Hoppa till innehållet
WISE
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Materialvetenskap för hållbarhet

WISE är ett forskningsprogram finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW). Syfte är att möjliggöra hållbara teknologier med inverkan på vårt samhälle genom att förstå, skapa och kontrollera komplexa material med precision ner till enskild atomnivå.

Wallenberg-initiativet Materialvetenskap för hållbarhet är den största satsningen på materialvetenskap någonsin i Sverige och omfattar stora satsningar vid sju av Sveriges ledande universitet under (minst) 10 år. Syftet är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom att forska i nästa generation av miljövänliga material och tillverkningsprocesser. Detta kommer också att underlätta bättre teknik för framtidens energisystem och för att bekämpa klimatförändringar, föroreningar och giftiga utsläpp. Specifikt kommer ansträngningar att ägnas åt att identifiera nya eller avsevärt förbättra material, som ger en tydlig fördel i fysisk, kemisk, biologisk eller funktionell prestanda jämfört med befintliga material och teknologier. Det handlar om material som kräver mindre resurser, är mindre miljöfarliga och möjliggör sunda och effektiva återvinningsprocesser. WISE kommer också att utforska material som, när de används i energiteknik, genererar mindre negativ klimatpåverkan under drift, samtidigt som de erbjuder hög prestanda och effektivitet när de används i stor skala.