Hoppa till innehållet
Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet

Halvårspraktik - Civilingenjör Arkitektur

Som student vid civilingenjörsprogrammet Arkitektur har du möjlighet att under din utbildning göra en halvårspraktik som infaller höstterminen i årskurs 4. Praktiken är ett frivilligt moment under utbildningen men rekommenderas varmt av universitetet, näringslivet och tidigare studenter som genomfört den.

Syftet med praktiken är att öka din medvetenhet och förståelse som student för hur utbildningens kunskaper används i det professionella arbetslivet. Studenter som genomfört praktik är som regel mycket nöjda och menar att den har bidragit till motivation och engagemang för den fortsatta studietiden men också för framtida arbete. Många av de företag och myndigheter som tar emot praktikanter är pådrivande för utveckling av halvårspraktiken då de ser det som en chans att skapa en god relation till universitetet och framtida potentiella arbetstagare.

Bland de många aktörer som tar emot praktikanter finns alltifrån kommuner och statliga myndigheter till arkitekt- och konsultföretag, entreprenadföretag, gruvföretag, materialleverantörer samt offentliga och privata fastighetsförvaltare. Är det stadsbyggnad du är intresserad av kan du exempelvis ha praktik hos kommuner, statliga myndigheter eller konsultföretag med projekt inom stadsplanering, fysisk planering, trafikplanering eller utvecklingsprojekt. För husbyggnad kan du exempelvis ha praktik för att få bättre insikter inom projektledning, projekteringsledning, programutredning, projektering, fastighetsutveckling eller byggproduktion.

Du som student tar själv ansvar för att söka din praktikplats. Ett antal av de företag som kan tänkas ta emot praktikanter närvarar vid universitetets årliga arbetsmarknadsvecka (LARV) där ni som studenter har möjlighet att prata med dem och även boka upp tid för intervjuer med intressanta företag. Under höstterminen så organiserar universitetet även en praktikkväll för de studenter som läser Civilingenjör Arkitektur och Väg- och Vattenbyggnad där man får tillfälle att lyssna på samt ställa mer ingående frågor kring praktiken till praktikkoordinator, studenter som varit på praktik tidigare samt några företag.

Under utbildningens går blir du som student även inbjuden till ett rum i vår lärplattform (Canvas) där mer information om praktiken samlas. Vid frågor eller om du vill diskutera något kring praktiken är du välkommen att höra av dig via telefon eller e-post till praktikkoordinatorn (Jani Mukkavaara).

Jani Mukkavaara

Jani Mukkavaara,

Telefon: 0920-492414
Organisation: Byggproduktion och teknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser