Ulrika Bergmark
Ulrika Bergmark

Ulrika Bergmark

Biträdande professor, utbildningsledare
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
ulrika.bergmark@ltu.se
0920-491036
D2117 Luleå

Aktuellt just nu

Från och med den 1 september 2017 arbetar jag som skolforskare i Piteå kommun. Tjänsten finansieras av Riksbankens jubileumsfond (Flexitforskaranställning) och med stöd av Sparbanken Nord och LTU. Flexitforskaranställningen syftar till att bygga broar mellan akademi och organisation och omfattar både forskning och utvecklingsarbete.

I den nya skollagen (2010:800) utökades uppdraget att i skolan arbeta med forskning, vetenskaplig grund och vetenskapligt förhållningssätt. Piteå kommun har sjösatt ett antal strategier för att stödja den praktiknära forskningen och som ett led i sina satsningar ville de då knyta en skolforskare till sin verksamhet och fick då möjligheten genom Riksbankens jubileumsfonds utlysning inom Flexitprogrammet.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet, som kallas PiteSkolforsk, är att analysera och problematisera erfarenheter med att integrera forskning och forskningsbaserat arbetssätt i skolundervisning gjorda av olika aktörer inom kommun och akademi, dels identifiera utmaningar och möjliggörande strategier i samverkan mellan kommun och akademi. 

Piteå kommuns hemsida om forskning och utveckling i förskola och skola: https://www.pitea.se/forskningoutveckling

Vill du ta del av mitt arbete som skolforskare kan du också följa:

Instagramkonto ulrika_bergmark_skolforskare

Facebook-sidaUIrika Bergmark - skolforskare

 

Relaterade länkar

Docentföreläsning webb.jpg

Presentation av mig själv

Min grundexamen är gymnasielärare i svenska och religion. Efter arbete i gymnasium och grundskola blev jag doktorand i lärande vid Luleå tekniska universitet 2005. Den 5 juni 2009 disputerade jag.

Under mina forskningsstudier har jag varit knuten till Forskarskola för kvinnor.

November 2009 fick jag Norrbottensakademiens forskarpris. Läs mer på noak.org

2014 blev jag antagen som docent och tillika biträdande professor i pedagogik. Min docentföreläsning höll jag i Vetenskapens hus den 4 juni. Vill ni ta del av den klicka på länken https://vimeo.com/103983295

Relaterade länkar

silhuett_vattens.jpg

Presentation av forskning

"Building an Ethical Learning Community in Schools" är min avhandling som är gjord i en 7-9-skola. Syftet med avhandlingen var att undersöka skolan som etisk praktik.  

 

"Skolan suger" ... eller? Att ge röst och barn och ungas erfarenheter av psykosocial hälsa i sin lärandemiljö. Forskningsprojekt 2009-2011 (finansieras av Vetenskapsrådet). Du kan läsa mer om projektet här.

 

     

Relaterade dokument

Relaterade länkar

Framsida_vardefullt_larande.jpg

Värdefullt lärande - Den goda cirkeln

2010 kom boken Värdefullt lärande – Den goda cirkeln (Ulrika Bergmark, red.), utgiven på Betydelsefulla möten & Förlag. I den finns en rad berättelser av och med lärare, forskare och elever som skildrar erfarenheter som de har upplevt tillsammans.

Samtliga berättelser har en mycket viktig aspekt gemensamt: De visar alla på hur man som lärare kan utvecklas genom att ta sig tid för reflektion och eftertanke och även hur de aktiva val som vi gör i vår vardag och det vi väljer att fokusera på påverkar andra och oss själva.

Vill du veta mer om boken kan du läsa här.  

 

 

     

Uppskattningens kraft_omslag.jpg

Uppskattningens kraft: lärande, etik och hälsa

2011 kom boken Uppskattningens kraft: lärande, etik och hälsa (Studentlitteratur) som jag har skrivit tillsammans med min kollega Catrine Kostenius.

Boken syftar till att stimulera till professionsutveckling av blivande och redan yrkesverksamma lärare. Elevers upplevelser av omsorg, tilltro och delaktighet är, tillsammans med lärarens ansvar att stödja elevers lärande, avgörande för skolframgång.

Vi ger exempel på konkreta verktyg för att arbeta med ett uppskattande förhållningssätt i skolan. 

 

 

 

     

Relaterade länkar

glada barn.jpg

Skolutveckling

Jag har under de senaste åren också arbetat med skolutvecklingsfrågor. Mellan åren 2006-2010 arbetade jag med Värdefullt som genomfördes i Piteå kommun.

Målet med Värdefullt var att skapa en etisk lärandemiljö i Hortlax skolområde (barn 1-16 år) i Piteå kommun. Kvaliteten i lärandet förbättras genom ett etiskt förhållningssätt, som involverar psykosocial och fysisk miljö, vilket påverkar: barn- och lärandesyn, bemötande, arbetssätt, innehåll i undervisning och organisation av verksamhet.

Våren 2009 blev skolutvecklingsprojektet Värdefullt nominerat till "Götapriset" ett kvalitetspris inom offentlig och statlig verksamhet. 

Sedan 2010 har jag fortsatt mitt arbete som stödjare av skolutveckling inom Piteå kommun, Öjebyns rektorsområde. Arbetet där centrerar kring "Öjebyn 2015", som är en gemensam vision i ett 1-16-årsperspektiv. Lärarna har tillsammans med rektorerna exempelvis utarbetat en föräldramötesguide, som i ett led i att skapa kvalitativa samtal mellan hem och skola. 

Relaterade dokument

Publikationer

Artikel i tidskrift

Re-considering the ontoepistemology of student engagement in higher education (2019)

Westman. S, Ulrika. B
Educational Philosophy and Theory, Vol. 51, nr. 8, s. 792-802
Artikel i tidskrift

Student participation within teacher education (2018)

emphasising democratic values, engagement and learning for a future profession
Bergmark. U, Westman. S
Higher Education Research and Development, Vol. 37, nr. 7, s. 1352-1365
Artikel i tidskrift

Students’ Experiences of Meaningful Situations in School (2018)

Bergmark. U, Kostenius. C
Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 62, nr. 4, s. 538-554