Örjan Johansson
Örjan Johansson

Örjan Johansson

Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Teknisk akustik
Drift, underhåll och akustik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
orjan.johansson@ltu.se
0920-491386
F711 Luleå

Prefekt vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Institutionen omfattar 200 forskare och lärare samt 175 doktorander, och ansvarar för 20 utbildningsprogram.

Jag är Docent i Teknisk akustik, Teknisk doktor i Fysisk miljöteknik  och Civilingenjör i Maskinteknik. Mitt stora intresseför ljud och vibrationer berör främst ljudkvalitetsanalys, källkarakterisering, vibroakustik samt optimering och kontroll av resonanta system. Min aktuella forskning är inriktad på ultraljudskontrollerad kavitation för processintensifiering.

Jag har varit handledare eller biträdande handledare för 7 doktorsavhandlingar, och handledare för ett 20-tal examensarbeten. Jag har även 5 års erfarenhet som senior expertkonsult inom fordons- och processindustrin.

Publikationer

Konferensbidrag

Comparison of Different Concepts of UltrasoundReactors Using Numerical Simulations (2018)

Pamidi. T, Johansson. Ö, Löfqvist. T
Paper presented at : 16th Meeting of the European Society of Sonochemistry
Konferensbidrag

Design of a high-intensity ultrasound reactor (2017)

Johansson. Ö, Pamidi. T, Löfqvist. T
Paper presented at : 2017 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS),Washington, DC, 6-9 Sept. 2017
Konferensbidrag

Design of a high-intensity ultrasound reactor (2017)

Johansson. Ö, Pamidi. T, Löfqvist. T
Ingår i: IEEE International Ultrasonics Symposium, IUS, IEEE Computer Society, 2017, 8091660
Konferensbidrag

Design of high-intensity ultrasound reactor (2017)

Johansson. Ö, Löfqvist. T, Pamidi. T
Ingår i: IEEE International Ultrasonics Symposium, IUS, IEEE Computer Society, 2017, 8092948
Konferensbidrag

Difference thresholds of multi-axis whole-body vibration (2016)

Wijaya. A, Johansson. Ö
Ingår i: IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, s. 1760-1764, IEEE Computer Society, 2016, 7798180
Artikel i tidskrift

Assessment of changes in preference ratings of auralized engine sounds caused by changes in frequency resolution of transfer functions (2013)

Nykänen. A, Johnsson. R, Sirkka. A, Johansson. Ö
Applied Acoustics, Vol. 74, nr. 12, s. 1343-1353
Rapport

Best avaliable technology (2013)

Buller från bergtäkter
Wigholm. P, Nilsson. P, Johansson. Ö
Konferensbidrag

Sound sketch procedure for auralization of the interior sound of a high speed train (2012)

Johansson. Ö, Schönfeld. S, Lindforss. D
Ingår i: Proceedings of Inter-Noise 2012, held in conjunction with the annual meeting of the Noise Control and Acoustics Division of the American Society of Mechanical Engineers ; New York, New York, USA, August 19 - 22, 2012, International institute of noise control engineering, 2012