Jennie Sjöholm invald i styrelsen för Svenska industriminnesföreningen Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Jennie Sjöholm får hedrande uppdrag

Publicerad: 7 april 2015

Jennie Sjöholm, doktorand inom forskningsämnet Arkitektur, har blivit invald i styrelsen för Svenska industriminnesföreningen som värnar industrisamhällets historia och kulturarv i Sverige.

–  Svenska industriminnesföreningen är ett nätverk för yrkesverksamma inom fältet industriarv och industrihistoria. Medlemmarna består av såväl enskilda personer som forsknings- och utbildningsinstitutioner, myndigheter, museer och arkiv. Styrelsen samverkar bland annat med organisationer både nationellt och internationellt, medverkar i konferenser och kommunicerar kunskap om industrisamhällets kulturarv. Ett hedrande uppdrag, säger Jennie Sjöholm.

Svenska industriminnesföreningen (SIM) är en ideell och obunden förening, bildad 1989, som värnar industrisamhällets historia och kulturarv i Sverige. Detta görs bland annat genom att verka för bevarande, dokumentation och forskning. Föreningen delar bland annat ut utmärkelsen Årets industriminne, och representerar Sverige i den internationella industriarvsorganisationen TICCIH - The International Committee For The Conservation Of The Industrial Heritage.

Jennie Sjöholm är bebyggelseantikvarie, med en masterexamen i kulturvård från Göteborgs universitet. Hon har tidigare arbetat på Norrbottens museum, där hon bland annat genomfört dokumentationer och utredningar, gett rådgivning i byggnadsvårdsfrågor, och haft uppdrag som antikvariskt sakkunnig. Hon har också gått påbyggnadsutbildningen i Restaureringskonst vid Mejan Arc, Kungl. Konsthögskolan 2009/2010, när temat var ”Kirunas framtid: Kan man flytta en stad?”

Jennie är sedan tidigare styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen, och även med i redaktionskommittén för deras tidskrift Byggnadskultur.

Svenska industriminnesföreningen

The International Committee For The Conservation Of The Industrial Heritage

Kontakt

Jennie Sjöholm

Sjöholm, Jennie - Universitetslektor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491849

Taggar