Verksamhetsidé

Publicerad: 10 juni 2016

JVTC verksamhetsidé är att tillsammans med sina intressenter från branschen genomföra tillämpbar forskning och innovation inom drift och underhåll för att stärka järnvägstransportsystemet. Genom forskning och engagemang i innovationsprocessen, bidrar JVTC till att järnvägsbranschen får bättre koncept, verktyg och metoder. Genom våra verkningsfulla resultat, är JVTC idag en given part i nationella och internationella forskningsallianser.

JVTC anses även vara en attraktiv samarbetspartner som målmedvetet verkar för att svensk järnvägsindustri och svenska järnvägstransporter blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.

Inriktning

De vetenskapliga kompetenserna utgörs främst av ämnesföreträdare, professorer och forskare vid LTUs institutioner. Kompetensen omfattar hela underhållsprocessen, men med tyngdpunkt på RAMS4 (Reliability, Availability, Maintainability, Sustainability, Safety, Security och Supportability), LCC (Life Cycle Cost), risk, underhållsgränser, informationslogistik, eMaintenance samt utformning av underhållsstrategier där metoder som RAMS och LCC vävs samman till en tillämpbar helhet. Andra kompetensområden är integration mellan datakällor, analys, underhållshistorik, styrning (ledning) och upphandling.

Det som är unikt med JVTC är det geografiska läget, tillgången till data från verkligheten samt samarbetet med en av Europas största forskargrupper inom drift- och underhållsteknik. På Malmbanan och Haparandabanan etableras testbädd järnväg.