Bo nära universitetet

De flesta av våra studenter bor inom 5–15 minuters cykel- eller gångavstånd från universitetet.

Du kan bo antingen i våra studentbostäder eller i vanliga bostäder som förmedlas via de kommunala bostadsbolagen eller privata hyresvärdar.

Vid terminsstart kan det vara tufft att hitta boende på en del campusorter. Ett gott råd för att hitta ditt boende är att leta i god tid – det ökar dina möjligheter att få den bostad du önskar.