Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Signaler och system 7,5 Högskolepoäng

Signals and systems
Grundnivå, S0004E
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Signalbehandling
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kurser om minst 60 hp på grundnivå, varav följande kunskaper/kurser ingår: Analys, linjär algebra, egenskaper hos delta-funktionen, färdighet i Matlab (motsvarande M0031M).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall kunna:
- Beräkna och beskriva hur en linjärt och tidsinvariant (LTI) system påverkar insignaler i både tid och frekvens
- Implementera och simulera LTI system 
- Beräkna och beskriva frekvensinnehållet i en signal
- Beräkna, beskriva och simulera hur placering av poler och nollställen påverkar ett systems egenskaper i både tid och frekvens
- Avgöra om en viss tidskontinuerlig signal kan samplas med en viss frekvens utan att förlora information

Kursinnehåll
En djupare genomgång av linjära och tidsinvarianta system och den matematiska teori som ligger bakom. Kursen behandlar  - Laplacetransform  
- Fourierserier
- Fouriertransform (både tidskontinuerlig och tidsdiskret)  - Falting (både tidskontinuerlig och tidsdiskret)  
- Sampling och rekonstruktion
- Tidsdiskret behandling av tidskontinuerliga signaler
- Z-transform
- Analys av LTI system genom poler och nollställen

Obligatoriska datorövningar i Matlab ingår i kursen

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg samt obligatoriska laborationer.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med S0001E (Signalanalys)

Examinator
Johan Carlson

Övergångsbestämmelser
Kursen S0004E motsvarar kursen S0001E

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
J. H. McClellan, R. W. Shafer, M. A. Yoder, "Signal Processing First", Prentice Hal, 2003.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5G U 3 4 5
0002Laboration3.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2015-02-16

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-01-15