Hoppa till innehållet
Sanna Haukka, NCC Foto: NCC
Sanna Haukka, NCC Foto: NCC Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

"En civilingenjör inom arkitektur kombinerar det estetiska med det byggtekniska"

Publicerad: 12 mars 2021

Sanna Haukka, NCC

Har ni tidigare anlitat någon som läst civilingenjör arkitektur?

Vi har flera medarbetare hos oss som har läst civilingenjör arkitektur på  Luleå tekniska universitet och de jobbar i dag i olika roller i företaget.

Jag har läst civilingenjör arkitektur inom husbyggnad och började på NCC  med att göra min 7-månaderspraktik år 2012 på företagets husbyggaravdelning. Därefter gick jag traineeprogrammet och fick då även  möjlighet att arbeta tillsammans med andra avdelningar och enheter inom företaget så som mark, konstruktion, inköp osv. Sedan dess har jag arbetat  som arbetsledare och nu som projektingenjör inom affärsområde Building.

Vad är er uppfattning av programmet?

Utbildningen med inriktning husbyggnation ger en helhetsförståelse för byggprocessen och genom programmets bredd finns möjlighet att utvecklas och  jobba inom hela byggbranschen.

Vilka möjligheter finns för studenter hos er under studietiden och vad letar ni efter i en student?

7-månaders praktik (kompetensbygget), sommarjobb, ex-jobb. Någon som visar  passion för att prestera samt bidrar till lagarbetet genom ett positivt och  lyhört beteende.

Har ni några tips till studenter för att på bästa sätt förbereda sig för arbetslivet?

7-månaderspraktiken är ett bra sätt att få en inblick i arbetslivet under  studieperioden och att knyta kontakter. Det kan ge en vägledning till vilka  valbara kurser som är användbara och intressanta att läsa efter praktikperioden.

När du och dina klasskamrater är färdiga med er utbildning – ni har läst  samma kurser, har ungefär samma betyg - vad är det då som särskiljer just  dig från de andra? Lägg fokus på detta när du bygger ditt CV.

Hur ser ni på kombination av civilingenjör och arkitektur?

Det kommer alltid finnas behov av både arkitekter (SAR / MSA) och civilingenjörer. En civilingenjör inom arkitektur kombinerar det estetiska  med det byggtekniska medan arkitekter fokuserar på det estetiska. Men eftersom arkitekt är en skyddad yrkestitel så kommer inte en civilingenjör arkitektur kunna ersätta en arkitekt. Jag ser kombinationen mer som ett sätt att underlätta samarbetet mellan ingenjörerna och arkitekten och tillsammans kunna hitta nya innovativa lösningar som både är estetiskt tilltalande och  tekniskt genomförbara. Så jag tror att branschen, vare sig det är en arkitektbyrå eller ett byggföretag, drar nytta av den breda kunskap och förståelse som en civilingenjör arkitektur har både vad gäller vikten av estetik men  också vikten av det tekniska utförandet såsom beständighet, hållfasthet, ekonomi osv.

Finns det någon specifik kunskap hos nyexaminerade studenter som ni ser som extra värdefull?

Ingen specifik kunskap skulle jag säga utan det handlar mer om personliga egenskaper såsom att visa vilja och engagemang för det man gör. Det är ingen som förväntar sig att man är fullärd efter skolan och det är heller  ingen rocket-science vi håller på med så det mesta lär en sig eftersom och lärandet fortgår verkligen hela tiden.

Husbyggnad eller stadsbyggnad?

Jag läste husbyggnad och den inriktar sig på precis det vi gör inom NCC  Building – bostäder, badhus, skolor, kontor och andra kommersiella fastigheter. Jag tycker att många av de byggtekniska kurserna har varit väldigt användbara i mitt arbete och förbereder en för de utmaningar som  branschen står inför med energieffektivt byggande, fukthantering osv.