Hoppa till innehållet

Från projekt till företag


Vid CDT samverkar Luleå tekniska universitet och IT-branschen, här möts forskning, design och innovation. CDT erbjuder en integrerad miljö för människor, infrastruktur, verktyg och processer och tjänster för forskning. Här utvecklas och testas nya distansöverbryggande tekniker och dess tillämpningar.

En viktig uppgift för CDT är att driva företagsinnovationsprojekt, det vill säga projekt som ger kunskapsbaserad innovation till hållbara nya affärsmöjligheter.

När en idé (baserad på ny kunskap från forskning) utvärderats och antas kunna skapa nya affärsmöjligheter, omvandlas den till ett CDT-projekt. Idén kan bygga på en kombination eller blandning av ny teknik, identifierade behov eller framväxande marknadsmöjligheter.

Är det behov eller ny teknik som driver affärsinnovationer? Frågan är ständigt återkommande. Oavsett svaret tar CDT hänsyn till båda aspekterna. Såväl behoven som tekniken är ständigt närvarande och CDT möjliggör att de kan matcha varandra.

Mot nya lösningar

Under ett CDT-projekt skapas till exempel ny arkitektur, ny teknologi och metoder och analyser av behov, marknaden och idéns användarbarhet.

Om det lyckas, är projektets slutleverans en produkt eller tjänst, en prototyp eller en affärsidé. Ofta inkluderar slutresutlatet dessutom immateriella rättigheter med en "kommersiell värd" och andra nödvändiga förberedelser för en företagsexploatering.

Hur CDT arbetar

CDT verkar genom ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet 
och IT-företag. Universitetet är värd och juridisk person för verksamheten, en styrelse med majoriteten av medlemmar verksamma inom industrin sätter vår strategiska agenda, och vår operativa ledningsgrupp ansvarar för genomförandet. Projekten vi driver har stor bredd och deltagarna kommer från ett antal nationaliteter och både privata företag, offentliga verksamheter och organisationer.

Vår verksamhet omfattar i huvudsak tre delar:
• Partnerskap för nya affärer
• Forskningsintegration 

• Innovationsprocesser

Historia

Vid ett möte den 24 april 1994 så valdes Östen Mäkitalo till ordförande för CDT. Det markerade starten på en lång resa CDT under hans ledning. Se en film om Östen här: https://www.efn.se/nyhetsrummet/mobilen-en-norrbottnisk-ide/ 

Partner
CDT har två partner, Ericsson och Skellefteå kommun.

CDT's YouTube kanal
Se vår YouTube kanal här: 
https://www.youtube.com/channel/UC8Qt5Si4x-BR8K_OOMKsX3w/