artikel i tidskrift

Ice sintering: Dependence of sintering force on temperature, load, duration, and particle size (2022)

Bahaloohoreh. H, Eidevåg. T, Gren. P, Casselgren. J, Forsberg. F, Abrahamsson. P, et al.
Journal of Applied Physics, Vol. 131, nr. 2
Artikel i tidskrift

Investigation of the Spatial Generation of Stimulated Raman Scattering Using Computer Simulation and Experimentation (2022)

Eriksson. R, Gren. P, Sjödahl. M, Ramser. K
Applied Spectroscopy, Vol. 26, nr. 11, s. 1307-1316
Konferensbidrag

3D Spatial Control of Stimulated Raman Scattering Using a Phase Spatial Light Modulator (2021)

Eriksson. R, Gren. P, Sjödahl. M, Ramser. K
Ingår i: Proceedings OSA Imaging and Applied Optics Congress 2021 (3D, COSI, DH, ISA, pcAOP), Optical Society of America, 2021, 3Th2D.4