Hoppa till innehållet

Musik, konstnärlig kandidat

180 Högskolepoäng, Program på grundnivå
I kandidatprogrammet i Musik vidareutvecklar du dina färdigheter och ditt personliga uttryck, samt har rika möjligheter till att musicera med andra i olika konstellationer i våra fina konsertlokaler och högklassiga studios vilket ger viktiga erfarenheter inför yrkeslivet eller fortsatta studier.

Utbildningen vänder sig till studenter som har grundläggande behörighet (slutbetyg från gymnasieskolan) och goda förkunskaper i musik. Vi erbjuder en utmärkt konstnärlig och akademisk miljö, goda övningsmöjligheter, toppmodern utrustning för inspelningar och en konsertsal i världsklass En konstnärlig kandidatexamen ger dig behörighet till fortsatta studier på master- och magisternivå eller en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier och utgörs av inriktningarna Jazzmusiker, Klassisk musiker, Komposition, Musikproduktion och låtskrivande, Rockmusiker, Studiomusiker samt Kyrkomusiker och omfattar tre års heltidsstudier. Samtliga inriktningar ges på svenska. Inriktningarna Klassisk musiker, Komposition och Kyrkomusiker ges på engelska och svenska. En stor del av utbildningsprogrammets innehåll ägnas åt den specialiserade inriktningen som du valt. Möjlighet till utbytesstudier finns i den näst sista terminen inom programmet.

Under det tredje studieåret görs ett konstnärligt examensarbete som presenteras i både musikalisk och skriftlig form.

Genom att samarbeta med studenter från andra utbildningar och inriktningar, kan ni skapa projekt som ni själva utformar. Ni kan dessutom ansöka om att delta i skolans kammarkör som gör högkvalitativa produktioner nationellt och internationellt. 

Inriktningar

Kandidatutbildningen ges med följande inriktningar: Jazzmusiker, Klassisk musiker, Komposition, Musikproduktion och låtskrivande, Rockmusiker, Studiomusiker samt Kyrkomusiker.

Inriktningarna Klassisk musiker, Komposition och Kyrkomusiker erbjuds även med internationellt intag. 

Inriktning

Inriktning: Kyrkomusik

Studier inom inriktningen kyrkomusiker är nära relaterade till en framtida yrkesroll som kyrkomusiker och är behörighetsgrundande för organisttjänst inom Svenska kyrkan.

Vår kyrkomusikerutbildning syftar till att utveckla dina instrumentala färdigheter på både djupet och bredden, med insikt i olika genrer. Fokus ligger på din profil med orgel, liturgiskt orgelspel, brukspiano, sång, kör- och ensembleledning men du deltar också i studieaktiviteter som är gemensamma med andra studerande. I orgelämnet får du bekanta dig i orgelns stora repertoar från medeltid till samtid spelandes på våra magnifika instrument. Du kan även komplettera din utbildningsprofil genom det valfria utrymmet i utbildningen och med extrakurser. Utbildningen innehåller tre huvuddelar som löper parallellt:

1.      Musikalisk profil (orgel, liturgisk orgel, dirigering, brukspiano)
2.      Det musikaliska hantverket (Musikteori, sång)  
3.      Konstnärlig kunskap, forskningsprocessen och examensarbete

Om du fortsätter studera på masternivå i solistisk orgel eller dirigering, kan du söka tjänst som förste organist. Våra lärare har gedigen pedagogisk erfarenhet och ett flertal är verksamma både nationellt och internationellt som musiker, tonsättare eller dirigenter.

Inriktning: Rockmusiker

Studier inom inriktningen rockmusiker syftar till att utveckla din instrumentala, sångmässiga och konstnärliga förmåga inför kommande yrkesroller (ensemblemusiker och solist) och uppdrag inom olika musikområden alternativt fortsatta studier på masternivå.

