Hoppa till innehållet
JVTC Logo Sv

Järnvägstekniskt centrum

Järnvägstekniskt centrum (JVTC) genomför tillämpbar FoI inom drift och underhåll för att stärka järnvägstransportsystemet. JVTC erbjuder en plattform för effektiva gränsöverskridande samarbeten mellan universitet, företag och myndigheter.

T Nordmark 20170518_095638 - Copy.jpg
Foto: Thomas Nordmark

JVTC affärsidé är att tillsammans med sina intressenter från branschen genomföra tillämpbar FoI inom drift och underhåll för att stärka järnvägstransportsystemet. Genom forskning och engagemang i innovationsprocessen, bidrar JVTC till att järnvägsbranschen får bättre koncept, verktyg och metoder. Genom våra verkningsfulla resultat, är JVTC idag en given part i nationella och internationella forskningsallianser. JVTC anses även vara en attraktiv samarbetspartner som målmedvetet verkar för att svensk järnvägsindustri och svenska järnvägstransporter blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.

De vetenskapliga kompetenserna utgörs främst av ämnesföreträdare, professorer och forskare vid LTUs institutioner. Kompetensen omfattar hela underhållsprocessen, men med tyngdpunkt på RAMS​4 (Reliability, Availability, Maintainability, Sustainability, Safety, Security och Supportability), LCC (Life Cycle Cost), risk,  underhållsgränser, eMaintenance samt utformning av underhållsstrategier där metoder som RAMS och LCC vävs samman till en tillämpbar helhet. Andra kompetensområden är integration mellan datakällor, analys, underhållshistorik, styrning (ledning) och upphandling.

Det som är unikt med JVTC är det geografiska läget med Testbädd Järnväg som ger tillgång på korrekt data från verkligheten samt samarbetet med en av Europas största forskargrupper inom drift- och underhållsteknik. Tack vare närheten till både stambanan och malmbanan möjliggörs forskning som annars skulle vara svår att genomföra.