Hoppa till innehållet

Cutting-edge arkitektur vid LTU

Publicerad: 10 februari 2012

En paviljong med former från bikupan som hämtar inspiration och kunskap från naturen. Den strukturella geometrin av bikupan är intressant på grund av dess höga hållbarhet.

Detta innebär att dess naturliga geometri minimerar materialmängden, ger minimal vikt och kostnad. Detta innovativa projekt genomfördes med mycket avancerad digital modellering som kan förändra hela vårt synsätt på arkitektur i framtiden. Ett teknikskifte är förestående när det gäller arkitekternas arbetsmetoder och processer, särskilt när det gäller deras samarbeten med andra producenter och konsulter i byggprocessen.

Teknik - Rhinoceros, Grasshopper

Mjukvaran Rhinoceros, tillsammans med Grasshopper användes som modelleringsverktyg. En CNC laser-skärmaskin användes för att skära ut de unika designelementen. Designteknik och metod var parametriska och algoritmiskt baserade. Detta innebär att man i vilket skede som helst av utformningen och slutproduktion kan ändra på detaljer eller hela konstruktionen som då uppdateras direkt.

Förändringar i byggprocessen

Dagens byggnadsprocesser bygger på standardisering av byggelementen. Införandet av ny teknik för utformning, tillverkning och konstruktion kommer att ge möjlighet till en icke-linjär strategi för byggprocessen. Detta möjliggör integration och samarbete mellan olika aktörer (som byggteknik, miljöteknik, arkitektur) i byggnadsutformning och i hela byggprocessen.

- Vår förhoppning är att användningen av dessa tekniker kommer att leda till ekonomiskt effektivare produktion av byggnader som dessutom är konstnärligt och konceptuellt spännande, säger Doktorand Mania Aghaei Meibod.

Civilingenjör Arkitektur, 300.0 Högskolepoäng

I andra media

Taggar