Fokus ligger på din musikaliska profil, men du kommer också att delta i studieaktiviteter som är gemensamma med andra musikerstuderande inom programmet.  Du kan även komplettera din utbildningsprofil genom det valfria utrymmet i utbildningen och med extrakurser. Utbildningen innehåller tre huvuddelar som löper parallellt:
  
1.      Musikalisk profil (instrument, sång, ensemble, låtskrivande, scenisk gestaltning, musikproducentskap, improvisation) 
2.      Det musikaliska hantverket (gehör, praktisk musiklära och stilanalys, ensembleledning, branschkunskap, ljudteknik, biinstrument, ekonomi)
3.      Konstnärlig kunskap, forskningsprocessen och examensarbete

För att rusta dig inför arbetsmarknadens villkor får du möjlighet att samarbeta med studenter från skolans ljudavdelningar samt ta del av nyskriven musik, träna dig att möta olika medier, arbeta med ljudinspelningar, utveckla och designa konserter samt delta i utåtriktad verksamhet med musikproduktioner för olika målgrupper. Möjlighet till utbytesstudier finns i näst sista terminen inom programmet. Utbildningen ger dig en god grund för fortsatta studier på magister- eller masternivå, eller kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), som ger dig en lärarexamen och arbetsmöjligheter som lärare.

Inriktning: Musikproduktion och låtskrivande

Studier inom inriktningen Musikproduktion och låtskrivande riktar sig till dig som är intresserad av att skapa egen musik och vill utveckla din konstnärliga profil som låtskrivare/musikproducent. Utbildningen vilar på en bred populärmusikalisk grund, där alla olika stilar och uttryck är välkomna.

Fokus ligger på din egen musikaliska profil, men du kommer också att delta i studieaktiviteter som är gemensamma med andra studerande inom programmet. I utbildningen ges du möjlighet att utveckla ditt eget musikaliska uttryck, och du får verktyg för att skapa och producera musik i olika stilar och former. Musikhögskolans välutrustade studios och andra lokaler står till ditt förfogande dygnet runt. Du arbetar dels med egna projekt, dels genom samarbeten med musiker från Musikhögskolans övriga inriktningar. Under utbildningen träffar du yrkesverksamma lärare och gästföreläsare med bred teknisk och musikalisk kompetens inom låtskrivning/komposition och musikproduktion. 
Att arbeta med musik innebär ofta att vara delaktig i flera faser av en produktion. Dagens teknikutveckling leder till nya konstnärliga och metodiska möjligheter, vilket innebär utmaningar för musiker, låtskrivare/kompositörer och musikproducenter. Vår utbildning ger dig verktyg inom bl.a. komposition/låtskrivning, musikproduktion, inspelningsteknik, digital ljudbearbetning, syntprogrammering, ackordsinstrument, sång, projektledning med mera, samt genom egna musikproduktionsprojekt med konstnärlig och vetenskaplig koppling. Du kan även komplettera din utbildningsprofil genom det valfria utrymmet i utbildningen och med extrakurser. Utbildningen innehåller tre huvuddelar som löper parallellt:
 
1.      Musikalisk/musikskapande profil (komposition/låtskrivning, musikproduktion, inspelningsteknik, produktionshistoria, digital ljudbearbetning, syntprogrammering, skapande projekt, digital notskrift, arrangering, egen profilering/egna projekt, showcase) 
2.      Det musikaliska hantverket (musikteori och gehör, branschkunskap, ackordsinstrument, sång, projektledning, ekonomi, biinstrument)
3.      Konstnärlig kunskap, forskningsprocessen och examensarbete
 
 
Utbildningen ger dig en god grund för fortsatta studier t.ex. kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), som ger dig en lärarexamen och arbetsmöjligheter som lärare. Våra lärare har gedigen pedagogisk erfarenhet och ett flertal är verksamma både nationellt och internationellt som musiker, låtskrivare, arrangörer och producenter.

Inriktning: Studiomusiker

Studier inom inriktningen studiomusiker syftar till att utveckla din instrumentala, sångmässiga och konstnärliga förmåga inför kommande yrkesroller (ensemblemusiker och solist) och uppdrag inom olika musikområden alternativt fortsatta studier på masternivå.

Fokus ligger på din musikaliska profil, men du kommer också att delta i studieaktiviteter som är gemensamma med andra musikerstuderande inom programmet.  Du kan även komplettera din utbildningsprofil genom det valfria utrymmet i utbildningen och med extrakurser. Utbildningen innehåller tre huvuddelar som löper parallellt:
  
1.      Musikalisk profil (instrument, sång, ensemble, studioinspelningar, musikproduktion, improvisation, avistaspel) 
2.      Det musikaliska hantverket (gehör, teori, transkription, låtskrivande, arrangering, inspelningsteknik, branschkunskap, ekonomi)
3.      Konstnärlig kunskap, forskningsprocessen och examensarbete

  
För att rusta dig inför arbetsmarknadens villkor får du möjlighet att samarbeta med studenter från skolans ljudavdelningar samt ta del av nyskriven musik, träna dig att möta olika medier, arbeta med ljudinspelningar, utveckla och designa konserter samt delta i utåtriktad verksamhet med musikproduktioner för olika målgrupper. Utbildningen ger dig en god grund för fortsatta studier på magister- eller masternivå, eller kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), som ger dig en lärarexamen och arbetsmöjligheter som lärare.

