Hoppa till innehållet
Entreprenörskap och innovation gruppbild

Entreprenörskap och innovation

Forskningsgruppen i Entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet etablerades år 2006, och bedriver forskning inom organisationsutveckling med särskilt fokus på företagsutveckling baserad på innovativa produkter, tjänster, produktionslösningar eller sätt att leda och organisera verksamheten.

Forskningsgruppen samarbetar med stora nationella och internationella företag, små och medelstora företag (SMEs), policyskapare och andra forskargrupper. Forskningsresultat tas fram i nära samarbete med industri och andra samhällsaktörer. Presentationen av resultat sker genom akademiska publikationer, konferenser, och workshops. Med närmare 30 akademiker inom entreprenörskap och innovation erbjuder gruppen en bred kompetensbas. Kombinationen av individuella kompetenser och utvecklade former för samarbeten i mindre team gör att det finns stor flexibilitet för att kunna ta sig an de flesta typer av forskningsprojekt inom entreprenörskap och innovation. Kontakta oss.

“Vår målsättning är att vara ett internationellt center för utveckling och spridning av framtidens idéer inom entreprenörskap och innovation”

Nyheter
Foto: Linnea Lindberg
DigIn

Med utgångspunkt i digitala teknologier syftar projektet till att utveckla, testa och sprida metoder för hållbara affärsmodeller i svenska industriella ekosystem.

Foto: Simon Eliasson
Dean Shepherd, filosofie hedersdoktor 2020

Professor Dean A Shepherd är en internationellt ledande forskare inom entreprenörskap. Han har gjort betydande bidrag för att öka kunskapen om och förståelsen för beslutsfattande hos enskilda företagare under hög osäkerhet, emotionell stress och extrema förhållanden.

Foto: Tomas Bergman
Felaktiga stereotyper om mäns och kvinnors företagande

Företagande kvinnor anses av offentliga finansiärer inte ha lika mycket resurser eller vilja att satsa på tillväxt som företagande män har. Men när forskare vid Luleå tekniska universitet granskat nyckeltal för 126 bolag som sökt offentligt finansiering, såg de inga skillnader beroende på om företaget drevs av en man eller kvinna.

Foto: Luleå tekniska universitet
Så påverkar testnäringen Norrbotten

Idag har det gått nästan 50 år sedan bil- och komponenttestverksamheten först kom till Norrbotten. Nu presenteras en utredning som Luleå tekniska universitet har gjort som visar att det finns ett antal regionala starka anledningar till att testindustrin finns just här.

David Sjödin
Trefaldigt prisad entreprenörskapsforskare

En ung, framstående forskare som belönats för sina insatser trefaldigt. 2016 av Norrbottensakademien. 2017 av Kungliga Skytteanska Samfundet och nu av Entreprenörskapsforum. David Sjödin, biträdande professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, är glad över utmärkelsen Unga Forskarpriset men vill även uppmärksamma det forskningsteam som han ingår i. – Priset visar att det arbete som jag och mina kollegor engagerat oss i är viktigt och uppskattat. Priset sporrar oss att fortsatta inspirera svensk industri till nya innovativa arbetssätt genom vår forskning.