Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grundkurs i elektroteknik 7,5 högskolepoäng

Fundamentals of Electrical Engineering
Grundnivå, E0013E
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Elektroteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt grundläggande matematik (M0049M Linjär algebra och differentialekvationer), speciellt krävs kunskaper i linjär algebra, komplex analys och ordinära differentialekvationer.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

  Studenten skall

  • kunna analysera och utföra beräkningar i linjära kretsar för lik- och växelström i stationära och transienta tillstånd,
  • kunna använda nod- och maskanalys för beräkningar i elektriska nät bestående av linjära komponenter för både för lik- och växelström,
  • kunna analysera och utföra beräkningar av ideala operationsförstärkarkopplingar för både stationära och transienta tillstånd,
  • kunna använda ett Spice baserat simuleringsprogram för analys och design av elektriska kretsar,
  • förstå funktionsprinciper för och utföra beräkningar av balanserade och obalanserade trefassystem, ideala transformatorer samt enkla lik- och växelströmsmotorer
  • visa laborativa färdigheter genom att bygga elektriska kretsar på prototypkort och använda oscilloskop, funktionsgenerator och multimeter för mätning av olika elektriska storheter.  

Kursinnehåll
Elektroteknik är ett vidsträckt område och innehållet i kursen begränsas därför till analys av linjära kretsar. I kursen behandlas likspänning och växelspänning för stationära och transienta förlopp och i kursen ingår även en elkraftteknisk del som täcker grundläggande begrepp inom trefassystem, elektromekanik och roterande maskiner. I kursen används Matlab som verktyg för att göra beräkningar och för att samla in och presentera mätresultat från de laborationer som ingår. I kursen behandlas begrepp som Kirchoffs lagar, konstitutiva samband för passiva komponenter, mesh- och nodanalys, transienta förlopp, operationsförstärkare, den komplexa metoden, aktiva och passiva filter av olika ordning, resonanskretsar, komplex effekt, transformatorer, lik- och växelspänningsmaskiner samt trefassystemet.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av lektioner - föreläsningar kombinerade med problemlösning - samt fyra obligatoriska laborationer i grupper om 2-3 studenter. Tre av de fyra laborationerna redovisas i rapportform. I kursen övas enskild problemlösning, arbete i grupp samt handhavande av modern labmätutrustning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Skriftlig tentamen med differentierade betyg (U 3 4 5). För godkänd kurs krävs godkända laborationer (U G)


Övrigt
Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med någon av Elektroteknikkurserna E0012E/E0001E/SME093 eller Elkretsteorikursen E0003E/SME096.

Examinator
Torbjörn Löfqvist

Övergångsbestämmelser
Kursen E0013E motsvarar kursen E0006E

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Rekommenderad kursbok:
* Rizzoni G., Principles and Applications of Electrical Engineering,
6:th ed, McGraw-Hill ISBN 9789814577410.

Alternativa kursböcker:
* Rizzoni G., Principles and Applications of Electrical Engineering,
(äldre upplaga) 5:th ed, McGraw-Hill, ISBN 0071254447.

* Nilsson N.J. and Riedel S.A.: Electric Circuits, ISBN 9781408295878.

* Alexander C.K., Fundamentals of Electric Circuits,
6th ed., McGraw-Hill, ISBN 9781259251320.

* Sadiku M.N.O., Applied Circuit Analysis, 1st ed., McGraw-Hill, ISBN 9780071317825.

Kursplanering och svar till lösningar kommer bara att finnas tillgängliga till den rekommenderade kursboken, Rizzoni, upplaga 6 och 5.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationU G#2.50ObligatoriskH09
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2008-12-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-16