Inriktning: Komposition

Studier inom inriktningen Komposition ger dig möjligheter att utveckla din konstnärliga profil som kompositör genom att arbeta i olika projekt tillsammans med professionella ensembler, musiker, körer och orkestrar.

Här kan du under tre år bedriva kompositionsstudier med inriktning mot komposition och arrangering. Kompositionsstudierna bygger på projekt, individuell handledning och seminarier. I kompositionsprofilen studerar du även arrangering, instrumentation, harmonilära och kontrapunkt. Projekten innehåller praktiskt arbete med olika ensemblekonstellationer, film- och spelmusik samt musikdramatik. I kompositionsutbildningen genomför vi samarbetsprojekt med professionella ensembler och orkestrar. Du kan komplettera dina studier genom det valfria utrymmet i utbildningen och med extrakurser. Utbildningen innehåller tre huvuddelar som löper parallellt:

  
1. Musikalisk profil (komposition och arrangering)
2. Det musikaliska hantverket (Musikteori, brukspiano, ensembleledning, branschkunskap och närliggande konstarter)  
3. Konstnärlig kunskap, forskningsprocessen och examensarbete 

Utbildningen ger dig en god grund för fortsatta studier på masternivå eller kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), som ger dig en lärarexamen och arbetsmöjligheter som lärare. Våra lärare har gedigen pedagogisk erfarenhet och ett flertal är verksamma både nationellt och internationellt som musiker, tonsättare eller dirigenter.

Inriktning: Klassisk musiker

Studier inom inriktningen Klassisk musiker ger dig möjligheter att utveckla din konstnärliga förmåga och identitet i olika musikaliska och konstnärliga konstellationer.

Inriktningen syftar till att utveckla ditt instrumentala/sångliga hantverk och din personliga konstnärliga profil. Fokus ligger på ditt huvudinstrument, men du deltar också i studieaktiviteter som är gemensamma med andra studerande. Du kan komplettera dina studier genom det valfria utrymmet i utbildningen och med extrakurser. Studenter i orkesterinstrument och sång har tillgång till kompetenta instuderingspianister. Våra studenter erbjuds generöst med lektionstid av sina huvudlärare. Genom hela utbildningen varvas den enskilda undervisningen med gemensamma lektioner, interna- och externa konserter samt olika orkester- och ensembleprojekt. Utbildningen innehåller tre huvuddelar som löper parallellt:

1. Musikalisk profil (instrument/sång, ensemble)
2. Det musikaliska hantverket (Musikteori, brukspiano, ensembleledning, branschkunskap)  
3. Konstnärlig kunskap, forskningsprocessen och examensarbete 

Utbildningen ger dig en god grund för fortsatta studier på masternivå eller kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), som ger dig en lärarexamen och arbetsmöjligheter som lärare. Våra lärare har gedigen pedagogisk erfarenhet och ett flertal är verksamma både nationellt och internationellt som musiker, tonsättare eller dirigenter.

Inriktning: Jazzmusiker

Studier inom inriktningen jazzmusiker syftar till att utveckla din instrumentala, sångmässiga, improvisatoriska och konstnärliga förmåga inför kommande yrkesroller (ensemblemusiker och solist) och uppdrag inom olika musikområden alternativt fortsatta studier på masternivå.

