Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Linjär algebra och integralkalkyl

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, M0048M
Detta är andra kursen i matematik i civilingenjörsutbildning.

Kursen ger en introduktion till två matematiska områden. I linjär algebra studeras vektorer på ett systematiskt vis. Från början handlar det om hur vektorer kan användas för geometrisk analys i det tredimensionella rummet. Sedan införs vektorer mer generellt och matriser används för att beskriva förhållandet mellan vektorer i olika sammanhang. Det kan till exempel handla om hur rotation och spegling matematiskt beskrivs.  I kursens andra del är ämnet integration. Det grundläggande syftet är att beräkna area men integraler kan också användas för beräkning av volym och längd och mycket annat. Kursen innehåller också laborationer i MATLAB, där detta matematikprogram används för att lösa problem inom linjär algebra och integralkalkyl.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Thomas Strömberg

Thomas Strömberg, Biträdande professor

Organisation: Tillämpad matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491944