Ett kompetenscentrum med fokus på utveckling av drift och underhåll inom järnvägssektorn

JVTC ligger direkt under rektor vid Luleå tekniska universitet vilket gör hela universitets kompetens tillgängligt.

JVTC erbjuder en plattform för effektiva gränsöverskridande samarbeten mellan universitet, företag och myndigheter.

JVTC affärsidé är att tillsammans med sina intressenter från branschen genomföra tillämpbar FoI inom drift och underhåll för att stärka järnvägstransportsystemet. Genom forskning och engagemang i innovationsprocessen, bidrar JVTC till att järnvägsbranschen får bättre koncept, verktyg och metoder. Genom våra verkningsfulla resultat, är JVTC idag en given part i nationella och internationella forskningsallianser. JVTC anses även vara en attraktiv samarbetspartner som målmedvetet verkar för att svensk järnvägsindustri och svenska järnvägstransporter blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.

De vetenskapliga kompetenserna utgörs främst av ämnesföreträdare, professorer och forskare vid LTUs institutioner. Kompetensen omfattar hela underhållsprocessen, men med tyngdpunkt på RAMS3 (Reliability, Availability, Maintainability, Sustainability, Safety och Supportability), LCC (Life Cycle Cost), risk,  underhållsgränser, e-maintenance samt utformning av underhållsstrategier där metoder som RAMS och LCC vävs samman till en tillämpbar helhet. Andra kompetensområden är integration mellan datakällor, analys, underhållshistorik, styrning (ledning) och upphandling.

Det som är unikt med JVTC är det geografiska läget, forskningsstationen som ger tillgång på korrekt data från verkligheten samt samarbetet med en av Europas största forskargrupper inom drift- och underhållsteknik. Tack vare närheten till både stambanan och malmbanan möjliggörs forskning som annars skulle vara svår att genomföra.

Publicerad: 9 mars 2011

Uppdaterad: 20 juni 2016

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017