Hoppa till innehållet

Staden möter vattnet

Publicerad: 13 februari 2017

En grupp studenter från civilingenjörsprogrammet inom arkitektur med inriktning husbyggnad har tagit fram förslag för att lösa ett generellt problem som finns i många svenska kuststäder; trafikleder som effektivt skär av vattnet från befolkningen. I Luleå finns samma problem som i Göteborg och många andra städer.

–  Vägar för motorfordon kan vara barriärskapande för människor som i naturlig rörelse vill färdas till fots, eller med cykel, säger Andreas Dahlberg, projektledare.

Dessa områden är i sig inte alltid enkla att förändra då de kan anses vara en tillgång för staden ur andra aspekter. Det finns idag många städer där barriärer skärmar av vattenkontakten. Att inte kunna ta tillvara på de kvalitéer som vattenkontakten ger över årets årstider är bekymmersamt och svårt att lösa då det finns många intressekonflikter inom stadens struktur.

I projektet Staden möter vattnet är Luleås område vid badhus och brandstation föremålet för denna redesign för att skapa en attraktivare stadsmiljö där medborgarna kommer närmare det vatten som omger Luleå.

I projektet Staden möter vattnet är Luleås nuvarande brandstationsområde vid norra hamn föremål för ny gestaltning. Syftet för projektet har varit att uppnå en attraktivare stadsmiljö där medborgarna kommer närmare det vatten som omger Luleå.

Från vänster till höger: Andreas Dahlberg, Jontahan Lindberg, Anton Magnusson och Jacob Brismo.
Från vänster till höger: Andreas Dahlberg, Jontahan Lindberg, Anton Magnusson och Jacob Brismo Ploetz. Foto: Richard Renberg

Uppdragets komplexitet har inneburit ett antal tester av idéer genom fysiskt modellbygge, CAM-fräsning samt användande av flertalet digitala verktyg i form av olika CAD-program. Det slutgiltiga förslaget ansågs av projektgruppen kunna lösa problematiken kring barriären och vattenkontakten. Genom förslaget kunde fler bostäder för bland annat unga människor byggas och fortsättningen av evenemangstråket förlängas. Välformulerade publika ytor ska ge mervärden där både spontana och icke spontana aktiviteter sommar som vinter givits stort utrymme. Cyklister och fotgängare prioriterades vid konceptframtagandet vilket skapar ett kvarter med möjligheter till liv och rörelse i framtiden. Grönstruktur och växlighet är ett viktigt inslag för att göra överbryggningen lättsam, konceptet har hämtat sin inspiration från den norrländska tallskogen. Förslaget ska också kunna möjliggöra en vidare överbryggning, både norrut och söderut in mot centrum i framtiden.

–  Genom att låta tallarna och dess trädkronor passera igenom den nya upplyfta gatunivån skapas ett intressant möte mellan natur och arkitektur. Samtidigt kopplar trädets stam samman de olika elevationerna och skapar nyfikenhet för vad som finns undertill, säger Jonathan Lindberg.

Programvaror som använts vid skapandet av Staden möter vattnet: Rhinoceros 3D, Revit Architecture, Sketchup, Illustrator och Photoshop.

Ulf Stenman

Stenman, Ulf - Forskningsingenjör

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493187

Taggar