Hoppa till innehållet
Örjan Johansson
Örjan Johansson

Örjan Johansson

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Teknisk akustik
Drift, underhåll och akustik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
orjan.johansson@ltu.se
0920-491386
T1054 Luleå

Örjan Johansson är professor och ämnesföreträdare i Teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet. Forskningen är profilerad mot: Arkitektur och byggnadsakustik; Ljud- och vibrationskvalitet; samt Ultraljud och kavitation. Utbildning och tillämpning sker inom sektorerna byggd miljö, fordons- och processindustri. Pågående forskningsprojekt handlar om: 'Metodik och kravsättning för god ljud- och vibrationskvalitet i lätta byggkonstruktioner', "Optimering för processintensifiering med hydrodynamisk och akustisk kavitation", "Ljuddesign av fordons-, arbets- och boendemiljö", samt "Ljud och vibrationers generering och transmission i komplexa strukturer".

Civilingengör inom maskinteknik (1989), Teknisk doktor i Fysikalisk miljöteknik (1996), samt docent i Teknisk akustik (2006). Profilområden är ljudkvalitetsanalys, källkarakterisering, strukturakustik, ultraljud och processakustik. Handledare eller biträdande handledare för 8 doktorsavhandlingar, och handledare för ett 30-tal examensarbeten. Har även 5 års erfarenhet som senior expertkonsult inom fordons- och processindustrin.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Publikationer

Konferensbidrag

Analysis of excitation signal characteristics associated with energy-efficient acoustic cavitation (2021)

Maghami. S, Johansson. Ö
Ingår i: Proceedings of the 2021 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS), IEEE, 2021, 5157
Artikel i tidskrift

Extraction of tungsten from scheelite using hydrodynamic and acoustic cavitation (2021)

Johansson. Ö, Pamidi. T, Shankar. V
Ultrasonics sonochemistry, Vol. 71
Artikel i tidskrift

CFD Analysis of Turbulent Fibre Suspension Flow (2020)

Shankar. V, Lundberg. A, Pamidi. T, Landström. L, Johansson. Ö
Fluids, Vol. 5, nr. 4
Artikel i tidskrift

Comparison of two different ultrasound reactors for the treatment of cellulose fibers (2020)

Pamidi. T, Johansson. Ö, Löfqvist. T, Shankar. V
Ultrasonics sonochemistry, Vol. 62
Artikel i tidskrift

Numerical modeling and verification of a sonobioreactor and its application on two model microorganisms (2020)

Najjarzadeh. N, Krige. A, Pamidi. T, Johansson. Ö, Enman. J, Matsakas. L, et al.
PLOS ONE, Vol. 15, nr. 3
Konferensbidrag

Acoustic design principles for energy efficient excitation of a high intensity cavitation zone (2019)

Johansson. Ö, Pamidi. T, Shankar. V, Löfqvist. T
Ingår i: Proceedings of theICA 2019 AND EAA EUROREGIO, 23rd International Congress on Acoustics,integrating 4th EAA Euroregio 2019, s. 948-955, RWTH Publications, 2019
Konferensbidrag

Comparison of Cavitation Effect in Case of Fixed and Free Fibers in an Ultrasound Beaker (2019)

Pamidi. T, Johansson. Ö, Löfqvist. T
Ingår i: Proceedings of the ICA 2019 AND EAA EUROREGIO, 23rd International Congress on Acoustics,integrating 4th EAA Euroregio 2019, s. 8201-8208, RWTH Publications, 2019
Konferensbidrag

Energy Efficient Fibrillation of Cellulose Fibers using an Ultrasound Reactor (2019)

Pamidi. T, Johansson. Ö, Löfqvist. T
Paper presented at : Marcus Wallenberg Prize Symposium 2019, Stockholm, Sweden, October 6–9, 2019
Konferensbidrag

Comparison of Different Concepts of UltrasoundReactors Using Numerical Simulations (2018)

Pamidi. T, Johansson. Ö, Löfqvist. T
Paper presented at : 16th Meeting of the European Society of Sonochemistry, 15-19 April, 2018, Besançon, France
Artikel i tidskrift

Flow Induced Venturi Cavitation to Improve Energy Efficiency in Pulp Production (2018)

Shankar. V, Lundberg. A, Frenander. K, Landström. L, Pamidi. T, Johansson. Ö
Journal of Fluid Flow, Heat and Mass Transfer (JFFHMT), Vol. 5, s. 10-17