Fokus ligger på din musikaliska profil, men du kommer också att delta i studieaktiviteter som är gemensamma med andra musikerstuderande inom programmet.  Du kan även komplettera din utbildningsprofil genom det valfria utrymmet i utbildningen och med extrakurser. Utbildningen innehåller tre huvuddelar som löper parallellt:
  
1.      Musikalisk profil (instrument, sång, ensemble, improvisation, scenisk gestaltning) 
2.      Det musikaliska hantverket (gehör, jazzteori, komposition, arrangering, hantverksensemble, inspelningsteknik, branschkunskap, ekonomi)
3.      Konstnärlig kunskap, forskningsprocessen och examensarbete

För att rusta dig inför arbetsmarknadens villkor får du möjlighet att samarbeta med studenter från skolans ljudavdelningar samt ta del av nyskriven musik, träna dig att möta olika medier, arbeta med ljudinspelningar, utveckla och designa konserter samt delta i utåtriktad verksamhet med musikproduktioner för olika målgrupper. Utbildningen ger dig en god grund för fortsatta studier på magister- eller masternivå, eller kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), som ger dig en lärarexamen och arbetsmöjligheter som lärare.

Välj inriktning

Anmälan
Musik, konstnärlig kandidat - jazzmusiker,
Piteå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80954
2023-01-16
7

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov som består av prov i musikteori, sång-/spelprov samt prov à prima vista. Vid antagningsprov bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknik, konstnärlig gestaltning, kreativa processer samt musikteori.

Urval

Urval och rangordning baseras på antagningsprov. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på inriktning.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Anmälan
Musik, konstnärlig kandidat - klassisk musiker,
Piteå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-80014
2023-01-16
7

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) samt Engelska 6 och godkänt antagningsprov. Antagningsprovet består av prov i musikteori samt sång-/spelprov. Vid antagningsprov bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknik, konstnärlig gestaltning, kreativa processer samt musikteori.

Urval

Urval och rangordning baseras på antagningsprov. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på inriktning.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Anmälan
Musik, konstnärlig kandidat - komposition,
Piteå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-80015
2023-01-16
7

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) samt Engelska 6 och godkänt antagningsprov som består av två delprov där godkänt resultat krävs från delprov 1 för att gå vidare till delprov 2.
Delprov 1: Arbetsprov i noterad och ljudande form
Delprov 2: Prov i musikteori, partiturlyssning, epok-/genrelyssning, arrangering/instrumentation.
Vid antagningsprov bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknik, konstnärlig gestaltning, kreativa processer samt musikteori.

Urval

Urval och rangordning baseras på antagningsprov. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på inriktning.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Anmälan
Musik, konstnärlig kandidat - kyrkomusik,
Piteå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Piteå
Dagtid, 100%
Engelska
LTU-80013
2023-01-16
7

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) samt samt Engelska 6 och godkänt antagningsprov som består av prov i musikteori, spelprov, dirigeringsprov samt sångprov. Vid antagningsprov bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknik, konstnärlig gestaltning, kreativa processer samt musikteori.

Urval

Urval och rangordning baseras på antagningsprov. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på inriktning.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Anmälan
Musik, konstnärlig kandidat - musikproduktion och låtskrivande,
Piteå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80956
2023-01-16
6

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov som består av två delprov där godkänt resultat krävs från delprov 1 för att gå vidare till delprov 2.
Delprov 1 Arbetsprov i ljudande form samt personligt brev
Delprov 2 Teoriprov samt kompletterande arbetsprov
Vid antagningsprov bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknik, konstnärlig gestaltning, kreativa processer samt musikteori.

Urval

Urval och rangordning baseras på antagningsprov. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på inriktning.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Anmälan
Musik, konstnärlig kandidat - rockmusiker,
Piteå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80957
2023-01-16
6

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov som består av tre delprov där godkänt resultat krävs från delprov 1 för att gå vidare till delprov 2 osv.
Delprov 1: Arbetsprov samt personligt brev
Delprov 2: Sång-/spelprov, jam-prov
Delprov 3: Sång-/spelprov, jam-prov, gehörsprov
Vid antagningsprov bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknik, konstnärlig gestaltning, kreativa processer samt musikteori.

Urval

Urval och rangordning baseras på antagningsprov. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på inriktning.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Anmälan
Musik, konstnärlig kandidat - studiomusiker,
Piteå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Piteå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80955
2023-01-16
6

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov som består av prov i musikteori samt sång-/spelprov. Vid antagningsprov bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknik, konstnärlig gestaltning, kreativa processer samt musikteori.

Urval

Urval och rangordning baseras på antagningsprov. De sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på inriktning.

  • Alternativa: 100%
OBS! Alternativt urval

Läs mer om antagningsprovet

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Björn Hällis

Björn Hällis, Universitetslektor, Meriterad lärare

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72683