Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Hälsopromotion: Vetenskaplig teori och metod

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, H0001H
I kursen ska studenterna fördjupa tidigare kunskaper om vetenskapsteori och vetenskapliga metoder med fokus på olika vetenskapsteoretiska traditioner samt olika datainsamlingsmetoder av relevans för ämnet hälsopromotion.

I kursen ska studenterna fördjupa tidigare kunskaper om vetenskapsteori och vetenskapliga metoder med fokus på olika vetenskapsteoretiska traditioner samt olika datainsamlingsmetoder av relevans för ämnet hälsopromotion. Efter genomgången kurs ska studenten utifrån vetenskaplig förankring, utifrån gällande lagar och förordningar samt ett forskningsetiskt perspektiv kunna:

 1. Förklara och jämföra olika vetenskapsteoretiska perspektiv och forskningsansatser
 2. Förklara och diskutera olika kvalitativa metoder utifrån ämnet hälsopromotion
 3. Förklara och diskutera olika kvantitativa metoder utifrån ämnet hälsopromotion
 4. Jämföra kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser och välja metod/metoder för en vetenskaplig studie inom området hälsopromotion samt tillämpa ett forskningsetiskt resonemang utifrån formulering av en forskningsfråga
 5. Denna kurs sökes som ett kurspaket med Hälsopromotion: Examensarbete, 15.0 hp

  Anmälan

  Vill du veta mer om kursen?

  I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

  Vanliga frågor om studier

  Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

  Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

  Frågor om kursen

  Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

  Anitha Risberg

  Anitha Risberg, Universitetslektor

  Organisation: LTUMVO, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
  Telefon: 0920-493849