Utlandsstudier

Våga drömma stort! Som utbytesstudent får du fördjupade ämnes-, språk- och kulturella kunskaper samtidigt som du ytterligare kvalificerar dig för arbetsmarknaden.

"Funderar du på utlandsstudier? Sök! Och far!!! Dels för att du kommer växa och utvecklas som person på ett sätt som jag tror är omöjligt om du väljer att läsa alla dina år i Luleå, men framförallt för att det är roligt."
-Cecilia Sjöberg som läst industriell ekonomi