Hoppa till innehållet
Entreprenörskap och innovation gruppbild

Entreprenörskap och innovation

Forskningsgruppen i Entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet etablerades år 2006, och bedriver forskning inom organisationsutveckling med särskilt fokus på företagsutveckling baserad på innovativa produkter, tjänster, produktionslösningar eller sätt att leda och organisera verksamheten.

Forskningsgruppen samarbetar med stora nationella och internationella företag, små och medelstora företag (SMEs), policyskapare och andra forskargrupper. Forskningsresultat tas fram i nära samarbete med industri och andra samhällsaktörer. Presentationen av resultat sker genom akademiska publikationer, konferenser, och workshops. Med närmare 30 akademiker inom entreprenörskap och innovation erbjuder gruppen en bred kompetensbas. Kombinationen av individuella kompetenser och utvecklade former för samarbeten i mindre team gör att det finns stor flexibilitet för att kunna ta sig an de flesta typer av forskningsprojekt inom entreprenörskap och innovation. Kontakta oss.

“Vår målsättning är att vara ett internationellt center för utveckling och spridning av framtidens idéer inom entreprenörskap och innovation”

Nyheter»

DigIn

Med utgångspunkt i digitala teknologier syftar projektet till att utveckla, testa och sprida metoder för hållbara affärsmodeller i svenska industriella ekosystem.

Foto: Linnea Lindberg