Hoppa till innehållet
Patricia Carolina Garcia Martin
Patricia Carolina Garcia Martin

Patricia Carolina Garcia Martin

Forskare
Luleå tekniska universitet
Industriell ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Patricia Carolina är doktorandforskare för entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Akademisk bakgrund

Patricia Carolina har tagit examen från flera program och individuella kurser. Följande lista ger ett urval av de program och kurser hon har studerat.

Program:

 • Doktorsexamen, Operations and Information Management , Aston Business School, Storbritannien (2020)
 • Magisterexamen, International Business, Vasa universitet, Finland och Pavia universitet, Italien (2016)
 • Kandidatexamen, Business Administration and Management, Universitat Jaume I, Spanien (2013)

Kurser:

 • Postgraduate Certificate in Learning & Teaching in Higher Education (PGCert), Aston University, Storbritannien (60 hp) (2019)
 • An Introduction to Learning & Teaching Practice (ILTP), Aston University, Storbritannien (20 hp) (2018)

Forskning

Hennes forskningsintressen inkluderar men är inte begränsade till:

 • Digitalisering och digital teknik
 • Servitisering och avancerade tjänster
 • Innovation av affärsmodell
 • Hållbarhet och cirkulär ekonomi
 • Ekosystemsamarbete och värdeskapande

Som forskardoktor är Patricia Carolina involverad i flera forskningsprojekt med fokus på digitalisering, affärsmodellinnovation och ekosystemsamarbete. Fokus är att utveckla svenska B2B-företags förmåga att kommersialisera digitalt drivna innovativa lösningar på nationella och internationella marknader. Projekten stöder organisatorisk tillväxt som utnyttjar implementeringen av digital teknik och deras applikationer tillsammans med ekosystempartners. Patricia Carolina arbetar med forskare och mer än 40 företag som ABB, Ericsson, Scania, Boliden, Volvo CE, SCA Forestry och Komatsu Forest.

Priser och priser

 • År 2019 uppnådde Patricia Carolina statusen som Fellow of The Higher Education Academy (FHEA) som ett erkännande av att ha uppnåtts mot UK Professional Standards Framework för stöd till undervisning och lärande i högre utbildning.
 • År 2016 fick Patricia Carolina forskningsbidraget H2020 Marie-Sklodowska-Curie för att utveckla sin doktorandforskning under Circular Economy Innovative Training Network (Circ€uit).

Publikationer

Doktorsavhandling

Introducing advanced services in the market: an ego-network perspective on the value capture process of small and medium-sized enterprises (SMEs)

Garcia Martin, P. C. Doctoral dissertation, Aston University

Artikel i tidskrift

The value architecture of servitization: Expanding the research scope (2019)

Garcia Martin, P. C., Schroeder & A., Ziaee Bigdeli, A. Journal of Business Research, Vol. 104, s. 438-449

Konferensbidrag

Servitization business value: An ego-network perspective (2018)

Garcia Martin, P. C., Schroeder, A., Ziaee Bigdeli, A. & Baines, T. Proceedings of the 25th Annual EurOMA Conference, Budapest, Hungary

Konferensbidrag

Value in servitization: From dyad to network level (2017)

Garcia Martin, P. C., Schroeder, A., Ziaee Bigdeli, A. & Baines, T. Proceedings of the 24th Annual EurOMA Conference, Edinburgh, Scotland

Länkar

Forskningsgruppen i Entreprenörskap och innovation                                                      DigIn LinkedIn